fbpx

Serviceavgift

Serviceavgiften baseras på förlagets/den utgivande enhetens omsättning. Kommersiella förlag rapporterar sin redovisade omsättning för det senaste verksamhetsåret. Vad serviceavgiften blir framgår av denna omsättningstrappa. Ett förlag som ger ut flera titlar men endast har en titel som medlem, får samma serviceavgift oavsett antal medlemstitlar. Den enda tillkommande avgiften för att ansluta nya titlar till medlemskapet är själva medlemsavgiften om 700 kronor per titel.
 

Beräknad omsättning för medlemmar som inte ligger i eget bolag
Att beräkna omsättningen när tidskriften är en del av en organisation kan vara svårt. Medlemmar som inte ligger i eget bolag kan välja mellan två alternativa modeller för att beräkna och rapportera omsättningen:

MODELL 1 – Upplagebaserad beräkning (intäktsberäkning).
Denna modell gäller för medlemmar som av olika skäl väljer att inte redovisa enligt modell 2 nedan. Om rapporteringen enligt modell 2 inte lämnats i fullgott skick senast den sista juni det innevarande året, kommer Sveriges Tidskrifter att använda sig av modell 1 för att fastställa avgiften.

Omsättningen beräknas utifrån: upplagan gånger antalet utgåvor per år gånger schablonbelopp per tidskriftsexemplar, plus summan av annonsförsäljningen.

Schablonbeloppet per tidskriftsexemplar kan justeras årligen av styrelsen.

Följande gäller:

 1. Genomsnittlig upplaga under 10 000 ex – 50 kr.
 2. Genomsnittlig upplaga över 10 000 men under 50 000 ex – 30 kr.
 3. Genomsnittlig upplaga över 50 000 ex – 20 kr.
 4. En tidning som uppger 1 miljon kr i annonsintäkter, en upplaga på 20 000 exemplar och utkommer 6 gånger per år får då en beräknad omsättning på 20 000 x 6 x 30 = 3,6 miljoner plus 1 miljon i annonsintäkter = 4,6 miljoner kr.

Om ingen annonsförsäljning uppgetts antas den vara 10 miljoner kr.

MODELL 2 – Redovisningsbaserad beräkning (kostnadsberäkning).
Denna modell gäller för de medlemmar som redovisar följande uppgifter för det föregående året senast den sista juni det innevarande året. Omsättningen beräknas som summan av följande delar:

 1. Lönekostnader, inklusive lönebikostnader för personal
 2. Övriga personalkostnader (utbildning etc.)
 3. Kontorskostnader för personal (lokaler, datorer, etc.)
 4. Frilanskostnader (layout foto, text mm)
 5. Tekniska produktionskostnader (repro, webbteknik etc.)
 6. Tryckkostnader
 7. Distributionskostnader (porto etc.)
 8. Försäljningskostnader (annons och ev. upplageförsäljning)
 9. Övriga kostnader för tidning och webb (medlemsavgifter etc.)

Uppgifterna ska verifieras av utgivarens/föreningens ekonomichef eller motsvarande.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Adviser Studio

  Adviser Studio är en kreativ produktionsbyrå med kompetens inom formgivning, content, affärsutveckling och digitala medier.

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.