Vinnare och förlorare på det nya mediestödet
Lokal- och regional press är vinnarna i det nya mediestödsystemet. På förlorarsidan finns opinionspressen och tidskrifterna, enligt medieforskaren Tobias Lindberg.

Vinnarna i det nya mediestödssystemet är regionala och lokala dagstidningar, samt även gratistidningar. Många av gratistidningarna var tidigare inte stödberättigade till driftsstödet då det enbart gick till abonnerade tidningar.

– Idén med det gamla presstödet var att bevara olika pressröster, medan idén med det nya stödet är att stödja den lokala journalistiken, säger Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom.

Det tidigare presstödet, där bland annat driftsstödet ingick, var ett rättighetsstöd, det vill säga de som uppfyllde villkoren fick pengar. Det nya mediestödet fördelas i stället så att de mest prioriterade sökande får stöd först – och när pengarna är slut så är de slut. I år ligger det 1 miljard kronor i potten.

Tobias Lindberg– I det gamla systemet var andratidningar (de näst största på orten) och opinionsdrivna tidningar högt prioriterade. I det nya systemet är det nyhetsproduktion och lokal nyhetsproduktion som prioriteras, säger Tobias Lindberg.

Lokal- och regional journalistik görs som bekant ofta av dagspressen. Också tidigare har merparten av presstödet gått till dagstidningar. Senaste året var de största vinnarna koncernerna Bonnier och NTM som fick över 230 miljoner respektive över 150 miljoner kronor i stöd.

Dock har det tillfälliga innovationsstödet gått till flera tidskrifter som till exempel Breakit och Blankspot. Men det stödet går inte längre att söka.
Den största delen av presstödet har utgjorts av driftsstödet. Ett flertal opinionstidskrifter som Fempers och Internationalen har fått del av det genom åren. Även religiösa tidningar som till exempel Dagen har fått miljontals kronor i driftsstöd.

Finns det någon chans för tidskrifter att få det nya mediestödet?

– Man måste ha en ganska hög publiceringstakt för att nå upp till kriterierna. Sedan i och med att det inte längre är ett rättighetsstöd så innebär det att man konkurrerar med alla sökande om pengarna. Rent generellt får man vara beredd på att det blir mindre stödpengar än tidigare, säger Tobias Lindberg.

Är tidskrifterna de stora förlorarna på det nya mediestödet?

– Varken opinionstidningar eller tidskrifter återfinns bland vinnarna.

Text: Matilda Nilsson
Foto: Lars Lanhed

Läs mer:

STOR GUIDE: Är det värt att söka mediestöd?

Fyra publicister: Därför söker vi det nya mediestödet

Så går det med tidskriftsutredningen

GUIDE: Så preppar du tidningen för kris och krig
Hur vet man om det är kris, vilka lagar gäller och vad ska du och din kollegor göra för att förbereda verksamheten? Ta hjälp av vår nya guide där du får råd av experter samt får reda på hur Polistidningen och Läkartidningen agerar.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här