STOR GUIDE: Är det värt att söka mediestöd?
2024 31 januari
Snart stänger ansökan till mediestödet! Är det någon idé för tidskrifter att söka? Läs vår stora guide som reder ut om det är värt för dig att lägga ned tiden på ansökan.

Ansökan till det nya mediestödet öppnade den 19 januari och stänger den 9 februari.
Det är ett reformerat stöd man nu kan söka. Det skiljer sig från det tidigare presstödet på flera punkter – och är stängt för de flesta tidskrifter.

Det är medielagens definition av ”allmänna nyhetsmedier”, som en ”allsidig nyhetsförmedling med ett brett utbud av ämnen” som fäller krokben för många inom tidskriftsbranschen.

– Tidningar som bevakar en nisch, vilket de flesta av våra medlemmar gör, bör också ses som nyhetsmedier, tycker vi. Det här var vårt huvudargument när vi jobbade med lobbying under Mats Svegfors mediestödsutredning, men vi fick inte gehör för det, säger Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter.

I det nya systemet finns fyra stöd:

  1. allmänt redaktionsstöd,
  2. utökat redaktionsstöd (även kallat vita-fläckar-stödet),
  3. distributionsstöd
  4. övergångsstöd för tidningar som haft driftsstöd 2023.(Därtill finns även varannandags-stödet, som regleras av en annan förordning.)

För Sveriges Tidskrifters medlemmar är det främst det allmänna redaktionsstödet som ges för att kompensera för redaktionella personalkostnader och sociala avgifter som kan vara aktuellt.

– Det nya redaktionsstödet är främst riktat till lokala och regionala medier, vilket försvårar för våra medlemmar. Men det finns ett litet fönster för oss: det nya redaktionsstödet ska också kunna ges till allmänna nyhetsmedier som bidrar med mångfald, säger Kerstin Neld.

Det är dock än så länge oklart hur den nya mediestödsnämnden kommer att bedöma mångfaldskriteriet. Ännu finns ingen praxis, då de första avgörandena görs av den nya nämnden senare i år.

Vi ber Kajsa Rohdin, enhetschef för Mediemyndigheten, reda ut vad som gäller för tidskrifter.

Kan tidskrifter få det allmänna redaktionsstödet?

– Det allmänna redaktionsstödet lämnas till medier som har en lokal eller regional nyhetsförmedling och som har behov av ekonomiskt stöd. Enligt 11 paragrafen i mediestödsförordningen kan det allmänna redaktionsstödet också lämnas till allmänna nyhetsmedier som har särskild vikt för mediemångfalden. Det står skrivet i förarbetena att det här är en fråga om en undantagsbestämmelse och det blir mediestödsnämnden som kommer bedöma och tolka vilka som ska få stödet.

I det nya systemet lämnar man bara en ansökan och inte en per stödform, som tidigare. På Mediemyndighetens sajt finns en checklista över vad man ska skicka in för bilagor och vad man behöver ha för uppgifter tillgängliga när man gör ansökan. Även Mediemyndighetens föreskrifter finns tillgängliga.

– Jag tycker att vi har gjort det mycket enklare att söka nu. Men är man ny i det här regelsystemet så förstår jag att man tycker att det är svårt. Man behöver sätta sig in i reglerna och ta reda på hur det här går till. Jag förstår att det kan vara svårt att ta fram ett utgåvoprotokoll om man inte har gjort det förut.

Ett utgåvoprotokoll är ett protokoll som medier kan använda för att ange vad man producerat, vad man haft för redaktionellt och egenproducerat material, hur stor omfattning man publicerat och så vidare under en period. Mätningen görs för 1 januari till 30 juni 2023.

– Det går att göra mätningen genom att vända sig till ett oberoende mätinstitut eller så gör man den själv, men då behöver en auktoriserad revisor godkänna redovisningen, förklarar Kajsa Rohdin.

Förra året fick tre av Sveriges Tidskrifters medlemmar del av det tidigare presstödet i form av det så kallade driftsstödet. Nyhetstidningarna Dagens ETC fick runt 20 miljoner kronor, Fokus ca 9 miljoner kronor och ATL ca 5 miljoner kronor.

Söker Dagens ETC, Fokus och ATL redaktionsstödet i år och får avslag, eller om de får mindre pengar i det nya allmänna redaktionsstödet än de fick i driftsstödet 2023, kan de ha rätt att få det så kallade övergångsstödet, som är ett kompensationsstöd för tidningar som fick driftsstödet 2023. Det stora driftsstödet utgjorde tidigare merparten av mediestödet och var ett rättighetsstöd, det vill säga att de tidningar som fyllde villkoret för stödet fick också pengarna. Det gäller inte för det nya mediestödet.

– Nu måste man prioritera mycket mer vilka som får pengarna. Det gör att mediestödsnämnden får en väldigt stor makt, säger Kerstin Neld.

I potten för mediestödet 2024 finns drygt 1 miljard kronor.

Text: Matilda Nilsson
Foto: Sara Arnald och Getty Images

Checklista för att söka mediestöd

Det här behöver du tänka på om din tidskrift ska söka det nya allmänna redaktionsstödet – som är den mediestödform som tidskrifter har störst chans att få.

För att det ska vara värt att söka det nya allmänna redaktionsstödet behöver du kunna svara ja på samtliga frågor.
– Fyller din tidning medieförordningens kriterier för allmänna nyhetsmedier? Enligt

Mediemyndigheten får allmänt redaktionsstöd lämnas till allmänna nyhetsmedier som uppnår de allmänna förutsättningarna för mediestöd och som antingen:
* bedriver relevant lokal och regional nyhetsförmedling, eller
* är av särskild vikt för mediemångfalden eller av betydelse för grupper som är underförsörjda när det gäller journalistisk bevakning.

– Är din nyhetspublikation av särskild vikt för mediemångfalden eller av betydelse för grupper som är underförsörjda när det gäller journalistisk bevakning?

– Har din tidning behov av ekonomiskt stöd för den redaktionella verksamheten?

– Har din tidning redaktionell personal motsvarande minst två årsarbetskrafter och en stödgrundande kostnad på minst 750 000 kronor?

– Har din tidning en utgivningstakt på minst 45 utgåvor per år? (För digitala medier räknas omfattningen om till utgåvor när utgåvoprotokollen görs.)

– Publicerar din tidning minst 1 000 spaltmeter på ett år? För digitala medier motsvarar det minst 2 250 000 tecken.

Observera att fram till 2028 är redaktionsstödet nedsatt enligt en trappmodell. Första året kan din tidning endast få 25 % av stödsumman.

Källa: Mediemyndigheten

FAKTA
Så mycket fick Sveriges Tidskrifters medlemmar i det gamla presstödet

Förra året fick tre av Sveriges Tidskrifters medlemmar del av det tidigare presstödet i form av det så kallade driftsstödet. Nyhetstidningarna Dagens ETC fick ca 20 miljoner kronor, Fokus ca 9 miljoner kronor och ATL ca 5 miljoner kronor. Också 2022 fick Dagens ETC och ATL driftsstöd i samma storleksklass.

2022 fick branschorganisationens medlemmar Fokus ca 2 miljoner kronor i redaktionsstöd. Altinget fick drygt 1 miljon kronor, Dagens Arena fick ca 600 000 och Vad vi vet fick ca 500 000 kronor. Förra året delades inget redaktionsstöd ut.

Källa: Mediemyndigheten

Läs mer:

Fyra publicister: Därför söker vi det nya mediestödet

Vinnare och förlorare på det nya mediestödet

Så går det med tidskriftsutredningen

GUIDE: Så preppar du tidningen för kris och krig
Hur vet man om det är kris, vilka lagar gäller och vad ska du och din kollegor göra för att förbereda verksamheten? Ta hjälp av vår nya guide där du får råd av experter samt får reda på hur Polistidningen och Läkartidningen agerar.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här