Klimatkalkylatorn ClimateCalc ska börja certifiera tidskrifter
2022 7 december
Tryckerier har sedan ett par år tillbaka använt klimatkalkylatorn ClimateCalc för att räkna ut sina utsläpp av växthusgaser. Än använder inte alla svenska tryckeriet just denna beräkningsmodell, men antalet blir fler. Och till 2023 vill tryckeribranschen att även tidskrifter ska kunna certifiera sin verksamhet med ClimateCalc.

Inom den grafiska branschen har hållbarhet länge varit en viktig fråga.

– Miljö- och klimatcertifieringar blir ett allt viktigare säljargument, förklarar Joel Eriksson, projektledare på Grafiska Företagen, som är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska tryckerier.

Grafiska Företagen har cirka 400 medlemmar inom grafisk industri.

Att digitalisera sin tidskrift kan innebära minskad klimatpåverkan, men alla tidskrifter vill inte ge upp sin printutgåva. Och digitala tidningar är inte heller helt fria från utsläpp.

– Fråga ditt tryckeri om exempelvis vilka papper som är mest miljövänliga. Våra medlemmar har hög materialkunskap. Tillsammans med dem kan publicister se till att trycksakerna både är av högsta kvalitet och hållbart producerade, säger Joel Eriksson.

Han slår ett slag för ClimateCalc, som är ett verktyg som hjälper tryckerier att räkna ut sitt klimatavtryck. ClimateCalc togs 2012 fram av Integraf, en europeisk paraplyorganisation för Grafiska Företagen och lanserades i Sverige 2019. Certifieringen är tänkt som en standard för branschen.

Företag som använder ClimateCalc kan följa och rapportera företagets årliga koldioxidavtryck (för råmaterial, kemikalier, elektricitet, värme och transporter).

Kalkylatorn har sammanställts enligt riktlinjerna i det internationella GHG-protokollet och följer även ISO 14064-1 och ISO 16759 för hur man räknar ut utsläpp. Som underlag används företagsdata, data om papper och standardvärden för utsläpp av grafiska produkter, energi och bränsle.

Det grafiska företaget kan köpa verktyget och då dels beräkna utsläppen på årsbasis för hela tryckeriet och för enskilda trycksaker till kunder.

– Om en tidskrift trycks på ett tryckeri som använder sig av ClimateCalc går det att få rätt exakt information om klimatpåverkan, men det finns även andra verktyg för att räkna på klimatpåverkan. ClimateCalc har som mål att även tidskrifterna ska kunna certifiera sin verksamhet. Det är tänkt att tillgängliggöras under 2023.

Stora tryckeriföretag som Stibo, Åtta45 och By Wind använder ClimateCalc för att räkna ut sin klimatpåverkan. By Wind är för övrigt en ny sammanslagning av DanagårdLitho och Göteborgstryckeriet. Namnet By Wind kommer av att företaget endast använder el från vindkraft. Även när tryckerier går samman är det tydligt att de vill markera sin klimatprofil.

Varför behöver även tidskrifter jobba klimatsmart? 

– Det är nödvändigt för att minska klimatpåverkan och det blir ett allt viktigare försäljningsargument. Ska konsumenterna även i fortsättningen få del av det unika som bara tryck kan ge måste produkterna vara hållbara, och då måste alla i kedjan jobba med det.

Text: Matilda Nilsson
Foto: Juliana Fälldin

Kom i gång med hållbarhetsarbetet – Guide för publicister i 16 steg

Stor guide: Så lyckas du med AI-bilder
Skapandet, användningen, juridiken. Här får du en komplett guide till att lyckas med dina AI-bilder. Vi tipsar om vilka verktyg som är att föredra för publicister – och vilka du bör undvika.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här