Guide: 10 steg för publicisten som vill tjäna pengar på kurser
2023 6 december
Vill din tidskrift ge sig in på utbildningsmarknaden? Lär av de tidningsförlag som lyckats. Här har vi samlat deras bästa tips – en guide i tio steg om hur du med ditt tidskriftsvarumärke kan tjäna pengar på att lära ut nischad kunskap. Se hur tre tidskriftsaktörer lyckats med sina kurskoncept längst ned i artikeln.

Fortfarande är det få tidskrifter och förlag som också har kurser. De förlag som lyckas bra med sin utbildningsaffär kämpar snarare mot andra kursföretag än tidningar. De har hittat sin nisch – och en köpstark publik.

Finns det en lucka här även för dig?

De mest framgångsrika tidningshusen på utbildningsmarknaden ger kurser som i första hand till företag – och därmed kan mediehusen även sätta ett högre pris på kurserna. Frågan är om det ens är lönsamt för en konsumenttidning att göra utbildningar?

För att lyckas på konsumentsidan behöver en tidskrift inte bara hitta sin nisch, utan också kunna skapa ett kurspaket som inte blir för dyrt.

För några år sedan var det flera livsstilstidskrifter, bland annat hos Aller media och Story House Egmont som provade att ge ut digitala så kallade on-demand-kurser (som du kan titta på/gå när du vill). Sedan dess har bland annat Aller medias varumärke MåBra slutat med dessa kurser. Och den största plattformen inom on-demand, Coursio, har sedan pandemin förlorat sin tidigare dominans på den här delen av marknaden.

Digitala utbildningar har dessutom fått ett bakslag. Stora mediehus vittnar om att nu vill kursdeltagare träffas på plats igen.

Bonnier News Business hade till exempel alla sina utbildningar digitalt under pandemin.
Men nu är åter 90 procent av Bonnier News Business runt 500 kurstillfällen på plats.
Inom utbildningsbranschen talar man inte ens längre om digitala eller fysiska kurser, enligt Magnus Norrman, affärsområdeschef för Bonnier Akademi på Bonnier News Business. Den stora skillnaden är i stället mellan lärarledda utbildningar och on demand-kurser. Med on demand-kurser avses inspelade videokurser och/eller skriftligt kursmaterial, som deltagaren kan ta del av när den vill. Innan pandemin verkade on demand-marknaden vara på uppgång, men efter pandemin har den tappat fart.

Samtliga Bonnier News Business utbildningar är till exempel lärarledda. Det vill säga det finns en lärare som aktivt tar del i deltagarnas utbildning under kursen.

Cissi Elwin, ChefakademinTidningen Chefs moderbolag Chefakademin byggde fyra studios under pandemin för att använda i kursverksamheten. Enligt Chefakademins vd Cissi Elwin står det varje vecka flera lärare i studion, men av Chefakademins ledarskapskurser är det nästan ingen som är helt digital. Däremot ingår det ofta digitala moment i många av kurserna, berättar Cissi Elwin.

Både Bonnier News Business och Chefakademin har byggt framgångsrika affärer med sina kursverksamheter. Med Aktuell Hållbarhets utbildningar i spetsen har Bonnier News Business i år till och med lycktas öka sin försäljning av kurser. Bonnier News Business utbildningar är kopplade till förlagets tidningsvarumärken, som till exempel Aktuell Hållbarhet, Resumé och Dagens Industri. Likaså får Chefakademins utbildningar dragkraft genom marknadsföring i tidningen Chefs kanaler.

För den tidskrift som vill in på kursmarknaden kan ett första steg vara att prova sig fram, testa om en kurs flyger eller inte, utan att utbildningen behöver genomföras om intresset är lågt. Mediehuset Pauser Media, som vid sidan av tidningsproduktionen har en stark affär på konferenssidan, provade till exempel att göra en vd-kurs som blev så lyckad att de nu kör samma utbildning igen nästa år. Utbildningsaffären kan bli ett nytt viktigt intäktsben även för din tidskrift, så varför inte försöka.

Tre skäl för tidskrifter att göra utbildningar

  1. Med en kursverksamhet ger du tidningens läsare en chans att fördjupa sig inom den nisch som de redan är intresserade av. En tidningsredaktion vet ofta vilka problem och utmaningar som målgruppen står inför, och vilka ämnen som de vill och behöver förkovra sig inom.
  2. Din redaktion har redan kontakt med de starkaste experterna inom ditt område. En nischad tidskrift kan ha ett försprång vid planeringen av aktuella kursteman – i och med att redaktionen ofta redan har koll på de mest intressanta ämnena, frågorna, experterna, konsulterna och kursledarna på området.
  3. Ett starkt journalistiskt varumärke ger trovärdighet åt tidningens kursutbud – och underlättar försäljningen av utbildningarna. Tidningens kanaler är också perfekta ytor för att marknadsföra utbildningar kopplade till titeln.

Guide i 10 steg:
Så gör din tidning en kurs

1. Testa intresset.
Pröva dig fram genom att undersöka intresset för kurser hos din läsekrets. Testa att lägga ut en information om en kurs i till exempel italiensk matlagning (om matlagning är din nisch) i dina kanaler och se om det kommer in några anmälningar. Kursen behöver inte vara planerad i detalj för att ta reda på om den flyger eller inte.

2. Ta reda på vad målgruppen vill veta.
Vilka frågor är hetast inom din nisch just nu? Finns det till exempel någon ny lagsstiftning som dina läsare behöver sätta sig in i för att bli bättre på sitt jobb?

3. Samla kontakter.
En tidskrift interagerar ofta på många olika sätt med sina läsare. Till exempel via prenumerationer, sociala kanaler, konferenser eller kurser. Se till att samla alla kontakter, eller så kallade leads, till din publik – för att sedan kunna använda adresser eller telefonnummer och så vidare när du ska sälja till exempel kurspaket.

4. Boka lärare.
Hitta ett namn som drar publik inom din nisch. Ofta har tidskrifter bra koll på de starkaste experterna och konsulterna inom sitt område. Du vill hitta en person som kan leda kursen från början till slut – och peppa och inspirera dina deltagare. Stora mediehus som Bonnier News Business har redan ett nät av konsulter som tas in för olika utbildningar. Skapa ditt eget lärarnätverk.

5. Hitta en plattform.
Pendeln har slagit tillbaka och det finns återigen ett stort intresse bland publiken för att ses på riktigt, inte minst när det gäller utbildningar och kursverksamhet. Fysiska kurser verkar vara att föredra, men även en fysisk kurs kan behöva digitala moment, till exempel för att hantera anmälningar, inlämning av uppgifter och så vidare. Det finns flera olika plattformar på marknaden som har dessa funktioner. I faktarutan intill guidar vi dig till några av dem.

Tre verktyg för att göra kurs
Coursio – Med ett lätthanterligt online-verktyg för kurser hade den svenska lärplattformen Coursio stora framgångar i början av pandemin. Via Coursios plattform går det att skapa utbildningspaket med video, ljud, bild, text, dokument, diskussionsforum, prov och diplomering. Techbevakaren Breakit säljer till exempel ett 20-tal on-demand-kurser via Coursios plattform, och även stora mediehuset Story House Egmont har en handfull on-demand kurser inom astrologi, meditation och personlig utveckling hos Coursio. Omsättningen för Coursio ökade från 7,5 till 8 miljoner kronor 2021, men vinsten uteblev. Också 2022 gick Coursio back, med ett resultat på minus 4,9 miljoner kronor. Till exempel mediehuset Aller media har haft hälsokurser hos Coursio, men de länkar som vi hittar till dem fungerar inte längre. Förlaget LRF Media lanserade sju nya utbildningar via Coursios plattform 2019, men försäljningen av kurser är nu stängd.

EduAdmin – Svenska företaget MultiNet kallar sin digitala lärplattform EduAdmin för ”Nordens mest använda kursadministrationssystem för öppna och företagsanpassade kurser”. Systemet hanterar såväl fysiska kurser som digitala. Inom EduAdmin går det att bland annat att hålla e-kurser och klassrumsutbildningar, streama via videoverktyget Zoom, hantera deltagarnärvaro och betyg, göra digitala prov och utvärderingar. Bonniers affärsområde Bonnier News Business hanterar sina kurser inom EduAdmin. MultiNet har gått med runt 10 miljoner kronor i vinst varje år de senaste fem åren och omsatte 52 miljoner kronor 2022. Företaget har även har andra dataprogram än EduAdmin i sin portfölj.

Learnifier – Med över 1 miljon användare i mer än 28 länder kallar sig Learnifier för ”den ledande lärplattformen i Norden”. Via Learnifier går det att skapa såväl online-kurser som att lägga till digitala moment till en befintlig kurs. Bland Learnifiers funktioner finns: videoredigering, automatiska påminnelser till deltagare, virtuellt klassrum, sms-påminnelser, chat och en integration för kalenderbokningar av såväl fysiska som digitala träffar. Tidningen Chefs moderbolag Chefakademin använder Learnifier. Det svenska företaget Learnifier har vänt ett minusresultat 2020 till en vinst med knappt 2 miljoner 2022. Förra året omsatte Learnifier 35 miljoner kronor.

6. Gör en budget.
Har ditt tidningsföretag tillräckliga resurser för att skapa en kurs. Vilka kostnader innebär utbildningen? Kan vara till exempel för lokal, mat, lärplattform, lärararvoden och marknadsföring. Hur mycket kan ni ta betalt för kursen? Är intäkterna tillräckligt stora för att det ska vara värt satsningen? Bonnier News Business har en arvodesmodell där kursledaren alltid får 30 procent av priset. På så sätt har mediehuset koll på att utbildningarna håller sig inom marginalerna, oavsett hur dyra eller billiga de är.

7. Undersök marknaden och konkurrensen.
Finns det utbildningar inom din tidnings nisch? Titta inte bara på andra tidningar och mediehus utan undersök vilket kursutbud som finns hos andra utbildningsföretag. Än så länge är det inte så många tidskrifter som satsar på att erbjuda utbildningspaket utan de största konkurrenterna finns ofta bland andra som driver kursverksamhet.

8. Marknadsför utbildningen.
Med ett starkt journalistiskt varumärke har din tidskrift ett försprång på utbildningsmarknaden jämfört med till exempel olika kursföretag. Därtill använder du förstås alla din tidnings kanaler för att marknadsföra utbildningen.

9. Sälj utbildningen.
Det räcker ofta inte med att bara lägga ut en kurs på nätet för att någon ska vilja anmäla sig och gå den. Till exempel mediehuset Pauser Media har en stab med 20 telefonsäljare som enbart säljer bolagets konferenser, tidningar och även det fåtal kurser som tidningsförlaget ger. Bonnier News Business har i stället satsat på att använda sina leads från tidningsprenumerationer, events, konferenser och kurser i e-post-erbjudanden till potentiella kunder som skickas via ett marketing automation-system. Chefakademin arbetar med rådgivare i stället för säljare, som lägger tid på att verkligen ta reda på vilka utmaningar och funderingar olika chefer står inför. De hjälper även till med att planera Chefakademins företagsanpassade kurser.

10. Utvärdera kursen.
Efter avslutad kurs vill du förstås veta vad dina deltagare tyckte om kursen. Skicka ut en utvärdering! Det är också ett sätt att fortsätta hålla kontakt med deltagarna – och får du bra betyg kan du använda det i din marknadsföring.

Bonus! Skapa nätverk.
Många som går utbildningar gör det för att de vill fördjupa sina kunskaper i ett visst ämne. Men ännu viktigare är för många att få ett tillfälle att nätverka och skapa nya kontakter inom sin bransch eller yrkeskår. Hitta sätt att underlätta för dina kursdeltagare att hålla kontakten. Det kan göras så enkelt som att fråga deltagarna i slutet av kursen om de till exempel vill skapa en gemensam grupp på sociala medier tillsammans. Det behöver inte vara svårare än så. För kom ihåg att ska du driva nätverket själv så tar det också resurser från din övriga verksamhet. Det gäller att det är värt besväret!

Text: Matilda Nilsson
Foto: Getty Images

Lär av de som lyckats

GUIDE: Så preppar du tidningen för kris och krig
Hur vet man om det är kris, vilka lagar gäller och vad ska du och din kollegor göra för att förbereda verksamheten? Ta hjälp av vår nya guide där du får råd av experter samt får reda på hur Polistidningen och Läkartidningen agerar.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här