E-plikt
Ramavtal E-plikt
2021 9 juni
Sveriges Tidskrifter har förhandlat fram ett förmånligt ramavtal som underlättar alla medlemmars e-plikt.

Din del av kulturarvet
E-plikt är en ny företeelse, men har en historia som är 360 år gammal. Sedan 1661 ska alla som framställer böcker, tidningar och övriga trycksaker i Sverige leverera pliktexemplar till Kungliga biblioteket. Sedan 1979 gäller detta även audiovisuellt material såsom radio, tv, film och datorspel. Från och med 2015 omfattar lagen om pliktleveranser även elektroniskt material, så kallad e‑plikt. Syftet är att även elektroniskt material ska ingå i det framtida kulturarvet.

Dags att lämna sin e-plikt
Det ni producerar ska bevaras och har betydelse för framtida forskning. Alla Sveriges yrkesmässiga publicister har ett lagkrav på sig att lämna sin e-plikt till Kungl biblioteket.

E-plikt omfattar inte bara material på era webbsidor, utan även YouTube och podcast med mera. Det är ett mödosamt arbete att gå igenom allt sitt digitala material, märka upp med metadata och leverera till Kungliga biblioteket. Det kräver dessutom tekniska specialanpassningar.

Ni kan låta Eplictas hantera er e-plikt
Sveriges Tidskrifter har nu förhandlat fram ett förmånligt ramavtal som underlättar alla medlemmars e-plikt. Eplicta arbetar enbart med att hantera organisationers e‑plikt. Ramavtalet innehåller en helhetstjänst där all e‑plikt hanteras åt er. Ingen installation, ingen utbildning. Ni behöver alltså inte göra något arbete alls.

Extratjänst
Hantering av det retroaktiva e-pliktiga materialet fr o m 2015-01-01 då lagen trädde i kraft till dags dato kostar motsvarande 24 månader enligt tabellen ovan. Kampanj för Sveriges Tidskrifter medlemmar: Vid beställning senast 2021-09-30 är denna tjänst kostnadsfri.

Priser angivna exkl moms. Betalas årsvis i förskott. Ingen bindningstid.
Med dokument avses nypublicering eller förändring av  t ex en artikel, en notis, en YouTube-film, ett podcastavsnitt.
Systemkrav: Webbservern ska ha en fullgod XML-sitemap.

Kontakta 
Kontakta gärna Per André på Eplicta för frågor om teknik eller vilken prisgrupp ni hamnar i 070-564 40 71, per.andre@eplicta.se.
Här hittar du också mer information.

Stor guide: Så lyckas du med AI-bilder
Skapandet, användningen, juridiken. Här får du en komplett guide till att lyckas med dina AI-bilder. Vi tipsar om vilka verktyg som är att föredra för publicister – och vilka du bör undvika.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här