tidskriftspriset (kopia) 2

Årets Omgörning premierar hög och bestående kvalitet och förnyelse av svenska tidskrifter.

Priset ges till en tidskrift som under det gångna året (1 september 2017-31 augusti 2018) genomfört den bästa omgörningen.

Priset ges till en tidskrift som:

 • Vidareutvecklat den redaktionella profilen och konceptet.
 • Utvecklat tidskriften som redaktionell produkt.
 • Har redaktionell struktur och där journalistiskt innehåll och grafisk form ska håller hög kvalitet, är kreativt nyskapande och anpassad till målgruppen.

Juryn består av:
Madeleine Bäck, vd Swedish Content Agencies (ordf.)
Lotta EK, Art Director Dagens Nyheter
Jan Sturestig, Tjänstedesigner Arbetsförmedlingen

Vinnaren av Tidskriftspriset Årets Omgörning belönas med 10 000 kr och ett diplom med en kort motivering och har rätt att till nästa års utdelning av priset hänvisa till utmärkelsen i redaktionella och marknadsföringssammanhang.

Priset delas ut till en publikation som har ett utgivningsbevis/databasanmälan registrerad hos Patent- och registreringsverket (PRV) eller Myndigheten för radio- och tv.

Så lämnar du ditt förslag
Alla kan föreslå tidskrifter till Årets Omgörning. Förslaget ska lämnas in med en kort motivering samt att vi behöver minst 5 ex av tidskriften du föreslagit både före och efter omgörningen senast torsdagen den 30 augusti kl 16.00.

Tidskrifterna ska skickas eller budas till:
Tidskriftspriset/Årets Omgörning
Sveriges Tidskrifter
Vasagatan 50, 1 tr,
111 20 Stockholm 

Juryn kommer att bland de föreslagna tidskrifterna nominera minst fyra tidskrifter, av vilka en tilldelas utmärkelsen på Tidskriftsgalan den 7 november.

Vi behandlar INGA bidrag som kommer in efter ovanstående datum.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Sörmlands Printing Solutions

  Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör. 

 • Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

 • Mediakraft

  Vi kan media och kommunikation och är ledande i landet när det gäller annonsförsäljning. Vi ger er mesta möjliga intäkt på er mediesatsning, oavsett om det gäller traditionella annonser, platsannonser eller content marketing.