fbpx

Anygraaf AB

Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland.

Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

AProfit är ett av systemen i Anygraafs Profitfamilj.

 • AProfit hanterar försäljning, annonsbokning, marknadsaktiviteter, kundadministration, fakturering, reskontra samt annonsproduktion för dagstidningar och magasin.
 • AProfit kan ingå som en integrerad del i ett komplett tidningssystem. Vår redak-tionella lösning NEO och planeringsverktyget – Planner – är ett komplett verktyg för sidproduktionen.
 • AProfit hanterar bokningar av annonser för papperstidning, webb, mobil, radio mm. Detta innebär att det bara behövs ett verktyg för att hantera kundernas önskemål om annonsplaceringar. Kunden erhåller en faktura för annonseringen i samtliga medier.
 • Anygraafs system kan samverka i en gemensam databas. Databasen kan hantera flera företag i samma fysiska databas. Med användarrättigheter bestäms om användaren ska kunna se samtliga ingående företag eller bara sitt eget företag.
 • Systemet är skalbart – från enarbetsplats till hundratals arbetsplatser – från enföretags- till flerföretagsdatabas.
 • Annonser kan placeras direkt på sidan vid bokning genom koppling till Anygraafs program Planner. Annonserna är synliga i Planner direkt efter placeringen. Automatisk placering av eftertextannonser kan även det göras i Planner.
 • Fakturering och reskontra är en integrerad del i AProfit. Fakturor kan skrivas ut på papper, som PDF-filer eller som elektronisk faktura.
  Statistik kan beräknas på årsbasis, månadsbasis, veckobasis, dagsbasis eller per publikation. Jämförelser mellan tidigare år och nuvarande, budgetering och kalkylering av statistik på total försäljning, säljare, kunder, betalare, klasser eller kundklasser.
 • AProfit innehåller flera funktioner för internet – annonsbokning, orderbekräftelse med godkännandefunktion, kontroll och godkännande av korrektur samt påminnelse om materialuppladdning. AProfit sänder e-post till kunden med länk för inloggning till AProfit. Kommunikationen med kunden uppdateras direkt i databasen t.ex. vid kundens godkännande av korrektur ändras annonsens status till ”KLAR”.

Kontakta oss för demonstration!

Anygraaf

Anygraaf AB
Oscar Yngwe
Rotebergsvägen 13
192 78 Sollentuna
Tel: 076-1634233
Mobil: 076-1634233
oscar.yngwe@anygraaf.se
http://www.anygraaf.se

Background_Blog

Se fler tidskriftsleverantörer.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Adviser

  Vi har lång erfarenhet av försäljning av annonser i tidningar och på nätet. Vårt mål är alltid att göra såväl uppdragsgivare som annonsörer nöjda. Vi tror på långsiktiga relationer där alla är vinnare.

 • Annons
  Aller

  Aller Tryck A/S är ett modernt rulloffsettryckeri som ligger i Köpenhamn. Tryckeriet är helt anpassat för att trycka veckotidningar och tidskrifter till den Skandinaviska marknaden.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.