fbpx
Den svenska tidskriftsbranschen i siffror

Kerstin Neld vd Sveriges Tidskrifter
Foto: Gustav Kaiser

För tredje året presenterar vi ”Tidskriftsbranschen i siffror”, vår unika kartläggning av tidskriftsbranschens omsättning och intäktsfördelning. Ambitionen är att stärka branschen med uppdaterad statistik, kunna se trender och kunna följa förflyttningen i branschens intäktsstruktur. Kartläggningen ger oss i branschen ett underlag, som både vägleder oss framåt och gör det möjligt att se utvecklingen bakåt i tiden.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, kerstin.neld@sverigestidskrifter.se

padlock Ladda ner hela rapporten Tidskriftsbranschen i siffror 2019.

Resultatet 2019 – snabbsummering

I Sverige finns ca 4 500 tidskrifter som visar på stor mångfald och belyser en mängd olika intresseområden. 

 • Den vanligaste typen av tidskrift är medlemstidningar som riktar sig till privatpersoner, det syns också när man delar upp titlarna per ämne då 28 procent handlar om olika typer av hobbys och fritidsintressen.
 • Innehållet är tillgängligt via en mängd olika format och kanaler. I särklass vanligast är att man har en tryckt utgåva som distribueras per post till läsaren, näst vanligast är att man sprider innehåll via sociala nätverk.

Branschens totala omsättning uppgår till 7,6 miljarder kronor. Det är ett tapp med 5 % från föregående år. Tappet kan delvis bero på att 2018 var ett omställningsår för många stora förlag i branschen. Förhoppningen är att förutsättningar finns för att stabilisera intäkterna framöver.

 • Print dominerar fortfarande intäkterna – 72 % av tidskrifternas totala omsättning kommer alltjämt från print.
 • Branschens viktigaste intäktskälla är läsarintäkterna. Dessa utgör halva branschens omsättning och minskar något under året. Prenumeration står för 69% av läsarintäkterna hos de stora förlagen. De digitala läsarintäkterna är ännu så länge små, en viktig nyckel blir att öka dessa framöver.
 • Reklamintäkterna utvecklades förhållandevis bättre under 2018 än 2017. IRM noterar en mildare utveckling och ett mindre tapp än tidigare.
 • Övriga intäkter utgör 13% av branschens omsättning. Att hitta rätt satsningar som kan öka tillväxten är en av nycklarna till stabila intäkter.
 • Branschens satsning på native advertising och influencer marketing har burit frukt, intäkterna närmar sig med stormsteg 300 miljoner.

Kommentar

Såsom tidigare år har undersökningen genomförts av IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik). De har säkerställt att resultatet är statistiskt tillförlitligt och konsekvent över tid, samtidigt som de utgör en oberoende part vid hantering av konfidentiella uppgifter.

Siffrorna i årets rapport visar att branschens omsättning minskar med 5 procent, vilket är en större minskning jämfört med tidigare år. Minskningen slår över alla intäktslag. Störst är minskningen hos de kommersiella förlagen som har en omsättning över 75 miljoner kronor (ett tiotal förlag). IRM tror att omsättningen i just den här delen av branschen kan ha påverkats av engångshändelser såsom omorganisationer och teknikskiften.

Tappet av annonsintäkter stannar av något, tack vare fortsatt tillväxt på den digitala annonsmarknaden.  Fortfarande vilar vår bransch på intäkterna från pappersutgivningen – hela 72% av branschens intäkter kommer härifrån. Det känns roligt att vi i årets rapport för första gången kan redovisa hur mycket växande kanaler som native advertising och influencer markering omsatte i just vår bransch. Under 2018 bidrog de med närmre 300 miljoner kronor i intäkter.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, kerstin.neld@sverigestidskrifter.se

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Mediakraft

  Vi kan media och kommunikation och är ledande i landet när det gäller annonsförsäljning. Vi ger er mesta möjliga intäkt på er mediesatsning, oavsett om det gäller traditionella annonser, platsannonser eller content marketing.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  Adviser

  Vi har lång erfarenhet av försäljning av annonser i tidningar och på nätet. Vårt mål är alltid att göra såväl uppdragsgivare som annonsörer nöjda. Vi tror på långsiktiga relationer där alla är vinnare.