fbpx
För fjärde året i rad kartlägger Sveriges Tidskrifter den egna branschen och presenterar ett antal nyckeltal om utvecklingen. Samtidigt har vi bett de största förlagen att ge en prognos för hur coronakrisen påverkar årets omsättning.

 

Du  som är medlem i Sveriges Tidskrifter kan ladda ner hela rapporten samt en trendanalys om digitala läsarintäkter.

Kontakta oss om du inte fått lösenord via mail.

Kerstin Neld vd Sveriges Tidskrifter– Vi ser en väntad minskning av den totala omsättningen i branschen. Det är dock intressant att antalet titlar i branschen inte minskar nämnvärt samtidigt som de större förlagens förväntningar på effekterna av coronakrisen innebär en större tilltro till läsarintäkterna, säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

Enligt den färska undersökningen omsatte tidskriftsbranschen 7,11 miljarder kronor under 2019 vilket är en tillbakagång om sex procent jämfört med 2018. Detta inkluderar alla intäktsslag – läsarintäkter, reklamintäkter och övriga intäkter (t.ex. event och e-handel).

 • Det finns 4 450 tidskrifter i Sverige. De flesta är medlemstidskrifter. Och hobby och fritidsintressen är det vanligaste ämnet.
 • Branschens totala omsättning på 7 miljarder kronor har minskat under de senaste åren och 2018-2019 tilltog tappet.
 • Branschens viktigaste intäktskälla är läsarintäkterna. Dessa utgör halva branschens omsättning och minskar under året. De digitala läsarintäkterna är ännu så länge små, men dessa ökar kraftigt från låga nivåer.
 • Reklamintäkterna har minskat med 43 procent sedan toppåret 2007. Under 2019 minskade även tidskrifternas digitala reklamintäkter för första gången.
 • Övriga intäkter utgör 14 procent av branschens omsättning och växer marginellt under 2019.
 • Native-annonseringen har visat god tillväxt, men under 2019 avstannar denna.

Kontakta Kerstin Neld för kommentarer till rapporten.

Prognos för 2020 – så förväntar sig de stora förlagen att coronakrisen påverkar

Kommersiella förlag som omsätter mer än 75 miljoner kronor står för halva omsättningen i tidskriftsbranschen och blir en temperaturmätare för branschens utveckling. Under 2019 minskade dessa förlag sin omsättning med 7 procent och resultaten från den färska undersökningen indikerar att de större förlagen bedömer att omsättningen för år 2020 kommer att minska med 10 procent – eller 400 miljoner kronor.

 • Läsarintäkterna, vilka är de större förlagens viktigaste intäktskälla, är relativt förskonade under coronapandemin. Den negativa trenden som noterats under 2018 och 2019 mildras något.
 • Reklamintäkter och övriga intäkter, som bland annat inkluderar event och läsarresor, bedöms minska med drygt 20 procent under året relativt föregående år enligt förlagen. Annonsörernas reklaminvesteringar är starkt konjunkturberoende.

Om undersökningen: Sveriges Tidskrifter har gjort undersökningen tillsammans med IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik). Liksom tidigare år bygger informationen på IRM:s reklamstatistik, analys av register från Kungliga Biblioteket och Myndigheten för press, radio och tv samt en enkät till ett urval titlar. Därtill har IRM gjort beräkningar utifrån omsättning från officiell finans- och företagsinformation samt upplageinformation från TS Mediefakta AB.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Another Media Group

  Mediebranschen står inför stora utmaningar; ökad konkurrens från globala jättar, ett ökat mediebrus i alla våra flöden och digitalisering. I ett sådan klimat behövs det en aktör som vågar. När utmaningar dyker upp och ställer nya krav på publicister och medieägare – står vi starka för att stötta genom förändring. Vi utmanar, effektiviserar, skapar lönsamhet och hittar nya intäkter.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  Readly

  Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.