Tidningen översätts till engelska för att nå en internationell målgrupp
Fackförbundstidningen Universitetsläraren lanserade ett nyhetsbrev på engelska förra året. Inom akademin talar nästan alla engelska – och tidningen vill även nå de läsare som inte har svenska som förstaspråk.


”Higher education institutions cease Russian collaborations” (Lärosäten stoppar ryska samarbeten). Så lyder rubriken på det senaste nyhetsbrevet på engelska från medlemstidningen Universitetsläraren.

Brevet kommer ut en gång i månaden och innehåller puffar till fyra-fem artiklar på engelska på webben.

– Vi gjorde en större satsning på engelskan under förra året. Vi bestämde oss för att få ut mer material på engelska. Högskolan är en internationell arbetsplats och fler och fler kommer hit från andra länder och jobbar, säger Anders Jinneklint, chefredaktör för Universitetsläraren.

Doktorander och gästforskare från hela världen kommer till Sverige för att undervisa, studera och forska. För de som inte har svenska som modersmål är det naturligt att kommunicera på engelska inom akademin.

Medlemstidningen Universitetsläraren har flera gånger sporadiskt haft krönikor eller debattartiklar på engelska, men det var 2021 som tidningen började att kontinuerligt översätta artiklar från svenska till engelska.

Fackförbundet SULF som ger ut Universitetsläraren har som ambition att även nå de medlemmar som inte har svenska som förstaspråk. Även redaktionen hoppas nå fler läsare.

– Vi har redan mycket bra material på svenska men vi har ingen som skriver direkt på engelska. Vi översätter inte heller själva, och även om vi gjorde det skulle det behövas en extern språkgranskning för att vara säker på att hålla hög kvalitet, säger Anders Jinneklint.

Universitetsläraren har anlitat en extern översättare som gör de nya språkversionerna av texterna. Innan publicering på webben granskas de engelska artiklarna av redaktionen. Ibland finns begrepp i texterna som är självklara för en svensk läsare, men som behöver förklaras mer noggrant för en internationell publik.

– Det gäller att ha en bra översättare som också är bekant med det innehåll som man skriver om, i vårt fall högskolesektorn. Översättaren behöver också ha förståelse för journalistiska texter, att det ska vara ett levande språk, säger Anders Jinneklint.

Universitetslärarens journalistik på engelska går att komma åt via en menyknapp på webben. Därtill finns direkta länkar mellan de olika språkversionerna av artiklarna.

– Den engelska artikeln är en spegling av den svenska versionen, med allt från bilder till faktarutor.

Innan Universitetsläraren började publicera på engelska var det viktigt att se över avtalen med tidningens frilansare.

– Vi har stämt av med Svenska Journalistförbundet vad som är en rimlig ersättning för att publicera en gång till. Även om frilansaren inte behöver bearbeta sin text, så ser både vi och Journalistförbundet det som en andra publicering, säger Anders Jinneklint.

Printtidningen är fortfarande på svenska och i dag finns inga planer på att översätta också denna till engelska. Däremot vill att Anders Jinneklint att tidningens engelskspråkiga webbsidor ska få en bättre struktur.

Till andra tidningar som funderar på att vända sig till målgrupper på fler språk än svenska säger han:

– Börja genom att tänka igenom vilken målgrupp ni har. Finns det överhuvudtaget ett behov av att skriva på andra språk? Är det värt att göra den satsningen? Finns det ett behov så fundera också på vad den målgruppen är intresserad av att läsa om. Är det samma saker som de som läser på svenska?

Universitetsläraren försöker alltid hitta material som är särskilt intressant för den internationella målgruppen.

– Det blir mycket om uppehållstillstånd och ändringar i utlänningslagen som påverkar utländska doktorander och forskare. Det är ofta sådant innehåll som toppar brevet, säger Anders Jinneklint.

Men förstås rapporterar tidningen också om andra aktuella frågor inom sin egen sektor på engelska, som hur kriget i Ukraina påverkar lärosätena.

Text: Matilda Nilsson
Foto: Stefan Tell

Universitetsläraren

Universitetsläraren är fackförbundet SULF:s (Sveriges universitetslärare och forskare) medlemstidning. Den har en upplaga på 21 800 exemplar. Främst är läsarna fackliga medlemmar, men tidningen läses även till exempel av politiker som verkar inom sektorn för högre utbildning.

Totalt hade Universitetslärarens webb omkring 370 000 unika besökare under förra året.

Tidningens nyhetsbrev på engelska är gratis och ges ut nio gånger per år. Sista brevet 2021 hade 2 550 mottagare. Öppningsfrekvensen för brevet är 55 procent och klickfrekvensen runt 29 procent.

Skriv på fler språk! – En guide i tolv steg

Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här