Så gör mediehusen för att bli hållbara
Vi frågade branschens större förlag hur de arbetar med hållbarhetsfrågor, främst vad gäller klimatet.

Lotta Edling, publicistisk direktör på Bonnier News

Foto: Oskar Omne

Hur jobbar ni för att bli hållbara?

– Hållbarhetsfrågan är högt prioriterad inom Bonnier News och jobbas med på många olika håll och nivåer. Vår strategi bygger på fyra fokusområden, det första är yttrandefrihet och det fria ordet, vilket omfattar allt från engagemang för frisläppandet av Dawit Isaak och Gui Minhai till vår klimatjournalistik. Det andra är affärsetik, där vi till exempel ser över hur vi jobbar med våra leverantörer. Det tredje är jämställdhet och inkludering och det fjärde miljö- och resurseffektivitet.

Hur lyckas man med hållbarhetsarbete inom en stor organisation?

– Det viktigaste är att hållbarhetsarbetet är äkta, kommer inifrån och ligger nära verksamhet och affär. Därefter att man kommunicerar det så att medarbetarna känner att det verkligen finns en strategi för det. Sedan är det ur en miljöaspekt bra att kartlägga var ens organisation har sina stora klimatavtryck. Vi, liksom de flesta medieföretag, har våra inom tryck och distribution. Där har vi till exempel optimerat våra distributionsrundor, ökat andelen fossilfria mil i våra transporter och haft en bra dialog med våra tryckerier kring miljöfrågor. Jag tycker också att man ska våga sätta höga mål, men samtidigt vara ödmjuk för att man gör det bästa man kan.

Hur jobbar man med hållbarhet utan att det bara uppfattas som en del av ens image?

– Vi gör det här primärt för vår egen skull och känner inte att det ligger nära någon typ av PR. Men det är givetvis en viktig signal till omvärld och medarbetare att vi är ett företag som tar ansvar för ett hållbart samhälle. Att vi har ”sopat framför vår egen dörr” känns också viktigt. Våra redaktioner granskar andra företags hållbarhetsstrategier, vi måste kunna bli granskade i den här frågan vi också.

Hur ser ni på hållbarhet i framtiden och hur jobbar ni vidare med detta?

– Som medieföretag är vårt största avtryck det vi gör genom vår journalistik, det är den som är
vårt stora bidrag till en mer hållbar värld. Sedan har vi ständigt pågående initiativ inom fokusområdena, just nu uppdaterar vi till exempel bilpolicys och uppförandekoder med skarpare miljöklausuler. Under 2020 minskade vi också vårt klimatavtryck jämfört med året innan, det ska vi fortsätta med.

Marika Bark, Business Area, Director på Story House Egmont

Hur jobbar ni för att bli hållbara?

– Vi arbetar mot FN:s hållbarhetsmål, har ett stort fokus på att minska vårt koldioxidavtryck och klimatpåverkan. Miljöinsatserna sker både på koncern- och divisionsnivå, och inom våra olika lokala verksamheter. Egmont ska minska utsläppen av växthusgaser genom att bli koldioxidneutralt i den egna verksamheten under 2021. Det ska vi uppnå genom att minska energianvändningen, investera i energiköpsavtal samt kompensera för våra CO2-utsläpp. Miljöarbetet inom vår medieverksamhet, Story House Egmont, är till stor del koncentrerat till frågor gällande pappersinköp, transporter, returer, plast och förpackningar.

Hur lyckas man med hållbarhetsarbete inom en stor organisation?

– Det är centralt att hållbarhet integreras som en naturlig del i verksamhetens övergripande vision och strategi. Att sätta upp tydliga och mätbara mål är förstås också viktigt. Hållbarhet är samtidigt ett väldigt vitt begrepp som inrymmer många delar och det kan lätt kännas övermäktigt att uppfylla alla utvecklingsidéer. Därför kan det vara bra att, åtminstone inledningsvis, ta utgångspunkt i kärnverksamheten och koncentrera insatserna till de områden där det finns störst förbättringspotential och skapas mest affärsnytta. Sist men inte minst, ett framgångsrikt hållbarhetsarbete börjar internt och förutsätter att medarbetarna är med på tåget.

Hur jobbar man med hållbarhet utan att det bara uppfattas som en del av ens image?

– Först och främst så är det viktigt att alla strategier, planer och mål omvandlas till faktisk handling. Jag tror också det är viktigt att vara öppen och ärlig i sin kommunikation kring hållbarhetsfrågor, att man vågar berätta om både allt det positiva som sker och om de utmaningar som kvarstår. Det kräver en del mod, men det blir mer äkta.

Hur ser ni på hållbarhet i framtiden och hur jobbar ni vidare med detta?

– Vi är och vill vara ett ansvarstagande företag som förenar affärsnytta med hållbarhet i alla dess former – både vad gäller miljö, ekonomi och socialt. Inom miljöområdet så kommer vi jobba vidare utifrån den så kallade R-modellen (Remove – Reuse – Reduce – Recycle – Rethink) och kontinuerligt se över hur vi kan producera och distribuera våra produkter på ett mer klimatsmart och hållbart sätt.

Jennie Knutsson, kommunikationschef på Aller media

Foto: Fredrik Persson

Hur jobbar ni för att bli hållbara?

– På Aller media arbetar vi aktivt med våra tryckprocesser och vår distribution. Vi har till exempel minskat plastförpackningar runt den största delen av våra magasin, och vi övergår till att använda stärkelsebaserad, icke fossil ”plast.” Vi gör aktiva val för att använda de mest miljövänliga alternativen för papper, färger och förpackningar. Vi kräver också att alla våra underleverantörer i produktion och transport ska redovisa och värderas efter sitt miljöarbete. All produktion sker under märkning av Svanen eller motsvarande. Återvinningsbarhet och recycling är centralt i all produktion. Flera av våra tidningar är certifierade med EU Ecolabel, den europeiska motsvarigheten till den nordiska Svanen, vilket betyder att den är oberoende och med ett livscykelperspektiv. Efter pandemin kommer vi att halvera vårt resande och ha fler digitala möten.

Hur lyckas man med hållbarhetsarbete inom en stor organisation?

– Gör en väsentlighetsanalys för att se var ni kan göra störst skillnad gällande FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Det finns många företag som kan hjälpa er att göra en översyn, till exempel vårt dotterbolag Narva som är specialiserade på bland annat hållbarhetskommunikation.

Hur jobbar man med hållbarhet utan att det bara uppfattas som en del av ens image?

– För oss inom Aller media finns mycket kvar att göra, men det får inte hindra oss från att berätta om goda exempel. Vi ska till exempel ge ut vår nästa She Report på temat ”Hållbarhet, identitet och livsstil” nu i november. I rapporten tar vi pulsen på vad kvinnor i Sverige tycker, tänker och hur de agerar i hållbarhetsfrågor. Någon kanske tycker att det är greenwashing men vi ser i stället att vi använder våra starka muskler och relationer med både våra kvinnor där ute och våra B2B-kunder för att vi tillsammans ska bli mer hållbara.

Hur ser ni på hållbarhet i framtiden och hur jobbar ni vidare med detta?

– Hållbarhetsfrågan är väldigt viktig framåt – både för oss som aktörer med ett samhällsansvar, men också för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Vi är själva ödmjuka och ser att vi har mycket kvar att göra.

Text: Carin Fock

Läs också

Grönare på andra sidan årsskiftet

Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här