fbpx

Riktlinjer för native advertising

Sveriges Tidskrifters riktlinjer för native advertising har tagits fram av en särskild utsedd task force med representanter  från flera stora tidskriftsförlag som alla jobbar med native advertising idag. Gruppen fick i uppgift att ta fram nya riktlinjer kring annonsmärkning och en definition av native advertising, något som efterfrågats i branschen.
 
Följande rekommenderas för märkning av native advertising: 
 • Använd något eller en kombination av följande begrepp för märkning av native advertising: ”reklam”, “annons” eller “annonssamarbete”.
 • Användning av begrepp som kan ha flera betydelser ska undvikas. Exempel på sådana begrepp är ”sponsrat”, ”samarbete” eller ”promotion”.
 • Annonsens avsändare måste framgå tydligt i alla sammanhang. För ökad tydlighet rekommenderas även att annonsörens logotyp publiceras som avsändare.
 • Innehållet bör grafiskt avvika från övrigt redaktionellt material. Det kan göras genom till exempel grafiska element, annat typsnitt, storlek, bakgrundsfärg, ram, platta, etc.
 • Annonsmärkning måste även finnas på de platser där innehållet distribueras, till exempel i puffar och inlägg i sociala medier.
 • Annonsmärkning bör alltid finnas ”in screen”. Det innebär att märkningen bör vara synlig oavsett var i innehållet man befinner sig.

Sveriges Tidskrifters definition av native advertising
“Native advertising är innehållsannonsering som följer en plattforms visuella design och användarupplevelse för innehåll som text, ljud och bild. Användaren upplever innehållet som en naturlig del av det redaktionella flödet, men det ska – precis som med annan reklam – tydligt framgå att det handlar om betalt utrymme.”

Frågor och svar om native advertising

Vad är native advertising?

Native advertising är innehållsannonsering som följer en plattforms visuella design och användarupplevelse för innehåll som text, ljud och bild. Användaren upplever innehållet som en naturlig del av det redaktionella flödet, men det ska – precis som med annan reklam – tydligt framgå att det handlar om en annons.

Vilket innehåll ska annonsmärkas?

 • Är syftet kommersiellt?
 • Är budskapet kommersiellt?

Om svaret är ja på båda dessa frågor – då handlar det om marknadsföring i lagens mening och annonsmärkning blir aktuellt.

Utöver detta så rekommenderar Sveriges Tidskrifter att annonsmärkning används när publicisten mot ersättning låter en tredje part påverka innehållet som publiceras – även om budskapet eller syftet inte är kommersiellt.

På vilka platser ska annonsmärkningen finnas?

Det är svårt att ge exakt vägledning vad gäller placeringen, men annonsmärkningen bör synas var man än befinner sig i innehållet, där formatet tillåter det (till exempel är det svårt att i en podcast annonsmärka “hela ljudet”).

Utöver annonsmärkningen i själva innehållet så behöver märkningen även finnas på de platser där innehållet distribueras, till exempel puffar på en startsida eller när man delar en länk i sociala medier.

Skiljer sig reglerna för märkning åt vad gäller olika format?

Nej, det finns inga särskilda regler eller lagar som gör skillnad på de olika formaten (till exempel video, bilder, bloggar, sociala medier eller artiklar).

Om en annonsör bara är presentatör av en avdelning eller ett särskilt ämne utan att påverka själva innehållet – hur ska jag annonsmärka då?

Då handlar det inte om native advertising i egentlig mening och därför behandlar inte de här riktlinjerna den frågan.

Om jag följer riktlinjerna ovan – kan jag vara helt säker på att jag inte blir fälld hos Reklamombudsmannen?

Nej, RO gör alltid en helhetsbedömning av annonsen i varje enskilt fall och därför går det inte på förhand att garantera.

Innehåller förutom riktlinjerna:

 • Introduktion till native advertising
 • Bakgrundsmaterial och länkar
 • Juridiska förklaringar
 • Vad säger RO och KO?
 • Så har riktlinjerna tagits fram

Riktlinjer för native advertising

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Medievekst

  Håll koll på dina prenumeranter med ett effektivt system utformat för pappers- och digital integration.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  Flowy

  En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.