fbpx

Värna och stärk journalistiken för ett öppet och demokratiskt samhälle!

Torsdag 30 november 2017

Skrivelse till Justitieminister Morgan Johansson och biträdande Justitieminister Heléne Fritzon Ambassadör Åsa Webber, Sveriges ständiga representation i Bryssel.

Värna och stärk journalistiken för ett öppet och demokratiskt samhälle!

I Sverige har vi – företrädare för Bonnier, Schibsted, TU och Sveriges Tidskrifter – över 8000 journalister anställda som varje dag granskar makten, står upp för yttrandefriheten och för det offentliga samtalet. Vår journalistik är en garant för det demokratiska och öppna samhället.

”Vår journalistik” är dock ett tomt begrepp juridiskt. I dagens läge kan amerikanska jättar som Google och Facebook göra vår journalistik till deras annonsprodukt utan att ens fråga, än mindre ersätta, oss för det vi producerar och investerar i – journalistiken.

Det förhållandet balanseras i § 11 i det ursprungliga förslaget till upphovsrätt för medieutgivare, som EU-kommissionen lagt fram och som nu behandlas i ministerrådet. Förslaget balanserar styrkeförhållandena, och signalerar att ingen utan tillstånd ska kunna tillskansa sig värdet av investeringarna från våra medarbetares journalistik. Förslaget jämställer upphovsrätten med vad som gäller för film, musik och annat skapande.

Ordförandelandet Estland har lagt fram två olika alternativ till kommissionens förslag som enligt vad vi inhämtat kommer att diskuteras på Coreper I-mötet den 20 december 2017.

Vi vill gärna uppmärksamma er på vikten av kommissionens förslag vilket skulle stärka den granskande, oberoende journalistiken som behövs mer än någonsin när olika, ibland dunkla, krafter försöker påverka opinioner med propaganda och falska nyheter.

Frågan om vem som helst, ska kunna förfara hur som helst med vår journalistik är därför en av de viktigaste framtidsfrågorna för oss svenska publicister och våra medarbetare.

Vi kräver inget annat än att få bestämma över det vi och våra medarbetare själva skapat och investerat i. Därför står vi i grunden bakom Kommissionens förslag.

Estland har lagt fram två förslag, där förslag A är klart bättre än förslag B. Vi anser att det är viktigt att erkänna en närstående rättighet som skyddar helheten av utgivarens innehåll på webben, inte bara skyddet till de enskilda artiklarna som redas skyddas av upphovsrättslagstiftningen. Vi anser att något måste göras åt att stora, ofta globala, teknologibolag har möjligheten att använda sig av svenskt kvalitativt journalistiskt innehåll i sina egna tjänster, och utan tillåtelse sälja annonser runt det innehåll som vi producerat och investerat i. Vi behöver i praktiken den närstående rättigheten till att kunna kräva att ingå förhandlingar om utnyttjandet av vårt innehåll i tredje parts tjänster.

För att den närstående rätten skall bli fungerande så bör ett uttryckligt skydd för kortare utdrag även behöva föras in i bestämmelsen. Vi anser också att det skulle gå utmärkt att säkerställa att en sådan rättighet inte förhindrar länkning, som vi ser som viktig för att nå brett ut med vårt material.

När det gäller ordförandeskapets föreslagna presumtionsregel (förslag B) anser vi att den inte uppnår de målsättningar som krävs för att värna om helheten av publikationen. Godkänner rådet detta förslag så avsäger man sig möjligheten att verkligen skydda det svenska journalistiska innehållet från otillbörligt nyttjande och då går kommissionens vilja att stärka den europeiska journalistiken till spillo.

Vi hoppas därför att Sverige i de kommande diskussionerna tydligt tar ställning och röstar för alternativ A.

Stockholm 2017-11-30

Tomas Franzén, VD Bonnier AB
Raoul Grünthal, CEO Schibsted Media
Jeanette Gustafsdotter, VD TU – Medier i Sverige
Kerstin Neld, VD Sveriges Tidskrifter

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  P1 Prenumeration

  PositionEtt AB är ett företag som under många år utvecklat och levererat P1 Prenumeration till tidningsförlag.

 • Annons
  Another Media Group

  Mediebranschen står inför stora utmaningar; ökad konkurrens från globala jättar, ett ökat mediebrus i alla våra flöden och digitalisering. I ett sådan klimat behövs det en aktör som vågar. När utmaningar dyker upp och ställer nya krav på publicister och medieägare – står vi starka för att stötta genom förändring. Vi utmanar, effektiviserar, skapar lönsamhet och hittar nya intäkter.

 • Annons
  P1 Annons

  P1 Annons är ett av marknadens mest kompletta CRM- och annonsbokningssystem med stöd för försäljning i samtliga mediakanaler.