fbpx

TU bryter avsiktsförklaring med Sveriges Tidskrifter

Torsdag 5 december 2019

TU medier i Sverige bryter avsiktsförklaringen om samgående med Sveriges Tidskrifter. Det innebär att de bägge organisationerna fortsätter bedriva verksamhet var och en för sig.

– Det är tråkigt att TU fattat det här beslutet. Vi inom Sveriges Tidskrifter är övertygade om att mediebranschen behöver mer samarbete och en stark enad röst inför alla de hot vår sektor och demokratin står inför. Både vad gäller hoten mot den svenska tryck- och yttrandefriheten, mot enskilda journalister likväl som hur vi ska hantera det faktum att de globala monopolitiska nätjättarna tar stora delar av branschens annonsintäkter, säger Helle Klein ordförande i Sveriges Tidskrifter.

– Vi hade gärna sett en kraftsamling och ett samgående med Tidningsutgivarna framöver och var beredda att fortsätta processen. Vi har också satsat både ekonomiska och personella resurser under en längre tid för att få till stånd en ny stark branschorganisation. Men tyvärr kom vi inte längre med TU, fortsätter Helle Klein.

Det var i april 2019 som de bägge organisationerna tecknade en avsiktsförklaring i syfte att skapa en ny gemensam branschorganisation för dagstidningar, tidskrifter och redaktionella sajter. Efter undertecknandet har ett digert utrednings- och förankringsarbete genomförts samt förslag på stadgar och medlemsstruktur tagits fram.

– Sveriges Tidskrifter har en bra och väl utvecklad verksamhet som är omtyckt och förankrad bland medlemmarna. Vårt medlemsantal växer och ekonomin är stabil så för oss är det här visserligen tråkigt men vi kommer fortsätta jobba för branschens frågor med oförminskad styrka. Vi tror på samverkan i dessa för mediebranschen utmanande tider och kommer att fortsätta vår samarbetsstrategi på annat håll, säger Helle Klein, ordförande i Sveriges Tidskrifter.

Andra mediers rapportering
Dagens Media: TU och Sveriges Tidskrifter bryter samarbetet
Journalisten: TU bryter samgående med Sveriges Tidskrifter
Journalisten: TU: Vi vill börja med mindre steg

Mer information:

Helle Klein, ordförande i Sveriges Tidskrifter
helle.klein@dagensarbete.se
Tfn: 0706762406

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

 • Annons
  Mediakraft

  Vi kan media och kommunikation och är ledande i landet när det gäller annonsförsäljning. Vi ger er mesta möjliga intäkt på er mediesatsning, oavsett om det gäller traditionella annonser, platsannonser eller content marketing.