fbpx

Trendfrukost: Datadrivna publiceringar och intäkter

Fredag 10 februari 2017

Det var fullt hus med ett 100-tal deltagare när Sveriges Tidskrifter arrangerade sin återkommande trendfrukost. Tema för årets frukost var “data” och det belystes ur flera perspektiv, både redaktionellt och försäljningsmässigt.

Dagens Nyheters väg till 85 000 digitala prenumeranter

Anna Åberg, chef DN.se och chef för digital produktutveckling DN och DI samt Julia Lundmark, försäljningsdirektör Läsarintäkter Bonnier News, berättade om hur de jobbar med datadriven konvertering, uppföljning och mätning. En av de viktigaste lärdomarna i deras arbete med att öka de digitala intäkterna är DN:s strategibeslut som togs 2014, då man bestämde sig för att läsarintäkter var det viktigaste intäktsbenet och avgörande för tidningens framtid. Att ledningen var tydlig med inriktningen gav en välkommen styrfart i det fortsatta arbetet med prenumerationserbjudandet.

DN har medvetet valt att sätta fokus på läsarintäkterna snarare än att öka annonsintäkterna, och det datadrivna arbetssättet har varit avgörande.

Unn EdbergSveriges Tidskrifters ordförande Unn Edberg summerar på resume.se: “Dagens Nyheters smarta betallösning bygger på en kombination av en frekvensmodell och en hård betalvägg. Medan tidningen kommunicerar att det redaktionella innehållet kostar så experimenterar man med olika sätt att konvertera till köp. Det beror på tidpunkt, device och artikel om besökaren möts av en betalvägg. Till exempel har man genom att samla data sett vilken timme på dygnet som konverterar bäst på mobil, platta och desktop. Just den timmen har antalet fria artiklar minskat med en, vilket ökat köpen. Vissa artiklar som får stor digital spridning eller som har ett särskilt värde beläggs med hård betalvägg.” Läs resten av inlägget här.

Som hos många andra tidningar har redaktion och marknad börjat jobba närmare varandra än tidigare och mätpunkter för både den redaktionella publiceringen och konvertering/intäktsgenering har blivit en mer naturligt och visuellt inslag på redaktionsgolvet jämfört med tidigare.

Anna Åberg och Julia Lundmark från DN pratar konverteringsmetoder och datadriven utveckling på vår trendfrukost i veckan.

En video publicerad av Sveriges Tidskrifter (@svtidskrifter)

Här kan du läsa Dagens Nyheters presentation från trendfrukosten.

Datajournalistik (med små resurser)

Leo Wallentin och Jens Finnäs från Journalism++ jobbar med datajournalistik. Under sin presentation fokuserade de på vad man som mindre tidning eller mediehus kan göra, trots begränsade resurser och mindre redaktioner. Det handlar väldigt mycket om att inte se datajournalistik som något krångligt och avancerat. Ibland är det bara att kunna läsa av olika befintliga Excel-dokument eller kategorisera befintligt innehåll så att det går att se samband över tid.

Unn Edberg summerar Journalism++ tips för att komma igång med datajournalistik:

 1. Lär er älska excel. Det finns ett stort värde i att vi journalister öppnar excel-arket, så att vi inte lämnar över tolkningsföreträde till de intresseorganisationer som har tagit fram en undersökning.
 2. Bygg en databas. Lär dig se världen i form av tabeller. Att kunna se mönster. Världen är full av databaser om man bara börjar få upp ögonen för det. Det handlar om att strukturera fakta. Värdet växer fram på lång sikt när vi kan servera en kontext.
 3. Använd färre siffror. Viktigt att inte använda för många siffror i berättandet. Kraften finns ofta i caset.
 4. Blanda mjuk och hård data.
 5. Använd otippad data. Fakta ger bra nytta även i mer lättsam kontext.

Leo Wallentin och Jens Finnäs från Journalism++

Vill du veta mer? Besök datajournalistik.se, gå med i facebookgruppen datajournalistik för att läsa mer och få inspiration från andra. Journalism++ har även ett nyhetsbrev i ämnet.

Jack Werner om ryktesspridning och mediernas roll

Avslutade trendfrukosten gjorde Jack Werner med en både underhållande och tänkvärd föreläsning om ryktesspridning och nätets förmåga att agera som “vandringssägen-maskin”. Han pekade på hur många berättelser som media rapporterar funnits i många olika former tidigare, ofta med över 100-åriga traditioner (som till exempel Clown-hysterin i höstas).

Ur ett dataperspektiv blir det intressant eftersom berättelserna numera är sökbara och indexerade, vilket vid en första anblick skulle kunna leda till bättre källkontroll och förmågan att se om visa nyheter förekommit i annan form tidigare.

I en webbnärvaro som bygger på klick är det förstås frestande att underblåsa rykten och rapportera om olika fenomen, eftersom intresset från läsarna är så stort. Samtidigt blir det ibland lite av en masspsykos, och om inte medierna klarar att reda ut vad som är sant och falskt öppnas dörren för ren ryktesspridning ännu mer.

Jack Werner - trendfrukost 2017

Sveriges Tidskrifters branschenkät

Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter, inledde morgonen med att presentera resultatet från vår branschenkät, en mindre undersökning där vi frågat alla chefredaktörer kring den egna tidningens utveckling och prognos inför kommande året. Här är hela resultatet från branschenkäten 2017 (pdf-fil).

En intressant aspekt av resultatet är att färre tror att omsättningen för deras tidning kommer minska 2017 jämfört med 2016. Däremot tror fler att omsättningen kommer vara oförändrad, och färre tror att den kommer att öka.

Prognos omsättning trendfrukost 2017

Så här skriver Unn Edberg om resultatet av enkäten:

Unn Edberg: “Organisationens branschenkät bland 86 chefredaktörer slår fast att de digitala investeringarna hos tidskrifter kommer att öka under 2017. (Däremot avser inte förlagen anställda digital kompetens eller kompetensutveckla befintlig personal i någon särskild utsträckning). Även om enkäten inte frågar exakt vilka de digitala investeringarna är så är det en inte alltför djärv gissning att en stor del handlar om data. “

Här är alla presentationer från trendfrukosten

Håll dig uppdaterad
Här kan du prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev, och på vår tidning Allt om tidskrifter.

/Fredrik Wass, Omvärldsbevakare Sveriges Tidskrifter

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Readly

  Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.

 • Annons
  Aller

  Aller Tryck A/S är ett modernt rulloffsettryckeri som ligger i Köpenhamn. Tryckeriet är helt anpassat för att trycka veckotidningar och tidskrifter till den Skandinaviska marknaden.

 • Annons
  Flowy

  En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.