fbpx

Tidskriftsbranschens intäkter kartlagda

Torsdag 9 maj 2019

Den svenska tidskriftsbranschens totala omsättning minskar, under senaste året med 5 procent. Samtidigt växer tidningarnas intäkter från native advertising och influencer marketing. 

Ekonomin för svenska magasin har kartlagts igen. För tredje året i rad kommer rapporten “Den svenska tidskriftsbranschen i siffror” baserad på undersökningar av IRM (Institutet för reklam- och mediestastistik), utförd på uppdrag av Sveriges Tidskrifter. I år är intäktssiffrorna för branschen dystrare än tidigare år. Den totala omsättningen minskar med 5 procent jämfört med förra året.

– IRM har kallat 2018 för ett omställningsår. Det har varit stora omorganisationer och även teknikskiften som har påverkat omsättningen, säger Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter, som påpekar att trots minskningen så finns det stora pengar i tidskriftsbranschen.

2018 var totala omsättningen för hela svenska tidskriftsbranschen 7,6 miljarder kronor.

En nyhet för i år är att IRM för första gången mätt hur mycket native advertising och influencer marketing omsätter för tidskriftsbranschen. De nya intäktsområdena visar på en stark tillväxt, vilket kan vara intressant för en del tidskriftsaktörer.

Omsättningen för native advertising 2018 ökar för hela mediebranschen, för tidskriftsbranschen är omsättningen 120 miljoner kronor och för alla svenska medieaktörer 401 miljoner.

– Som helhet ökar native advertising med över 35 procent. Det är en kraftig tillväxt och självklart bör våra medlemmar vara med och ta en del av den kakan, säger Kerstin Neld.

Också influencer marketing ökar, för alla medieslag, med 21 procent på ett år. IRM beräknar att influencer marketing omsätter 800 miljoner kronor i Sverige, varav tidskriftsaktörerna står för 100-150 miljoner kronor.

– Influencer marketing är ett område som inte är aktuellt för alla inom branschen, men de kommersiella tidningarna ska ha ögonen öppna, för det är ett område som på kort tid har kommit att omsätta stora summor, säger Kerstin Neld.

Annars är det tydligt att traditionella intäktsslag som prenumerationer på papperstidningar och intäkter från pappersannonser som fortfarande är starka. Under 2018 kom 72 procent av tidskrifternas totala omsättning från print.
Enligt Kerstin Neld har så gott som samtliga av Sveriges Tidskrifters 360 medlemmar en digital utgivning, men svårigheten är att hitta fungerande betalningsmodeller för digitalt läsande.

– Det här är något branschen jobbar med hela tiden och under året som gått har det kommit flera intressanta försök ifrån de stora förlagen, som Egmont, Aller media och Bonnier. Men det är för tidigt att utvärdera hur det går ännu.

När den traditionella affärsmodellen sviker, var kan branschen hitta nya intäkter?

– Det finns inte en lösning som funkar för alla. Vissa tidskrifter kan tjäna mycket pengar på event och läsarresor, andra kan tjäna mer på native advertising och nyhetsbrev. Det finns inte bara en modell, utan det gäller att vara mångsidig och ha en känsla för vad läsarna vill ha, leverera kvalitetsjournalistik och vara innovativ. Det tror jag är framtiden, säger Kerstin Neld.

 

Text: Matilda Nilsson, Allt om Tidskrifter

 

FAKTA

Snabba siffror om tidskriftsbranschen

Den vanligaste typen av tidskrift är medlemstidningar som riktar sig till privatpersoner, de utgör 28 procent av de 4 500 tidskrifter som finns i Sverige.

Den viktigaste intäktskällan för tidskrifterna är läsarintäkter, 50 procent under 2018.

Varje hushåll lägger i snitt omkring 825 kronor på tidskrifter via prenumerationsintäkter, lösnummerköp och medlemsavgifter, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med 2017.

Tidskrifternas reklamintäkter minskade med 4,3 procent förra året. Intäkten från printannonser minskar, samtidigt som intäkten för digital reklam ökar. För 2018 är ökningen 8 procent.

Källa: Den svenska tidskriftsbranschen i siffror 2019

FAKTA

Så gjordes rapporten

Rapporten “Den svenska tidskriftsbranschen i siffror” bygger på IRM:s reklamstatistik, analys av register från Kungliga biblioteket och Myndigheten för press, radio och tv, samt en enkät som skickats till ett urval titlar inom populärpress, fackpress, medlemsmagasin, gratistidskrifter och även digitala aktörer. Enkäten skickades till 413 titlar i januari 2019. Svarsfrekvensen var 54 procent. IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) har också gjort beräkningar om omsättning utifrån officiell finans- och företagsinformation, samt upplageinformation från TS Mediefakta AB.

Källa: Den svenska tidskriftsbranschen i siffror 2019

 

Prenumerera gratis på tidning och nyhetsbrev här. 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Readly

  Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.

 • Annons
  V-TAB

  Nordens största tryckerikoncern. Tänk tryck. Tänk V-TAB. Hos oss har du tillgång till all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga och omöjliga former.

 • Annons
  Aller

  Aller Tryck A/S är ett modernt rulloffsettryckeri som ligger i Köpenhamn. Tryckeriet är helt anpassat för att trycka veckotidningar och tidskrifter till den Skandinaviska marknaden.