Sveriges Tidskrifters vd sammanfattar 2018

Tisdag 8 januari 2019

”Lagar på medieområdet är en viktig förutsättning”

År 2018 har varit ett viktigt lobbying-år för tidskriftsbranschen. Äntligen fattades det beslut som krävts för att EU:s medlemsländer ska kunna tillämpa samma låga moms på digitala publikationer som på de som trycks på papper. Det kan ju låta som en självklarhet, men det har krävts mer än åtta år av lobby-arbete för att få det till stånd! Så blir det dessvärre ofta när så många länder ska fatta unisona beslut.

Nu väntar vi på att det nya upphovsrättsdirektivet (DSM-direktivet) ska bli färdigställt och godkänt. Sällan har ett EU-direktiv blivit så uppmärksammat och omdebatterat som detta. Det förslag som innebär en stärkt upphovsrätt för tidningar och tidskrifter – helt likt det som redan finns för till exempel musik-, tv- och filmproducenter – har av motståndarna döpts om till länkskatt och sägs innebära slutet för internet. Det är amerikanska it-jättar som ligger bakom det som inte kan kallas för något annat än desinformation. Lagar på medieområdet är en viktig förutsättning för vår bransch.

En annan viktig förutsättning är framtidstro och innovationskraft. Tidskriftsdagen är ett sätt att manifestera detta. Vi är en stor och dynamisk bransch och det känns när närmare 500 personer samlas i början av november varje år för att inspireras och diskutera branschens framtidsfrågor.

Innovationskraften lyste också under prisutdelningen på Tidskriftsgalan. Den bredd som finns inom tidskriftsbranschen speglar väl i de olika nomineringarna – allt ifrån Baaam till Betong. Och vår brokiga bransch samlar både kommunalarbetare och kornmästare. Efter en dag och kväll tillsammans med alla begåvade och kreativa tidskriftspersonligheter är det lätt att känna framtidstro.

Plus:

Våra nya nätverksträffar för utgivare
Att utbilda och stötta ansvariga utgivare är en viktig uppgift för Sveriges Tidskrifter. Nu bjuder vi in till nätverksfrukostar för den som vill diskutera aktuella ämnen med branschkollegor. Mer info på sverigestidskrifter.se

Minus:

Följdfrågor förbjuds i vita huset
När Vita huset i USA inför nya regler för presskonferenser naggas pressfriheten i kanten. Journalister får ställa en fråga var, för följdfrågor krävs godkännande av presidenten eller hans medarbetare.

Kerstin Neld,
Vd för Sveriges Tidskrifter.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Adviser

    Vi har lång erfarenhet av försäljning av annonser i tidningar och på nätet. Vårt mål är alltid att göra såväl uppdragsgivare som annonsörer nöjda. Vi tror på långsiktiga relationer där alla är vinnare.

  • PositionEtt

    PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.

  • Anygraaf

    Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.