fbpx

Sveriges Tidskrifter mycket kritiska till riksdagsbeslut om skriftliga avtal

Fredag 15 juni 2018

Riksdagen beslutade igår, den 14 juni, att stödja regeringens förslag om skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Det är ett mycket nedslående besked som kommer att drabba de som redan idag sköter sig på ett korrekt sätt samtidigt som oseriösa aktörer, ofta baserade utomlands, kan fortsätta använda tveksamma försäljningsmetoder.

Det snabba ikraftträdandet ställer även till stora problem för näringslivet som kommer att ha svårt att hinna ställa om redan till den 1 september 2018.

Sveriges Tidskrifter har varit aktiva i lobbyingen kring skriftliga avtal vid  telefonförsäljning under många år.  Vi stödjer regeringens utgångspunkt att konsumentskyddet vid telefonförsäljning skall vara starkt. Men vi kan konstatera att sedan utredningen om skriftliga avtal tillsattes för fem år sedan, har klagomålen på telefonförsäljare minskat dramatiskt som en följd av egenåtgärder av näringslivet och av Konsumentverkets tillsyn.

– För vår bransch är telefonförsäljning av prenumerationer en mycket viktig kanal. Våra medlemmar kommer att drabbas hårt av det beslut som nu fattats, säger Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter.

– Vi är särskilt förvånade över att kravet om skriftliga avtal även täcker in försäljning till befintliga kunder.  Allra starkast reagerar vi över att lagändringarna ska träda i kraft redan den 1 september 2018. Detta ger våra medlemmar orimligt kort tid för att ställa om säljsystem och utbilda sin personal, fortsätter Kerstin Neld.

Beslutet att införa skriftliga avtal skjuter långt över målet. Konsumentproblemen som finns med telefonförsäljning beror till största del på att det tyvärr finns aktörer – som ofta ringer från platser utanför Sverige – som inte följer det svenska regelverket. Istället för att komma tillrätta med de egentliga problemen har riksdagen nu klubbat igenom regler som slår oproportionerligt hårt mot de stora delar av näringslivet som idag sköter sig.

Om telefonförsäljning generellt

Försäljning och kundservice genom telefon är en av Sveriges största försäljningskanaler. Banker, försäkringsbolag, elbolag, telekombolag, tidskrifter och dagstidningar, för att nämna några, genomför samtal över telefon då de marknadsför produkter och tjänster till sina kunder.

Verksamheterna har tiotusentals anställda runt om i Sverige, ofta utanför storstäderna, och många unga erbjuds sin första anställning i dessa verksamheter.

För mer information, kontakta:

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter
+46 (0)8 545 298 90
kerstin.neld@sverigestidskrifter.se

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  V-TAB

  Nordens största tryckerikoncern. Tänk tryck. Tänk V-TAB. Hos oss har du tillgång till all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga och omöjliga former.

 • Annons
  Aller

  Aller Tryck A/S är ett modernt rulloffsettryckeri som ligger i Köpenhamn. Tryckeriet är helt anpassat för att trycka veckotidningar och tidskrifter till den Skandinaviska marknaden.

 • Annons
  Sörmlands Printing Solutions

  Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör.