Svenska hushåll ökar sina medieutgifter

Fredag 1 december 2017

IRM har nu släppt siffrorna från kartläggningen av hushållens medieutgifter 2017.

Sedan förra mätningen 2014 har utgifterna ökat med cirka 20 procent. Snittutgift per hushåll ligger nu på 20 500 kronor per år, jämfört med tidigare 16 900 kronor.

Läs mer om undersökningen med möjlighet att beställa den på irm-media.se.

Digitala medieutgifter ökar stort inom de flesta kategorier. Även för traditionella medier visas en stor ökning inom det digitala där utgifter för “Magasin/tidskr./veckotidn. dig. pren.” ökat 100 procent jämfört med förra mätningen. Samma siffror för “Morgontidning, digital pren.” är en ökning med 263 procent och ökningen för “Kvällstidning, digitalt ab.” ligger på 195 procent. Utgifter för streaming, mobil- och internetabonnemang, betal-tv och tv-spel är bland kategorier som också ökar stort.

Att kostnaden för något ökar eller minskar betyder dock inte automatiskt att konsumtionen ökar eller minskar. Produkter och tjänster kan till exempel ha blivit dyrare eller billigare under perioden.

För övrigt konstateras att svenska hushåll lägger mycket pengar på medier i bred bemärkelse där kostnader för access till medieinnehåll utgör en stor del. Totalt har IRM beräknat omsättningen för hushållens medieutgifter till 97,3 miljarder kronor. Det är mer än vad hushållen lägger på kläder och skor tillsammans.

Ökningen av utgifter för digitala tidskrifter, det vill säga kategorin “Magasin/tidskr./veckotidn. dig. pren.” på 100 procent, ska ställas mot en minskning av hushållens utgifter för tryckta tidskrifter. Kategorin “Magasin/tidskr./veckotidn. pren.” minskar med 9 procent sedan förra mätningen 2014. En tydlig trend, men som väntat relativt långsam minskning.

FAKTA om undersökningen
Undersökningen genomfördes gemensamt av Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) i samarbete med Mediamätningar i Skandinavien (MMS), Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) samt Nordicom. Enkäten genomfördes online via slumpmässig telefonrekryterade deltagare under perioden 12 september – 20 september 2017. Totalt genomfördes 4 000 intervjuer. Resultaten viktades för att säkerställa representativitet i förhållande till hushållen i Sverige.

Text: Fredrik Wass, Omvärldsbevakare Sveriges Tidskrifter.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Mediakraft

    Vi kan media och kommunikation och är ledande i landet när det gäller annonsförsäljning. Vi ger er mesta möjliga intäkt på er mediesatsning, oavsett om det gäller traditionella annonser, platsannonser eller content marketing.

  • NewsFactory

    NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

  • V-TAB

    Nordens största tryckerikoncern. Tänk tryck. Tänk V-TAB. Hos oss har du tillgång till all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga och omöjliga former.