Svenska hushåll ökar sina medieutgifter

Fredag 1 december 2017

IRM har nu släppt siffrorna från kartläggningen av hushållens medieutgifter 2017.

Sedan förra mätningen 2014 har utgifterna ökat med cirka 20 procent. Snittutgift per hushåll ligger nu på 20 500 kronor per år, jämfört med tidigare 16 900 kronor.

Läs mer om undersökningen med möjlighet att beställa den på irm-media.se.

Digitala medieutgifter ökar stort inom de flesta kategorier. Även för traditionella medier visas en stor ökning inom det digitala där utgifter för “Magasin/tidskr./veckotidn. dig. pren.” ökat 100 procent jämfört med förra mätningen. Samma siffror för “Morgontidning, digital pren.” är en ökning med 263 procent och ökningen för “Kvällstidning, digitalt ab.” ligger på 195 procent. Utgifter för streaming, mobil- och internetabonnemang, betal-tv och tv-spel är bland kategorier som också ökar stort.

Att kostnaden för något ökar eller minskar betyder dock inte automatiskt att konsumtionen ökar eller minskar. Produkter och tjänster kan till exempel ha blivit dyrare eller billigare under perioden.

För övrigt konstateras att svenska hushåll lägger mycket pengar på medier i bred bemärkelse där kostnader för access till medieinnehåll utgör en stor del. Totalt har IRM beräknat omsättningen för hushållens medieutgifter till 97,3 miljarder kronor. Det är mer än vad hushållen lägger på kläder och skor tillsammans.

Ökningen av utgifter för digitala tidskrifter, det vill säga kategorin “Magasin/tidskr./veckotidn. dig. pren.” på 100 procent, ska ställas mot en minskning av hushållens utgifter för tryckta tidskrifter. Kategorin “Magasin/tidskr./veckotidn. pren.” minskar med 9 procent sedan förra mätningen 2014. En tydlig trend, men som väntat relativt långsam minskning.

FAKTA om undersökningen
Undersökningen genomfördes gemensamt av Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) i samarbete med Mediamätningar i Skandinavien (MMS), Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) samt Nordicom. Enkäten genomfördes online via slumpmässig telefonrekryterade deltagare under perioden 12 september – 20 september 2017. Totalt genomfördes 4 000 intervjuer. Resultaten viktades för att säkerställa representativitet i förhållande till hushållen i Sverige.

Text: Fredrik Wass, Omvärldsbevakare Sveriges Tidskrifter.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Sörmlands Printing Solutions

  Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör. 

 • Annons
  PositionEtt

  PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.

 • Annons
  Punamusta

  Letar ni efter ett pålitligt och stabilt tryckeri? Då har ni hittat rätt! Punamusta trycker allt ifrån visitkort till kataloger och tidningar, med små upplagor upptill miljon upplagor.