Splay Gaming, som är ett månadsmagasin, kommer att finnas i butik i hela Sverige. Nummer #2 utkommer den 24 januari 2017.