Så vill politikerna ändra tryckfriheten

Tisdag 29 november 2016

Ordmoln tryckfrihetsförordningen

Politikerna vill ändra en del av de lagar som styr medierna och vår yttrandefrihet. Här är de fyra hetaste förslagen som du behöver ha koll på.

ETT NYTT MEDIESTÖD
Ett nytt teknikoberoende mediestöd ska ersätta press-stödet. Enligt medieutredningens förslag ska stödet fördelas av en nämnd med företrädare från branschen. Det ska riktas till ”medier som har ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden allsidig nyhetsbevakning och kritisk granskning av för demokratin grundläggande processer och skeenden”. Ett krav är minst 45 utgivningar/ sändningar per år. Det betyder att en tidskrift som Fokus kan vara stödberättigad. I det nya stödet föreslås också ett villkor om demokratisk värdegrund.

BEGRÄNSA ARVSYNDEN
Reglerna om utgivarens ansvar föreslås ändras så att huvudregeln blir att utgivaren inte ansvarar för material som har funnits på till exempel en dagstidnings webbplats mer än ett år. Utgivaren ska få två veckor på sig att ta bort material som kan vara ett yttrandefrihetsbrott, efter att ha uppmärksammats på detta.

TJÄNSTER SOM LEXBASE SKA INTE HA GRUNDLAGSSKYDD
Förslaget har kommit som en direkt följd av att den kontroversiella sajten Lexbase lanserats, där man kan söka på personers namn, adress eller personnummer för att se om de varit föremål för juridisk prövning. Vissa söktjänster på nätet, som gäller känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser, ska enligt förslaget inte omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

BÄTTRE SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN PÅ NÄTET
Gränserna för hot, kränkningar och intrång i privatlivet bör bli tydligare, enligt den så kallade näthatsutredningen. Bland annat ska hatiska yttranden kunna straffas som ofredande. Det ska också bli kännbara straff för spridande av bilder och information som innebär kännbar skada för den som drabbas, exempelvis sexfilmer och bilder på olycksoffer. Samtidigt ska det vägas in om uppgifterna spridits i ett journalistiskt eller opinionsbildande syfte.

Källor: Mediegrundlagskommittén (sou 2016:58), Integritet och straffskydd (sou 2016:7), En gränsöverskridande mediepolitik för upplysning, engagemang och ansvar (sou 216:80).

Barbro Janson LundkvistSå uppmärksammar vi Tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum. Läs inledningstexten av Barbro Janson Lundkvist, chefredaktör Allt om Tidskrifter.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Adviser

  Vi har lång erfarenhet av försäljning av annonser i tidningar och på nätet. Vårt mål är alltid att göra såväl uppdragsgivare som annonsörer nöjda. Vi tror på långsiktiga relationer där alla är vinnare.

 • Annons
  Flowy

  En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.

 • Annons
  Sörmlands Printing Solutions

  Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör.