fbpx

Så ska Fojo förebygga hot och hat mot journalister

Fredag 1 december 2017

Sju av tio ledarskribenter eller krönikörer uppgett att de blivit hotade eller trakasserade under 2017. Hanna Andersson från Medieinstitutet Fojo gästade vår senaste digifrukost och berättade om sitt arbete med att förebygga hot och hat mot journalister. Det är ett tungt och viktigt ämne som Fojo fått i uppdrag av Kulturdepartementet att förebygga.

Digifrukost Hat och hot mot journalister

Hanna började sin tjänst på Fojo första september i år. Hon berättar att ett behov av att skydda yttrandefriheten finns. Under hennes första tid på Fojo har mycket arbete lagts på att kartlägga behoven, för att sedan se vad som kan göras. Fojo arbetar både nationellt och internationellt, där de bland annat driver ett internationellt projekt med fokus på kvinnliga journalister.

– Man tror att Sverige har kommit långt och att vi är väldigt jämställda, men vi har mycket kvar att göra. Att kunna jämföra hur det ser ut länder emellan är svårt, dels för att det finns ett stort mörkertal men också för att svarsfrekvensen på undersökningar är mycket låg, sa Hanna.

Tre sätt som Fojo ska arbeta med kopplat till hat och hot mot journalister

1. Kunskapsbank för journalister

Syftet är att bygga upp en kunskapsbank som alla journalister ska kunna använda sig av som kommer att finnas på Fojos hemsida. Om man inte har en handlingsplan ska man kunna se hur den kan se ut.

 • Checklistor ska även finnas med konkreta verktyg innehållande tips och råd från andra.
 • Filmer som kan spela upp på redaktionerna ska också finnas tillgängliga. Där delar polisen med sig av information gällande åtgärder som kan göras.
 • Journalister ska också få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, med syfte att sprida kunskap.

2. Demokratijour

Jouren ska kunna hjälpa till att föra en dialog och kontakt med polisen men också hjälpa till med råd och tips kring hur man kan gå vidare, efter att blivit utsatt.

3. Workshops

Fojo vill sammanföra personer för att prata om situationer som journalister jobbar med och hur man kan förbereda sig. Men även lägga fokus på kvinnliga journalister och hur de kan skyddas.

Hanna hoppas på möjligheten att finnas på olika geografiska platser runt om i Sverige och sammanföra personer som får möjlighet att prata med varandra. Vidare arbete för att skapa nätverk är genom Facebook-grupper, där de personer som gått på samma kurs exempelvis ska kan integrera med varandra och föra en dialog.

Hanna påpekar också polisens bristande arbete i vissa fall gällande hat och hot mot journalister, då ärenden lagts ned. Där har polisen ett stort arbete framför sig med att återskapa ett förtroende hos journalister.

Individen själv bär också en viktig roll. Som enskild individ finns det en rättighet i att skydda sig. Personinriktade hot som skickas behöver exempelvis inte den anställde själv läsas utan kan direkt skickas till chefen.

Fyra saker du själv kan göra om du blivit utsatt

 • Sök hjälp – Det är en enorm stress som skapas av att känna sig hotad, något som inte ska finnas eller behöva upplevas på arbetet.
 • Prata med varandra och bilda nätverk, kom ihåg att vi är fler än dem!
 • Organisera er – De som hatar och hotar kanske hörs högt men vi kan organisera oss.
 • Polisanmäl

Vad kan redaktionen göra?

– Alla redaktioner behöver ha ett nummer de kan ringa som inte är 114 14. Med en personlig kontakt, som kan hjälpa till och ge råd men som också är insatt i dessa frågor sa Hanna.

Idag finns det grupper inom polisen där deras syfte är att hjälpa personer när brottet har begåtts. Förutsättningen är att det ska finnas ett nummer innan brottet skett.

Andra sätt att förebygga och skydda sig mot hat och hot som redaktion är att vid morgonmötet exempelvis gå igenom vem under dagen som kommer publicera något som eventuellt kommer att dra hat och hot emot sig och då se till att någon ytterligare på redaktionen kan vara kontaktperson och stöd.

Vid nyanställning, informera noga om hur redaktionen hanterar hat och hot och vilka handlingsplaner som finns.

Text: Elin Dannapfel, Sveriges Tidskrifter.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Medievekst

  Håll koll på dina prenumeranter med ett effektivt system utformat för pappers- och digital integration.

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

 • Annons
  P1 Prenumeration

  PositionEtt AB är ett företag som under många år utvecklat och levererat P1 Prenumeration till tidningsförlag.