fbpx

Så ser tidskriftsbranschen på behovet av kompetensutveckling

Onsdag 5 februari 2020

Björn Lorentzi presenterar Kompetensbarometern

I vår färska undersökning Kompetensbarometern har vi undersökt vilka kompetenser olika beslutsfattare i branschen efterfrågar.

Under senhösten genomförde vi för första gången Kompetensbarometern tillsammans med vår partner Media720. Syftet var att kartlägga vilken typ av kunskap våra medlemmar behöver för att klara jobbet och de utmaningar branschen står inför på den snabbföränderliga marknaden. Formuläret gick ut till alla vd, chefredaktörer och försäljningschefer på våra medlemstitlar och förlag.

Vid ett frukostseminarium i januari presenterade Media720:s Björn Lorentzi resultatet. Här är några av de generella slutsatserna.

 • Att producera rörlig bild tycker de flesta är en kunskap som behöver kompetensutvecklas. Däremot går åsikterna isär när det gäller kunskap om att göra poddar.
 • När det gäller nyhetsbrev finns en stark tro på större ekonomisk potential från försäljningschefterna. 50 procent tycker att kompetensutveckling inom nyhetsbrev är affärskritiskt.
 • Hälften av försäljningscheferna tycker att kompetensutveckling inom event är affärskritiskt. Generellt tycker vd:ar och chefredaktörer att det inte är lika viktigt.

”Teknikbolagen lägger väldigt mycket tid och pengar på sin affärsutveckling, men det gör vi inte i mediebranschen. Det är få medieföretag som har en affärsutvecklingsavdelning. Vi i branschen lägger det på linjecheferna, men chefredaktören har alltid en tidning som ska stängas, och webben stänger man varje dygn. Hur ska man få tid att i det flödet tänka affärsutveckling? Det hamnar ovanpå den dagliga deadline-stressen”, sa Björn Lorentzi under presentationen.

 • Generell affärsutveckling är något som chefredaktörer och försäljningschefer tycker är viktigt (17 respektive 33 procent), men 80 procent av vd:arna tycker det inte.
 • Varannan försäjlningschef säger att det är affärskritiskt att bli bättre på annonsförsäljning. Var fjärde chefredaktör håller med, men ingen vd gör det.
 • När det gäller att kompetensutveckla företagsledningen är det relativt få som tycker att det behövs. Bara 17 procent av försäljningscheferna och chefredaktörerna tycker det är viktigt. Ingen vd tycker det.
 • Nästan ingen tycker att styrelsearbetet behöver kompetensutvecklas.

”Min åsikt är att jag tror att de har fel. Styrelsen anger tonen och riktningen och ska bevilja budgeten.”, sa Björn Lorentzi vid presentationen.

Nästan bara vd:ar tycker att tidskrifterna är bra på att rekrytera och behålla personal. 100 procent av försäljningscheferna tycker inte att man är attraktiva. Det är dock en missvisande bild enligt Björn Lorentzis egna erfarenheter.

”Vi jobbar en del med rekrytering, men så här dåligt är det inte. Vi måste peppa oss själva framåt. Det är fortfarande kul att jobba på tidskrifter, och det finns människor som tycker det – även de som är vassa”.

Tidsbrist angav alla svarande som den största orsaken till att man inte arbetar mer med sin egen kompetensutveckling.

För Sveriges Tidskrifters medlemmar finns det möjlighet att få en egen och mer utförlig dragning av Kompetensbarometern. Hör av dig till Anna Öqvist på Sveriges Tidskrifter så hjälper hon till att hitta ett datum.

Summering: Fredrik Wass

FAKTA om Kompetensbarometern

Undersökningen genomfördes hösten 2019 och totalt deltog 23 försäljningschefer, 48 chefredaktörer och 20 vd:ar från tidskriftsbranschen.

Syftet med undersökningen:

Att kartlägga branschens behov av utbildning

Att bidra med insikter kring hur andra företag tänker

Att bidra med insikter kring hur olika yrkesgrupper tänker

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  P1 Annons

  P1 Annons är ett av marknadens mest kompletta CRM- och annonsbokningssystem med stöd för försäljning i samtliga mediakanaler.

 • Annons
  Another Media Group

  Mediebranschen står inför stora utmaningar; ökad konkurrens från globala jättar, ett ökat mediebrus i alla våra flöden och digitalisering. I ett sådan klimat behövs det en aktör som vågar. När utmaningar dyker upp och ställer nya krav på publicister och medieägare – står vi starka för att stötta genom förändring. Vi utmanar, effektiviserar, skapar lönsamhet och hittar nya intäkter.

 • Annons
  Readly

  Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.