Så påverkar pandemin Aller och Egmonts affärer inom e-handel

AktuelltNyhetsbrev 2021 11 mars
Så påverkar pandemin Aller och Egmonts affärer inom e-handel
Två av Sveriges stora mediehus, Egmont och Aller, växer inom e-handel. Under pandemin har affärsområdet gått extra bra.

Två av Sveriges stora mediehus, Egmont och Aller, växer inom e-handel. Under pandemin har affärsområdet gått extra bra.

Text: Matilda Nilsson, Allt om Tidskrifter

Redan 2013 började mediehuset Egmont investera i e-handel. Story House Egmont har nu nio bolag i sin e-handelsportfölj. Totalt omsätter de cirka 6 miljarder kronor.

För Story House Egmont är e-handelsaffären i dag lika stor som tidningsaffären. Aller media, som är nyare och mindre inom affärsområdet har växlat upp inom e-handel på den nordiska marknaden under de senaste två åren.
Allt om Tidskrifter har intervjuat Cato Broberg, general manager för Egmont e-commerce och Fredrik Blomqvist, head of e-commerce på Aller media om mediehusens strategier inom e-handel.

“E-handel lika stort som tidningsverksamheten”

Cato Broberg, Story House Egmont

Story House Egmont har en långsiktig strategi att anpassa verksamheten efter marknaden. Att mediehuset satsar på just e-handel är en följd av den strategin, enligt Cato Broberg.

 – Att valet föll på just e-handel handlar dels om att det är ett område där vi ser en stark tillväxtpotential, dels så finns det en naturlig koppling till var vi kommer ifrån, säger Cato Broberg.

Den nordiska mediekoncernen Story House Egmont är i dag verksamt inom tre områden: media, e-handel och agencies (byråer). Story House Egmont har ett centralt team som arbetar med att utveckla de olika e-handels-verksamheterna. Även om benen står var för sig, så finns det broar emellan.

– Genom våra magasin och tidskrifter har vi alltid varit starka på innehåll, inspiration och olika målgrupper och vi har en hög kunskap om flera av de nischade intresseområden där vi har valt att positionera oss när det kommer till e-handel, till exempel friluftsliv, inredning och design, hälsa och matlagning, säger Cato Broberg.

I slutet av december 2020 förra året presenterades Egmonts senaste e-handelsförvärv: svenska Royal Design Group som bland annat står bakom inredningsnätbutikerna Royaldesign.se och Rum21.se.

E-handelsportföljen består i övrigt av: Outnorth, Fjellsport, Bagaren och Kocken, Nice Hair, Med24, Garnius, Skitt Fiske och Jollyroom.

Hur stor del av intäkterna hämtar Story House Egmont från e-commerce?

– Vårt e-handelsområde hade en mycket hög tillväxt 2020 och är nu lika stort som tidnings- och medieverksamheten, som också presterade ett bra resultat förra året. Omsättningen för de totalt nio nordiska e-handels-företag som vi har investerat i har ökat med i genomsnitt cirka 50 procent under året som gått. I stort sett samtliga e-handelsbolag har utvecklats väldigt positivt, både vad gäller omsättningstillväxt och lönsamhet, så det är svårt att välja ut någon särskild e-handlare, säger Cato Broberg.

Hur har pandemin påverkat e-handeln?
– Onlinehandeln har ökat kraftigt under coronapandemin, inte minst inom områden som heminredning, köksutrustning, hälsa och outdoor. Hur handeln kommer att påverkas på sikt är svårt säga, inte minst med tanke på att ingen vet hur länge pandemin kommer att pågå. Men när den väl är över så tror jag att vi får en normalisering med mer handel i fysiska butiker och således en naturlig inbromsning av den kraftiga tillväxt som vi upplever just nu inom e-handel i Norden.

Vilka synergieffekter ser ni mellan e-handel och era tidskrifter?
– E-handel och media är två helt separata affärsområden inom Egmont och därför har vi fram till i dag framförallt fokuserat på att identifiera möjliga synergier inom respektive område. Samtidigt så ser vi en del möjligheter till samverkan mellan våra olika bolag och varumärken även tvärs över affärsområdesgränserna. I viss utsträckning sker detta redan idag. Ett sådant exempel är Bagaren och Kocken, vars kundtidning produceras av Story House Egmonts tidskriftsverksamhet. Ett annat exempel är kommunikationsbyrån Ingager, som Egmont är huvudägare i, som hjälper flera av våra bolag och varumärken inom både e-handel och media med att skapa framgångsrik marknadsföring i sociala medier. Att ta tillvara alla de erfarenheter och kunskaper som finns samlade inom Egmont är något som vi ser väldigt positivt på och gärna drar ännu mer nytta av i framtiden. 

Vi ser fram emot fortsatt tillväxt” Fredrik Blomqvist, Aller media

Foto: Fredrik Persson

Senaste åren har Aller media växlat upp inom e-handeln på den nordiska marknaden. Under förra året var intäkterna nästan 100 miljoner kronor för e-handel. För i år är målsättningen det dubbla, berättar Fredrik Blomqvist. Aller media har en tydlig målgrupp: svenska kvinnor – och det märks även i e-handelsaffären. E-handeln är en fristående affär för Aller, men mediehuset försöker även hitta synergier med Aller medias tidskrifter och övriga medier.

Varför satsar Aller media på e-handel?

– Att satsa på e-handel är naturligt för oss. Aller media har en lång historia av att underhålla, inspirera och engagera Sveriges kvinnor och ge dem ett rikare liv genom relevant innehåll, säger Fredrik Blomqvist.

– Vår befintliga medieaffär har en otrolig marknadsmuskel genom såväl den starka relationen till Sveriges kvinnor som de rätta kanalerna. Det skapar goda förutsättningar för oss att lyckas inom affärsområdet och vi ser stor potential att växa framöver.

Hur har e-handeln gått för Aller media senaste året? 

– Affärsområdet har under det senaste året haft en kraftig tillväxt med bra lönsamhet och vi ser att det kommer hålla i sig under innevarande år. Under förra året var intäkterna nästan 100 miljoner kronor, i år har vi en hög målsättning om 200 miljoner kronor och om två år en halv miljard kronor, säger Fredrik Blomqvist.

Aller media har bedrivit e-handel sedan fem år tillbaka med Allas Shop. Satsningen på affärsområdet ökade i samband med uppköpet av e-handelssajten Skapamer 2019. Skapamer är en plattform inom DIY-marknaden.

– Förvärvet av Skapamer har fallit mycket väl ut där bolaget växer i snabb takt både omsättnings- och lönsamhetsmässigt. Dessutom har vi många lyckade samarbeten mellan e-handeln och vår medieaffär vilket både byggt varumärke och drivit försäljning. Under de kommande åren är vår ambition en fortsatt stark tillväxt inom e-handel. Detta ska ske genom att bredda vår portfölj med nya förvärv och genom att expandera befintliga innehav till fler marknader. Först ut är Skapamer som etablerat sig i Danmark och Norge.

Hur påverkar pandemin e-handeln?

– Generellt sett har pandemin accelererat utvecklingen inom e-handeln och det stämmer även in på vår verksamhet som har haft en kraftig omsättningstillväxt. Vi ser fram emot fortsatt tillväxt under 2021.

Vilka synergieffekter ser ni mellan e-handel och era tidskrifter?

– Vi har under de senaste åren byggt upp en egen e-handelsaffär som har stark koppling till vår medieaffär, med målet att ge Sveriges kvinnor ett rikare liv. Att både skapa kvalitetsinnehåll inom våra målgruppers starka intresseområden samt att sälja fysiska produkter inom samma områden skapar stora synergieffekter. Varje månad når vi 1 750 000 kvinnor över hela Sverige, många når vi flera gånger per dag i olika kanaler. Våra digitala plattformar, magasin, profiler och vår e-handel blir tillsammans en stark helhet.

Fredrik Blomqvist menar att Aller media genom sina plattformar, insikter och kunskaper om målgruppen Sveriges kvinnor kan starka e-handelsaffären – både i Sverige och i Norden.

– Därutöver har vi även byggt upp en tech- och analysavdelning som bidrar med kunskap inom tech, IT och digital analys vilket gör att vi kan vara ännu mer relevanta mot våra målgrupper.

 

Till arkivet
Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här