fbpx

Nytt regeringsförslag kan försämra för tidskrifterna

Tisdag 16 januari 2018

Regeringen presenterade sin propositionslista idag, den 16 januari 2018. Bland propositionerna (punkt 20) finns ett förslag om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Läs hela propositionsförteckningen här.

Detta är en fråga som har varit i omlopp under flera år. För vår  bransch skulle förslaget kraftigt försämra förutsättningarna för lönsam telefonförsäljning av prenumerationer.  Sveriges Tidskrifter framförde detta i vårt remissvar redan 2015. I det tidigare remissvaret skrev vi bland annat:

“Sveriges Tidskrifter anser att en mer grundlig ekonomisk beräkning av de konsekvenser som införandet av skriftlighetskrav skulle innebära, borde ha genomförts av utredaren. Sveriges Tidskrifter tror inte heller att ett krav på skriftliga avtal skulle leda till en bättre situation för konsumenten. Många konsumenter har vant sig vid långa krångliga avtal, särskilt i digital form, och skriver på utan att till fullo förstå vilket avtal man ingår. Bevisbördan har Då övergått till konsumenten, och det kan bli omöjligt att ta sig ur det ingångna avtalet. Ett bättre sätt att stärka konsumentskyddet vore att införa krav på formalisering av skriftliga bekräftelser till konsumenten. Då läggs ett starkare ansvar på företaget att bevisa vilket avtal som är ingånget. Dessa skriftliga bekräftelser bör ge tydlig information om vem som är avtalspart, vad avtalet innebär och var man vänder sig om man ångrat sig.”

Detta är ett av de ärenden som vi kommer att prioritera under våren 2018.

I andra länder med liknande lagstiftning finns exempel på undantag för tidningar och tidskrifter, detta är till exempel genomfört i Norge.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter
Telefon: 08 545 298 90
E-post: kerstin.neld@sverigestidskrifter.se

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Punamusta

  Letar ni efter ett pålitligt och stabilt tryckeri? Då har ni hittat rätt! Punamusta trycker allt ifrån visitkort till kataloger och tidningar, med små upplagor upptill miljon upplagor.

 • Annons
  V-TAB

  Nordens största tryckerikoncern. Tänk tryck. Tänk V-TAB. Hos oss har du tillgång till all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga och omöjliga former.

 • Annons
  Stibo Complete AB

  Som tidskriftstryckeri har Stibo Complete varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över. Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör.