fbpx

Regeringen: public service ska helt träda in i mediebranschens etiska system

Fredag 29 maj 2020

Både public service-företagen och TV4 är redan anslutna till det nya medieetiska systemet med Allmänhetens medieombudsman och Mediernas etiknämnd. Men det finns fortfarande en risk att samma publicering kan granskas i två olika organ. Det skriver kultur- och demokratiminister Amanda Lind idag samtidigt som hon meddelar ett nytt förslag från regeringen. 

“…nuvarande reglering ålägger granskningsnämnden att pröva anmälningar om intrång i privatlivet i radio och tv.  Det innebär att samma publicering kan prövas dubbelt både hos granskningsnämnden och hos MO/ME. Om enskilda anmäler till båda instanserna kan de olika organen komma till skilda beslut, vilket uppenbart skulle leda till osäkerhet och på sikt riskera att äventyra legitimiteten för det medieetiska systemet.

Därför föreslår regeringen i dag att sändningstillstånden inte längre ska ställa krav på respekt för enskildas privatliv. Därmed flyttas sådana prövningar från nästa år helt och fullt till MO/ME vilket gör att dubbelprövningar inte längre kan inträffa. Det innebär en förenkling för allmänheten och ökar avståndet mellan staten och public service”, skriver Amanda Lind i Dagens Media.

Dagens Media: Kulturministern: ”Låt Medieombudsmannen granska alla publiceringar”

 

 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  V-TAB

  Nordens största tryckerikoncern. Tänk tryck. Tänk V-TAB. Hos oss har du tillgång till all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga och omöjliga former.

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.