fbpx

Producentansvaret slopas för tidskrifternas returhantering

Tisdag 22 december 2020

Vid ett regeringssammanträde idag, den 22 december, tas beslutet att tidskrifts- och tidningsutgivare fråntas producentansvaret för returpapper, en förändring som tidigare aviserats. Beskedet är en lättnad för en redan ansträngd bransch.

Både innan och under pandemin har den nya förordningen kritiserats då den slår hårt mot tidningarnas ekonomi och befaras leda till minskad mediemångfald samt nedläggning av ett antal titlar.

– Det är mycket glädjande att våra politiker har fattat detta viktiga beslut . De har förstått vikten av en bred mediemångfald och de djupt negativa effekter på det svenska medieutbudet som hade blivit en följd om inte producentansvaret för tidningspapper avskaffats, säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

Tidskrifter, dagstidningar och gratistidningar spelar en central roll i samhället för kvalitetsjournalistik, nyhetsförmedling, opinionsbildning och debatt.

Sveriges Tidskrifter har tillsammans med TU – Medier i Sverige, Gratistidningarnas förening och Grafiska företagen haft en tät dialog med berörda politiker under året och pekat på hur den tilltänkta insamlingsmodellen skulle påverka mediebranschen om den införs.

 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Another Media Group

  Vi är en företagsgrupp med en gemensam vision att hjälpa mediebranschen att transformeras, utvecklas och innoveras för att stå stark idag och imorgon.

 • Annons
  Aller

  Aller Tryck A/S är ett modernt rulloffsettryckeri som ligger i Köpenhamn. Tryckeriet är helt anpassat för att trycka veckotidningar och tidskrifter till den Skandinaviska marknaden.

 • Annons
  P1 Prenumeration

  PositionEtt AB är ett företag som under många år utvecklat och levererat P1 Prenumeration till tidningsförlag.