fbpx

Pandemin gav oväntad skjuts i lobbyarbetet

Torsdag 18 juni 2020
Ansvarig utgivare: Barbro Janson Lundkvist, Allt om tidskrifter

Isabella Lövin

Efter ett enträget lobbyarbete fick Sveriges Tidskrifter oväntad hjälp av ett i övrigt väldigt otrevligt virus. I april meddelade regeringen att branschen ska slippa finansiera returpappersinsamlingen.

TEXT: TIM ANDERSSON OCH BARBRO JANSON LUNDKVIST

Sveriges Tidskrifter har tillsammans med bland annat TU och gratistidningarna sedan flera år tillbaka jobbat aktivt mot en ny returpappersförordning som skulle ha trätt i kraft 2021.

Man har skrivit debattartiklar, protesterat och kontaktat ansvariga politiker. När coronakrisen satte branschen i krisläge blev frågan än mer aktuell. Medieorganisationernas arbete mot politikerna intensifierades – och just det nya systemet för returpapper lyftes fram som en av de viktigaste frågorna som branschen verkligen behövde hjälp med.

Då lyssnade regeringen – och backade.

Bakgrunden till förordningen var att politikerna ville göra det bekvämare för konsumenten att lämna returpapper till återvinning. Planen var att hämtningen av pappret skulle ske vid tomtgränsen – och det skulle bekostas av producenterna, däribland tidningsbranschen. Men nu ska istället en lösning tas fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs.

– Regeringen har inlett dialog med berörda parter och regeringens bedömning är att ett upphävande av producentansvaret är den enda lösningen som inte lägger kostnader på tidningsbranschen, sade miljö- och klimatminister Isabella Lövin som motivering till förändringen.

LÄS MER: Spelet om opinionen – Så fungerar lobbying i mediebranschen

LÄS MER: Så gick det till när digitalmomsen sänktes – efter intensivt lobbyarbete 

LÄS MER: Forskarens slutsatser: Så övertygar du politikerna

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Aller

  Aller Tryck A/S är ett modernt rulloffsettryckeri som ligger i Köpenhamn. Tryckeriet är helt anpassat för att trycka veckotidningar och tidskrifter till den Skandinaviska marknaden.

 • Annons
  Sörmlands Printing Solutions

  Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör. 

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.