fbpx

På väg mot en ny publishers´right – men absolut ingen “länkskatt”

Onsdag 27 juni 2018

Den 20 juni antog Europaparlamentets JURI-kommitté ett förslag om införande av en så kallad publishers’ right. Förslaget går ut på att en särskild närstående rättighet ska införas i medlemsstaternas upphovsrättslagar, som ger tidnings- och tidskriftsföretag förbättrade möjligheter att träffa avtal med sökmotorer och nyhetsaggregatorer om användning av tidnings- och tidskriftsmaterial. Dessutom förbättras möjligheterna att komma åt de aktörer som använder materialet olovligen.

I korthet går förslaget ut på att införa en självständig rättighet för tidnings- och tidskriftsföretag till material som publiceras i deras tidningar och tidskrifter. Rättigheten ska alltså vara frikopplad från den övriga upphovsrätt som gäller till materialet och som producenten i normalfallet förvärvar från skribenterna. Syftet är att ge producenten som investerat i innehållet en bättre möjlighet att skydda sin investering och kontrollera att användningen av materialet sker på rimliga villkor.

Thorbjörn Öström ADN Law

Enligt förslaget ska den nya rättigheten gälla för digital användning av tidnings- och tidskriftsmaterial och skyddet består i fem år från det år materialet först publicerats. Rättigheten ska inte gälla för hyperlänkar. Privat och icke-kommersiell användning ska alltid vara tillåten för individuella användare. Dessutom ska skribenterna garanteras en lämplig andel av den ersättning företagen betingar sig vid licensiering av rättigheten.

– Det föreslagna skyddet påminner om de skydd som film- och musikproducenter sedan lång tid tillbaka haft för sina produktioner och det är också i grunden liknande behov av investeringsskydd och smidig rättighetsklarering som motiverar de olika skyddsbestämmelserna, säger Thorbjörn Öström, Senior associate på advokatbyrån ADN Law, som biträder Sveriges Tidskrifter i upphovsrättsfrågor.

Sveriges Tidskrifter har arbetat mycket aktivt för att få till stånd en ny närstående rättighet, då det för tidskriftsföretagen blir ett allt större problem att vissa kommersiella aktörer tillskansar sig mer och mer av annonsintäkterna utan att betala för innehållsproduktionen.

– För att säkerställa en fortsatt finansiering av kvalitetsjournalistik i framtiden måste något göras åt den här utvecklingen och den föreslagna producenträttigheten kan i det sammanhanget bli en viktig tillgång för tidskriftsföretagen, i vart fall på sikt, säger Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter.

JURI-kommitténs förslag innebär en avgränsning i förhållande till Kommissionens ursprungliga förslag, men bedöms ändå kunna bidra till ett rimligare ekonomiskt kretslopp för tidnings- och tidskriftssektorn.

Förslaget har stött på motstånd från inte minst sökmotorer som till exempel Google och kritikerna använder ofta uttrycket ”länkskatt” för att beskriva den föreslagna rättigheten. Begreppet har tyvärr också förekommit i medias rapportering om förslaget, trots att hyperlänkar alltså är uttryckligt undantagna från den föreslagna rättigheten och att det inte heller rör sig om någon skatt, utan en rätt att tillåta – och ta betalt för – kommersiell användning av tidningsmaterial.

Förslaget kommer nu att tas upp till omröstning på plenarsammanträde i Europaparlamentet i början av juli. När parlamentet fattat beslut om förslaget, kommer trilogförhandlingar att ta vid, där kommissionen, rådet och parlamentets ska försöka nå fram till en slutlig text.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

 • Annons
  Flowy

  En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.