fbpx

Öppet brev till kulturminister Amanda Lind

Måndag 30 mars 2020
 

Onsdagen den 25 mars träffade Sveriges Tidskrifters vd Kerstin Neld, tillsammans med ett antal andra mediechefer, kulturminister Amanda Lind. Syftet med mötet var att regeringen skulle få en tydligare bild av virusspridningens konsekvenser för nyhetsmedierna idag och på längre sikt. Som en uppföljning av mötet har Kerstin Neld skrivit ett öppet brev till kulturministern.

 

Till vår kulturminister,
Tack för möjligheten att närvara på mötet i veckan som gick. Det finns, och har hela tiden funnits, ett äkta engagemang för mediernas situation hos regeringen. Det märks tydligast på Kulturdepartementet, vilket det förstås ska. Vi ser det och vi uppskattar det!
Men hos oss i tidskriftsbranschen finns en växande oro att vår roll i mediebranschen och för demokratin underskattas och kommer i skymundan. Vi är inte en bransch av nischade små kulturtidskrifter som utkommer på papper några gånger per år. Vi har över 350 medlemstitlar, många samhällsbärande i sina sektorer. Vi omsätter 7.6 miljarder per år.
Vi är mycket betydelsefulla i nischer som inte nås av dagspressen. Efter ett inlägg i veckan i tidningen Journalisten (en av våra medlemmar, som når de flesta journalister i landet) har många medlemmar hört av sig och uttryckt stark oro över att vår bransch inte kommer att omfattas av regeringens stödåtgärder för medierna.
Jag kan inte nog betona vikten av att tidskriftsbranschen omfattas av kommande stödpaket. Som jag nämnde på mötet läser 86% av alla vuxna en tidskrift, i tryckt form eller digitalt, varje vecka (enligt Sif). Vi vet att tidskriftsbranschen når drygt en halv miljon läsare som inte nås av dagspressen.Våra publikationer täcker allt från:

Läkare. Läkartidningen når en majoritet av landets läkare. De publicerar corona-texter skrivna av läkare och vetenskapliga rapporter. Ingen läkare vänder sig till DN etc. för sådan kunskap. Senaste veckan har Läkartidningen haft över 400 000 läsare på sin sajt.
Landets lantbrukare. LRF media når med sin producentvinkel en majoritet av våra bönder med angelägen journalistik i den mycket viktiga frågan om att säkra matproduktionen och råvarutillgången i tider av kris.
Våra äldre. Tidskrifterna PRO Pensionären och Senioren når de flesta äldre – många är inte digitala alls. Dessa tidningar är en av gruppens få tidningskontakter eftersom de inte har råd med andra prenumerationer och många har ingen dagstidning. Hyresgästtidningen – Sveriges största tidskrift – Hem & Hyra har nyligen lanserat en sajt på arabiska som ett sätt att nå sårbara delar av befolkningen med information i kristider.

Listan kan göras lång! Vi står ständigt till ert förfogande för mer information.
Och vi ser gärna att vår kulturminister avsätter tid för ett digitalt möte så att vi kan berätta mer.

 

Vänliga hälsningar,

Kerstin Neld

vd Sveriges Tidskrifter

 

 

Läs också:

Debattinlägg – Det behövs ett krispaket för tidskrifter och tidningar

 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

 • Annons
  P1 Annons

  P1 Annons är ett av marknadens mest kompletta CRM- och annonsbokningssystem med stöd för försäljning i samtliga mediakanaler.