fbpx

Ny branschorganisation för svenska medier: TU Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter planerar samgående

Fredag 22 februari 2019

Ny branschorganisation för svenska medier:
TU Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter planerar samgående

Sveriges Tidskrifters och TU – Medier i Sveriges styrelser har undertecknat en avsiktsförklaring med målet att bilda en ny gemensam branschorganisation. En stark och enad organisation som med tydlig röst kan föra svenska publicisters talan.
Avsiktsförklaringen ska bekräftas av respektive organisations årsmöte.

”I en tid när det politiska och mediala landskapet snabbt förändras och hoten mot de fria medierna kommer från många håll är det nödvändigt att kraftsamla och stärka varandra i mediebranschen. Jag ser fram emot en spännande resa när vi bygger en ny branschorganisation där tidskrifter och dagstidningar kan agera offensivt tillsammans och ta nästa steg in i digitaliseringen”, säger Sveriges Tidskrifters ordförande Helle Klein.

För Sveriges två största branschorganisationer för medier är målet tydligt. Vid respektive årsmöte i april 2019 ska deras medlemmar även ge mandat till en partssammansatt styrgrupp att arbeta vidare med frågan. Utredningsarbetet fortsätter därefter under 2019, med slutmålet att beslut om samgående ska kunna fattas vid organisationernas årsmöten 2020.

”I den hårt konkurrensutsatta och globaliserade värld vi verkar är behovet av en gemensam publicistisk organisation större än någonsin, både för det fria ordets bevarande och för att bibehålla en stark demokrati. En aktiv branschorganisation vidareutvecklar den svenska publicistiska traditionen”, säger Raoul Grünthal, ordförande för TU Medier i Sverige.

Världens äldsta tryck- och yttrandefrihetslagstiftning har lagt grunden för Sveriges demokrati och de moderna svenska medierna har bidragit till denna utveckling genom att arbeta för, och verka i, ett öppet och fritt samhälle.

Och framtiden hör till dem som kan samarbeta i denna tid av polarisering och inte minst det ökade hotet mot journalister. Det är viktigt att tidskrifterna och dagspressen nu offensivt kraftsamlar i en enad branschorganisation”, säger Helle Klein.

 

Frågor besvaras av:
TU Medier i Sveriges ordförande Raoul Grünthal, 070-877 45 00, och
Sveriges Tidskrifters ordförande Helle Klein, 070-676 24 06.

TU Medier i Sverige har 110 medlemmar bestående av tidningsföretag och sajter inom svensk dagspress. Sveriges Tidskrifter har 360 medlemmar, tryckta och digitala tidskrifter, inom bland annat populär- fack- och organisationspress.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  P1 Annons

  P1 Annons är ett av marknadens mest kompletta CRM- och annonsbokningssystem med stöd för försäljning i samtliga mediakanaler.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  Flowy

  En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.