fbpx

Nu finns ett färdigt förslag för sänkt digitalmoms

Onsdag 19 december 2018

Nu har politiken tagit ännu ett steg närmare sänkt digitalmoms. Finansdepartementet har genom en promemoria presenterat ett konkret förslag om sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer. Tidigare har Finansdepartementet ställt sig positiva till förändringen och möjligheten att genomföra det under nästa år, och nu konkretiseras detta ytterligare genom ett konkret förslag som även innehåller en definition av vilka aktörer som ska omfattas av momssänkningen.

Läs hela promemorian på regeringen.se. Ur sammanfattningen:

“I promemorian föreslås att mervärdesskattesatsen för elektroniska publikationer sänks till 6 procent. Det innebär att skattesatsen ska sänkas på produkter som tillhandhålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas Förslaget föranleder ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200). Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. ”

I ett tidigare uttalande av Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter, säger hon:

– Det här är en fråga som vi och en mängd andra medieaktörer kämpat för i många år. Det är glädjande att se att arbetet gett resultat och att de svenska politikerna tar tillvara möjligheten till en harmoniserad moms efter att EU:s ekonomi- och finansministrar beslutade i frågan tidigare i höst. En teknikneutral och låg moms för tidskrifter är avgörande för våra medlemmars framtid.

Läs också: 

25 oktober 2018: Sänkt digitalmoms kan bli möjligt att genomföra i Sverige nästa år

2 oktober 2018: Efter 8 års lobbyarbete – nu kan digitalmomsen sänkas

Läs mer: Sveriges Tidskrifters arbete för en sänkt digitalmoms, sedan 2010.

FAKTA om digitalmomsen
Förslaget om sänkt digitalmoms har behandlats i ekofin (EU-ländernas finansministrar) fyra gånger, i maj 2017, i juni,  i juli 2018 och i oktober 2018. Vid de första tre tillfällena har Tjeckien, som enda land, röstat nej. Men vid mötet i oktober fattades ett enhälligt beslut, något som krävdes för att förslaget skulle antas. Beslutet gör det möjligt för alla EU-länder att tillämpa samma lägre momssats för digitala tidskrifter, tidningar och böcker som man i idag har på papperspublikationer.

Tips! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för omvärldsbevakning, inspiration och tips varannan vecka in din mail.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  P1 Prenumeration

  PositionEtt AB är ett företag som under många år utvecklat och levererat P1 Prenumeration till tidningsförlag.

 • Annons
  Punamusta

  Letar ni efter ett pålitligt och stabilt tryckeri? Då har ni hittat rätt! Punamusta trycker allt ifrån visitkort till kataloger och tidningar, med små upplagor upptill miljon upplagor.

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.