fbpx

“Någon måste säga när kejsaren är naken”

Torsdag 23 mars 2017

Årets organisationspressdag den 17 mars lyckades elda upp både publik och talare, framförallt i diskussioner kring organisationstidningarnas oberoende gentemot ägarna och utmaningarna i utgivaransvaret.

Morten Postrup har gjort en färsk analys av vilka policys som styr de av Sveriges Tidskrifters medlemmar som räknas till organisationspress. I vissa fall har man en etablerad policy som också använts i praktiken, i andra fall råder brister. Morten presenterade resultaten på morgonen och du kan läsa hela rapporten här.

policyrapport

Ett av de inslag som verkligen fick diskussionerna att ta fart under eventet var hur en organisationstidning ska agera när den blir underställd en kommunikationsavdelning snarare än att vara en fristående enhet med eget utgivaransvar. Detta är något som Sveriges Åkeriföretag varit med om. Kommunikationschefen Erika Svanström berättade om processen som gjort henne till chefredaktör och ansvarig för produktionen av 10 tidningar.

Det uppstod både etiska och praktiska diskussioner kring förändringen hos både den befintliga redaktionen på Sveriges Åkeritidning samt hos ledningen på Sveriges Åkeriföretag. Under processens gång valde de medarbetare som jobbade med tidningen att säga upp sig och Erika Svanström fick dels rekrytera nya personer samt anlita frilansare för att lösa situationen.

Under den efterföljande paneldebatten hamnade fokus på hur stora möjligheter en organisationstidning har att granska den egna organisationen när tidningen är underställd kommunikationsavdelningen. Erika Svanström konstaterade att hon ser på de nya tidningsmedarbetarna på ett annat sätt än tidigare redaktion.

– De är inte journalister, de är kommunikatörer. Vi har gått en ganska drastisk väg. Medarbetarna är inte kvar. Det var inte det jag hade räknat med, men jag förstår dem. Det kanske gjorde det lättare, men det betyder inte att bekvämt är bra, sa Erika Svanström.

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling pekade på att det blir en begreppsförvirring om man börjar tala om läsare som medlemmar och om kommunikation förväxlas som oberoende journalistisk.

– Som journalist har man alltid konsumenten eller läsaren i fokus. Det blir en begreppsförvirring om man pratar om medlemmar. Journalistiken har lockat till konsumtion genom hur den varit utformad tidigare. Nu börjar kommunikation förpackas på samma sätt, sa Jonas Nordling.

Kommunalarbetarens chefredaktör Susanna Lundell la vikt vid policydokumentens roll i diskussioner mellan ägare och tidning.

– Det är viktigt att ha en dialog mellan ägarna och redaktionen. Man måste ha policydokument klara för sig.

– Vi gör vår tidning för 550 000 medlemmar i Kommunal. Annars blir det en tidning för närmast sörjande på kansliet. Demokratin hänger ihop med den fria journalistiken som behövs.

Erika Svanström tror att utvecklingen går åt ett håll där tidningarna blir mindre av traditionella oberoende organisationstidskrifter och att vi får se en blandning av olika upplägg.

– Vi kommer gå från traditionella redaktioner och det kommer bli fler lösa nätverk.

Några som inte verkar ha några svårigheter att hantera relationen mellan ägare och tidning idag är RFSU och tidningen Ottar. Även om det förekommit en del problem tidigare. Chefredaktören Carolina Hemlin och kommunikationschefen Carl Osvald berättade om sina erfarenheter.

Ottar lades ner 1996 och då startades istället RFSU-tidningen som drevs 1996-2001. Men sedan ville man åter ta tillbaka namnet och bli en självständig tidning. Generalsekreteraren var dock fortfarande ansvarig utgivare. Egen ansvarig utgivare kom 2010 efter att en ny generalsekreterare hade börjat ha mer synpunkter på innehållet.

Den avslutande panelen hade fokus på fake news och vita fläckar på mediekartan samt organisationspressens roll för demokratin.

Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete var kritisk till att Medieutredningen utelämnade tidskriftsbranschen i stor utsträckning. Hon hävdade också att sammanblandningen mellan journalistik och kommunikation ligger bakom den “Trumpska” utvecklingen. Hon pekade också på organisationspressens roll i tider när allt fler dagstidningar läggs ned. När Kommunalarbetaren och andra fackförbundstidningar är den enda tidning ett hushåll har, får de en annan och ännu viktigare demokratisk roll. 

Ylva Bergman, chefredaktör på tidningen Omvärlden, tror att oberoende journalistik kommer bli ännu viktigare för demokratin än tidigare, och att organisationspressen har en roll att spela i det.

– Även om journalister har blivit arbetslösa och jobbar med content så måste någon säga när kejsaren är naken, sa Ylva Bergman.

Riksdagsledamoten Berit Högman (s) pekade på att vi tjänar på att det finns organisationstidningar som ger fördjupning.

Moderator för Organisationspressdagen var Nicklas Mattsson, avgående chefredaktör för tidningen Entreprenör. Summeringen  ovan skrevs av Fredrik Wass, omvärldsbevakare på Sveriges Tidskrifter.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  P1 Prenumeration

  PositionEtt AB är ett företag som under många år utvecklat och levererat P1 Prenumeration till tidningsförlag.

 • Annons
  Adviser Studio

  Adviser Studio är en kreativ produktionsbyrå med kompetens inom formgivning, content, affärsutveckling och digitala medier.

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.