fbpx

Ljus i tryckerimoms-tunneln

Tisdag 14 april 2020

Äntligen närmar det sig slutet i den utdragna s k tryckerimomshärvan som påverkade vår bransch mycket för ett antal år sedan. Flera av våra medlemmar tryckte under den period då tryckerimomsen var aktuell, sina tidskrifter hos Sörmlands Grafiska (SGAB). SGAB försattes i konkurs och de medlemmar som riktat krav mot SGAB i den konkursen, har inte kunnat gå vidare med sin omprövning av fodran mot Skatteverket, förrän konkursen avslutats.

Nu har vi fått information om att Sörmlands Grafiskas konkurs närmar sig avslut. Konkursen förväntas fastställas inom 2 månader. När konkursen är fastställd kommer borgenärerna att få utdelning. I fråga om krav på tryckerimoms blir
utdelningen ca 16 %. Därutöver finns det en möjlighet för er som riktat krav mot Sörmlands Grafiska att begära omprövning av de ursprungliga omprövningsbesluten hos Skatteverket till den del momsbeloppen inte täcks av utdelningen från konkursboet för att få tillbaka den delen av fordran från Skatteverket.

För er medlemmar som har krav på Sörmlands Grafiska och har bevakat sin fordran i konkursen finns det därmed skäl att börja förbereda sig om man vill ta vara på den eventuella möjligheten att återfå ytterligare belopp från Skatteverket.

Vill ni veta mer om hur man kan gå tillväga för att begära omprövning av Skatteverkets ursprungliga beslut, kan ni kontakta vår momsexpert Mattias Fri på Svalner Skatt & Transaktion som finns tillgänglig för diskussion och kan assistera med att upprätta en begäran om omprövning om det skulle bli aktuellt. Ni finner hans kontaktuppgifter här.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter

Den 14 april 2020

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Aller

  Aller Tryck A/S är ett modernt rulloffsettryckeri som ligger i Köpenhamn. Tryckeriet är helt anpassat för att trycka veckotidningar och tidskrifter till den Skandinaviska marknaden.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  P1 Annons

  P1 Annons är ett av marknadens mest kompletta CRM- och annonsbokningssystem med stöd för försäljning i samtliga mediakanaler.