Kommentar: “Viktiga röster förbigås i medieutredningen”

Måndag 7 november 2016

Medieutredningens slutbetänkande definierar medier med rötterna i det förflutna, skriver Kerstin Neld.

Idag lämnades medieutredningens slutbetänkande över till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Vi analyserar nu den omfattande utredningen och återkommer med mer grundliga kommentarer inom kort.

Här kommenterar Sveriges Tidskrifters vd Kerstin Neld utredningen, efter ett första intryck.

Kerstin Neld vd Sveriges TidskrifterSveriges Tidskrifter har tidigare påpekat att Anette Novaks medieutredning inte lever upp till sitt uppdrag. Den är i praktiken en NYHETS-medieutredning, som nästan helt bortser från tidskriftsbranschens situation.

I en digital tidsålder, där utredningen korrekt föreslår plattformsneutralitet som grundval för den nya mediapolitiken, är det inte längre meningsfullt att definiera medier efter tryckt periodicitet.

Det är viktigt att en definition med rötterna i det förflutna inte tillåts prägla framtiden. Sker detta blir den nya mediapolitiken vare sig ny eller plattsformsneutral.

Ett stort antal svenska tidskrifter är viktiga röster i demokratin, men detta förbigås så gott som helt i utredningen.

Kerstin Neld
Vd Sveriges Tidskrifter

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  PositionEtt

  PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

 • Annons
  Aller

  Aller Tryck A/S är ett modernt rulloffsettryckeri som ligger i Köpenhamn. Tryckeriet är helt anpassat för att trycka veckotidningar och tidskrifter till den Skandinaviska marknaden.