Kan tidskrifter söka det nya redaktionsstödet?

AktuelltOpinion 14 september
Kan tidskrifter söka det nya redaktionsstödet?

UPPDATERAD MAJ 2021.
Det mest omfattande mediestödet på grund av covid-19 är de 500 miljonerna till ett nytt redaktionsstöd. Medlen kommer att fördelas i år.

Som andra mediestöd – de andra är stöd till lokaljournalistik och innovationsstöd – ska redaktionsstödet vara riktat till nyhetsmedier med hög periodicitet, i papperstermer 45 utgåvor per år. Men i år är kravet sänkt till 15 utgåvor – för att fler medier ska kunna få stödet.

Det kommer att vara bråttom att få till en väl genomarbetad ansökan. Ansökningstiden är 15/9-15/10. Tider 2021: 15 april – 31 maj.
Är det värt arbetsinsatsen, med dokumentering och revisorsgranskning?

Stödets storlek
De 500 miljonerna ska fördelas mellan de sökande som uppfyller kraven. En trappa för stödnivåerna utgår från kostnaderna kopplade till den redaktionella verksamheten:

Redaktionell kostnad, krMaximalt stöd, kr Maximal del stöd av kostnaden 
 – 4 999 999 2 500 000 75%
 5 – 9 999 999 4 500 000 75%
 10 – 24 999 999 10 000 000 60%
 25 – 39 999 999 15 000 000 40%
 40 000 000 – 25 000 000 40%

Det här är maxbeloppen. Om många söker är de 500 miljonerna nästa tak. Mer pengar kan det inte bli. Varje bidragstagare kan få en mindre del av kakan än maxbeloppen.

Kraven
Myndigheten för press radio och tv, mprt, listar kraven och förutsättningarna för att söka redaktionsstödet på sin sajt och mer preciserat i de blanketter som de länkar till, blanketterna hittar du här.
Själva ansökan om redaktionsstöd publiceras den 15/9.
Här är länken till den mer uttömmande vägledningen, som gäller också innovations- och lokalstöden, andra varianter av mediestödet.

Du kan börja med Sveriges Tidskrifters checklista för snabbkoll. Den är inte uttömmande utan ger en grov första uppskattning av möjligheterna:

1) Behöver vi stödet?
Behovet av stöd ska motiveras i ansökan, utan att det finns tydliga kriterier. Övriga kriterier för stöd gäller förhållandena under 2019, men här gäller det 2020.

2) Är vi ett ”allmänt nyhetsmedium”?
Det första nyckelbegreppet i mediestödet är att det gäller ”allmänna nyhetsmedier”. I det ligger att den ”primära uppgiften” är nyhetsbevakning som ger regelbunden och allsidig nyhetsförmedling med ett brett utbud av ämnen och perspektiv, samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

Så långt förordningen, som Myndigheten för press, radio och tv utgår ifrån vid sin bedömning. Hur begreppen tolkas är inte givet. Tidigare har medier med viss specialinriktning godkänts för stöd. I det nuvarande mycket bekymmersamma läget för medierna är det rimligt att anta att tolkningen snarare blir vidare än snävare.

3) Klarar vi de kvantitativa kraven?
Minst 15 publiceringar per år är en pappers- och sändningsdefinition. Fortlöpande digital verksamhet omfattas också, men den ska vara jämt fördelad över året.
• 15 utgåvor/sändningar.
• 330 spaltmeter 45 mm bredd.
• 750 000 tecken (bild räknas som 300 tecken).
• 900 minuter sändningstid.
Den som har en blandad verksamhet digitalt och papper får räkna samman, men bara räkna ett material som publiceras i flera kanaler en gång.
Och så ska mediet ha minst 1500 regelbundna användare.

4) Klarar vi de kvalitativa kraven?
• 40 procent av innehållet ska vara redaktionellt.
• 20 procent ska vara egenproducerad nyhetsbevakning och granskning.
• Publicistiken ska ha ett ”brett utbud av ämnen och perspektiv”. Här har myndigheten uppdraget att tolka. Men även medier med specialinriktning har fått mediestöd tidigare.

5) Klarar vi de formella kraven – vilket ska kunna dokumenteras?
• Vårt medium ska vara allmänt tillgängligt – att det kostar är oproblematiskt, men exklusivt för medlemmar funkar inte.
• Ha en egen titel med självständiga redaktionella resurser.
• Ha en ansvarig utgivare.
• Följa god medieetisk sed – tillhöra det medieetiska systemet är en fördel, men inte absolut krav, och inte en garanti. Som medlem i Sveriges Tidskrifter tillhör Du systemet.
• Främja att personer med funktionshinder kan ta till sig vårt medium.
• Att vi har målgrupp i Sverige.

Behöver du råd? Ta gärna kontakt med oss:
info@sverigestidskrifter.se
Tel: 08-545 298 90

  Vill du bli medlem? Gör en intresseanmälan så återkommer vi.

  Stor guide: 25 steg till ett vassare nyhetsbrev
  Har du redan ett nyhetsbrev är det sannolikt dags för ett omtag nu. Senaste året har många tidskrifter fått byta nyhetsbrevsleverantör för att inte bryta mot GDPR. Nu är hög tid att sätta dig in i lagstiftningen som rör personuppgifter och vässa ditt e-postutskick.
  Läs guiden och se hur fyra tidskrifter jobbar med sina nyhetsbrev.

  Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev


  Lyssna på Publicistpodden

  Lyssna här