fbpx

JA till nya Upphovsrättsdirektivet!

Måndag 15 april 2019

EUs minister råd sammanträdde idag på förmiddagen och röstade då för det nya upphovsrättsdirektivet. DSM (Digital Single Market)-direktivet syftar till att skapa en mer välfungerande inre marknad för upphovsrättsligt skyddat online-innehåll.

“Europa har idag tagit ett viktigt steg för att stärka stärka och skydda konst, kultur, fri journalistik – och yttrandefrihet,” säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

Sveriges Tidskrifter har varit aktiva i lobbyingen under en lång tid och både träffat politiker i Bryssel och här hemma för att förklara varför nya modernare upphovsrättsregler är så viktigt för balansen på marknaden.

Det nya direktivet innebär bl a att en ny s k ”publishers –right”, en närstående rättighet etableras för tidningar och tidskrifter inom EU. Rättigheten gör det möjligt för tidskrifter och tidningar att begära ersättning från internet-plattformar när utdrag ur deras innehåll kopieras eller när längre s k ”rika” länkar används. Direktivet reglerar kommersiell användning och kommer inte att påverka privatpersoners läkningar. I de lagtexter som nu har antagits, står det tydligt att inga åtgärder ”på något sätt” ska”påverka legitim användning, såsom användning inom ramen för de undantag eller inskränkningar som föreskrivs i unionslagstiftningen”
Sverige och andra EUs andra medlemsländer har nu 24 månader på sig att implementera den nya lagstiftningen .

Så här röstade de olika länderna i ministerrådet:

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Readly

  Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.

 • Annons
  P1 Annons

  P1 Annons är ett av marknadens mest kompletta CRM- och annonsbokningssystem med stöd för försäljning i samtliga mediakanaler.

 • Annons
  Stibo Complete AB

  Som tidskriftstryckeri har Stibo Complete varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över. Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör.