fbpx

JA till nya Upphovsrättsdirektivet!

Måndag 15 april 2019

EUs minister råd sammanträdde idag på förmiddagen och röstade då för det nya upphovsrättsdirektivet. DSM (Digital Single Market)-direktivet syftar till att skapa en mer välfungerande inre marknad för upphovsrättsligt skyddat online-innehåll.

“Europa har idag tagit ett viktigt steg för att stärka stärka och skydda konst, kultur, fri journalistik – och yttrandefrihet,” säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

Sveriges Tidskrifter har varit aktiva i lobbyingen under en lång tid och både träffat politiker i Bryssel och här hemma för att förklara varför nya modernare upphovsrättsregler är så viktigt för balansen på marknaden.

Det nya direktivet innebär bl a att en ny s k ”publishers –right”, en närstående rättighet etableras för tidningar och tidskrifter inom EU. Rättigheten gör det möjligt för tidskrifter och tidningar att begära ersättning från internet-plattformar när utdrag ur deras innehåll kopieras eller när längre s k ”rika” länkar används. Direktivet reglerar kommersiell användning och kommer inte att påverka privatpersoners läkningar. I de lagtexter som nu har antagits, står det tydligt att inga åtgärder ”på något sätt” ska”påverka legitim användning, såsom användning inom ramen för de undantag eller inskränkningar som föreskrivs i unionslagstiftningen”
Sverige och andra EUs andra medlemsländer har nu 24 månader på sig att implementera den nya lagstiftningen .

Så här röstade de olika länderna i ministerrådet:

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  Readly

  Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.