fbpx

I januari 2019 träder en ny spellag i kraft. Hur påverkas tidskriftsbranschens aktörer av det? Advokaten Pär Leander svarar.

Onsdag 9 januari 2019

Bildtext: Pär Leander arbetar på Advokatfirman Vinge med specialistinriktning på marknads- och immaterialrätt.

Pär Leander arbetar på Advokatfirman Vinge med specialistinriktning på marknads- och immaterialrätt.

Berätta lite om bakgrunden till den nya spellagen.

– Utvecklingen under senare år har lett till att allt mer spel om pengar sker via internet hos aktörer som saknar tillstånd för detta i Sverige. När den nya spellagen träder i kraft kommer dessa aktörer att kunna agera lagligt i Sverige genom att ansöka om en spellicens. Vissa spel kommer även framöver att vara förbehållna staten, andra kommer att vara tillgängliga för kommersiella aktörer att ansöka om licens för, såsom vadhållning och kommersiella onlinespel. Den nya lagen öppnar också upp för utländska aktörer som har fått licens att annonsera i svenska medier.

Kommer även tidskrifter att behöva söka licens för att arrangera tävlingar?

– Det beror på vad det rör sig om för typ av arrangemang. En bedömning av spelets karaktär görs i varje enskilt fall, där hänsyn bland annat tas till graden av slump som finns i spelet. Licens behövs till exempel inte för så kallade kombinationsspel, alltså spel där sannolikheten att vinna beror på en kombination av skicklighet och slump. En förutsättning för att undantaget ska gälla är att den betalning som krävs för att delta i spelet inte överstiger 1/3 000 prisbasbelopp, i dagsläget ca 15 kr. Betalningen ska också ske genom exempelvis en mobil betalningslösning.

Redan idag måste man utforma tävlingen så att den kräver ett visst mått av prestation, annars har det räknats som lotteri vilket kräver tillstånd. Vad blir egentligen skillnaden jämfört med förut?

– Den nya lagen innebär inte någon egentlig förändring vad gäller det. Däremot införs ett undantag från licenskravet för spel som inte kräver betalning av en insats. Tidigare spelade det ingen roll om deltagaren betalade eller inte.

Får man även lotta ut priser i sociala medier?

– Det är vanligt att både företag och privatpersoner uppmanar besökare i sociala medier att delta i olika aktiviteter genom att ”gilla” eller ”dela” saker med sina vänner. En vinnare väljs därefter ut slumpvis bland deltagarna. I vinstpotten finns oftast saker av mindre värde. Enligt nuvarande lagstiftning betraktas detta som ett lotteri som kräver tillstånd, men enligt den nya lagen kommer en licens inte krävas för denna typ av arrangemang, förutsatt att det för deltagande inte krävs betalning av en insats.

Tre saker att komma ihåg

1. Annonsörerna
Det kommer att bli nya förutsättningar för spelreklam. I och med att utländska spelbolag kan ansöka om licens i Sverige kan de även få möjlighet att marknadsföra sig i svenska medier.

2. Undantag från licenskravet
Licens kommer inte att behövas för spel där sannolikheten att vinna inte beror enbart på slump. Licens kommer inte heller att behövas för spel som inte kräver betalning av en insats, t.ex. utlottning i sociala medier.

3. Kostnad för deltagande
Ett annat viktigt kriterium för att omfattas av undantaget från licenskravet för så kallade kombinationsspel är att kostnaden för att delta i spelet är mindre än 15 kronor.

 

PRENUMERERA

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  Sörmlands Printing Solutions

  Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör. 

 • Annons
  Mediakraft

  Vi kan media och kommunikation och är ledande i landet när det gäller annonsförsäljning. Vi ger er mesta möjliga intäkt på er mediesatsning, oavsett om det gäller traditionella annonser, platsannonser eller content marketing.