fbpx

Hemställan om upphävande – returpappersförordningen

Måndag 23 mars 2020

Statsminister Stefan Löfven
Finansminister Magdalena Andersson
Miljöminister Isabella Lövin
Kulturminister Amanda Lind

Stockholm den 23 mars 2020

Logotyper TU, Sveriges Tidskrifter, Gratistidningarna och Grafiska företagen

Coronakrisen slår nu med full kraft mot Sverige. Den påverkar oss alla på många sätt – beslutsfattare, myndigheter, företag, medborgare och medier.
I det läget testas – och påfrestas – informationsbehovet och medborgarnas förtroende för bärande samhälleliga institutioner. Betydelsen av tillförlitlig och saklig information från trovärdiga och stabila medier kan i det sammanhanget inte nog betonas.

För oss som representerar medie- och tryckeribranschen är effekten av coronakrisen omedelbar och mycket påtaglig. När den samhällsekonomiska aktiviteten avstannar får det ett direkt genomslag på den annonsmarknad som redan tidigare var hårt tyngd av de globala it-jättarnas dominans.

Regeringen har de senaste dagarna aviserat flera kraftfulla motåtgärder, däribland ett omfattande krispaket för att stötta företagen. Det är åtgärder som syftar till att långsiktigt säkra företagens ekonomiska bärkraft.
För centrala delar av medie- och tryckeribranschen är – därtill – den nya returpappersförordningen (2018:1463) en fråga som kräver omedelbara åtgärder. Förordningen befinner sig i en implementeringsfas och är tänkt att slå igenom fullt ut från och med den 1 januari 2021.

Vi har från branschen under lång tid framfört att den tilltänkta insamlingsmodellen är praktiskt och ekonomiskt mycket svårgenomförbar gällande ett materialslag med successivt sjunkande insamlingsvolymer och riskerar att få påtagliga negativa mediepolitiska konsekvenser i fråga om tidningar, tidskrifter och arbetstillfällen. Det gäller i synnerhet som vi i dag dessutom redan har en väl fungerande returpappersinsamling med en återvinningsvolym som överstiger 90 procent.

Dagstidningar, tidskrifter och gratistidningar spelar en central roll i samhället för kvalitetsjournalistik, nyhetsförmedling, opinionsbildning och debatt. Det tänker vi fortsätta med.

Med den nu inträffade coronakrisen blir situationen emellertid akut. Branschen kan helt enkelt inte åta sig de omfattande åtaganden, investeringar och successivt ökande kostnader som en implementering av förordningen nu kräver.

Mot den bakgrunden hemställer vi att regeringen omgående beslutar om ett upphävande av returpappersförordningen (2018:1463) och producentansvaret för returpapper med undantag för övergångsbestämmelsena i pp 10-11 som innebär att relevanta bestämmelser i den upphävda förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper kommer att gälla t o m 2020-12-31.

Under den tiden bör, i samråd med branschen, fortsatt diskuteras formerna och förutsättningarna för den fortsatta returpappersinsamlingen.

Från branschen står vi givetvis till ert förfogande och hoppas på en skyndsam hantering av frågan.
Stockholm den 23 mars 2020

TU – Medier i Sverige
Sveriges Tidskrifter
Gratistidningarnas Förening
Grafiska Företagen

Kontakt:

Jan Fager, tf VD, TU – Medier i Sverige, 070-069 00 31
Kerstin Neld, VD, Sveriges Tidskrifter, 070-570 41 08
Dennis Oscarsson-Krook, ordf. Gratistidningarnas Förening, 070-899 29 01
Ravindra Parasnis, VD, Grafiska Företagen, 070-661 23 45

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  P1 Prenumeration

  PositionEtt AB är ett företag som under många år utvecklat och levererat P1 Prenumeration till tidningsförlag.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.