fbpx

Här är faktorerna som präglar nya mediestartups

Torsdag 25 januari 2018

Mark Deuze. Foto hämtad: Amsterdam University Press

Mark Deuz. Foto: Amsterdam University Press

Medieprofessorn Mark Deuze har undersökt vad som kännetecknar nystartade företag i mediebranschen. #Beyondjournalism är ett projekt där 20 olika startupföretag i tio olika länder har undersökts gällande hur och vad som får dessa företag att fungera samt vilka känslor som dessa människor känner kopplat till vad de gör. Mark reser nu världen runt för att berätta om detta, där Stockholm var ett av stoppen under veckan.

Mark Deuze är en holländsk professor inom mediestudier som arbetat som journalist i Sydafrika, Nederländerna och i USA. Mark har gett ut ett flertal böcker tidigare och över femtio artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Upptäckt var att känslor kopplat och journalistik är stark och att drivkraften ofta är just känslor. Vissa menar att vi idag äntrar en så kallad post-industriell journalistik. Med detta menas att vi idag inte sitter i stora byggnader på massiva redaktioner utan att journalister idag finns överallt, vilket resulterat i att dessa lokaler är halvtomma och att journalistiken blivit så mycket mer än det som sker innanför dessa byggnader.

Under 1990-talet använde journalister knappt sig av internet om det inte var ett telefonnummer som skulle hittas. Men att digitaliseringen har påverkat hur vi arbetar idag  skulle få förneka. Listan göras lång gällande nya sätt att berätta historier genom ny teknik. Mark menar att det finns två sätt att bemöta detta- ta den till oss och vara kreativa eller fortsätta att arbeta som vi tidigare gjort.

Han menar vidare att som journalist kan du inte vara fast i nuet, då det samtidigt konstant uppstår nya händelser, utan kreativitet och innovation är viktiga ingredienser för ett vinnande koncept. Samtidigt är människan är skapad för att inte tycka om allt för mycket förändring, utan vill ha det som det alltid har varit.

Studien resulterade i tre punkter som startupföretag i mediebranschen hade gemensamt.

Oförutsägbarhet: Du kan inte förutspå din egen framtid, och det är också en känsla som återfinns hos medieentreprenörerna. Kännetecken hos personerna som grundat dessa startupföretag är att de ofta har en livsstil som innebär att jobbliv och privatliv flätas samman, där allt handlar om jobb eller eventuella jobbmöten. 

”Making it work”: Det finns ändlösa sätta att få ett startupföretag att funka, både genom journalistiska beslut och ekonomiska. Där Zetland är ett exempel på ett udda sätt att framföra nyheter och historier, där även en teater görs utifrån journalistik. Det ska dock tilläggas att de flesta startupföretagen inte överlever längre än tre år  innan de läggs ned.

Motivation och mål: Varför startar människor nya medieföretag  om det inte finns några garantier?

Resultatet visar fyra punkter:

 • Tekniska anledningar: Studien visar att dessa människor nästan har en religiös relation till internet och på dess nya möjligheter.
 • Ekonomiska: ”Better of together”, Där frilansjournalister gått samman och skapat ett startupföretag tillsammans. Det finns en vinst i att vara flera på en konkurrensstark marknad.
 • Kulturella: Dessa personer vill skapa kvalitet i en branschkultur som utgår från att  journalistik ska hålla ett hög produktionstempo som ibland leder till stress och därav risk för  journalistiskt sämre kvalitet. Genom en startup ges då möjlighet att styra tempot själv.
 • Sociala aspekter: Man vill helt enkelt ha kul! Bland startupföretag finns väldigt mycket energi och oftast är personerna relativt unga, något som gjort att dessa personer skapat en arbetsmiljö där detta sätts i fokus.

Text: Elin Dannapfel, Sveriges Tidskrifter.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Aller

  Aller Tryck A/S är ett modernt rulloffsettryckeri som ligger i Köpenhamn. Tryckeriet är helt anpassat för att trycka veckotidningar och tidskrifter till den Skandinaviska marknaden.

 • Annons
  Stibo Complete AB

  Som tidskriftstryckeri har Stibo Complete varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över. Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör.

 • Annons
  P1 Prenumeration

  PositionEtt AB är ett företag som under många år utvecklat och levererat P1 Prenumeration till tidningsförlag.