fbpx

Gemensamt upprop från de svenska medieorganisationerna

Måndag 10 september 2018

På onsdag röstar EU-parlamentet om DSM-direktivet. Direktivet syftar till att ytterligare harmonisera upphovsrättslagstiftningen inom EU och ska underlätta för EU att bli en gemensam marknad för digital användning av upphovsrättligt skyddat material. Här är det gemensamma brev som Sveriges Tidskrifter, TU – Medier i Sverige och Svenska Journalistförbundet skickat till alla svenska EU-parlamentariker i syfte att sätta ljus på frågan om Publishers’ Right inför onsdagens omröstning.

Hej,

Vi skriver till dig inför onsdagens omröstning rörande införandet av en ny närstående rättighet för tidnings- och tidskriftsutgivare, den s.k. Publishers’ Right. Eftersom det i den offentliga debatten förekommit en mängd oriktiga påståenden om inte minst vilka konsekvenser införandet av en sådan rättighet skulle få, vill vi försöka bidra med följande korta klargöranden:

 • För tidnings- och tidskriftssektorn är det ett allt större problem att vissa kommersiella aktörer tillskansar sig mer och mer av de annonsintäkter som tidnings- och tidskriftsinnehåll genererar, utan att betala för innehållsproduktionen. Det är därför helt centralt att förutsättningarna för att kunna producera kvalitétsjournalistik stärks. Den föreslagna rättigheten är en viktig del i en sådan utveckling vars primära syfte är att få inbringa pengar för journalistiken, inte att stämma för intrång.
 • Förslaget innebär att hela sektorn stärks, eftersom journalister tillförsäkras en skälig andel av de ersättningar som kan komma att genereras via rättigheten.
 • Det rör sig om en rättighet vars motsvarighet funnits sedan mycket lång tid för t.ex. musik-, TV- och filmproducenter. Tidnings- och tidskriftssektorn har i grunden samma behov av investeringsskydd och smidig rättighetsklarering som musik- och filmsektorerna.
 • Hyperlänkar är uttryckligen undantagna från rättigheten. Detta gäller också privat och icke- kommersiell användning, som alltid ska vara tillåten för individuella användare. Talet om en ”länkskatt” är således helt felaktigt.

Det finns naturligtvis aktörer vars maktpositioner skulle påverkas av en Publishers’ Right, aktörer som nu för en högljudd kamp mot en sådan rättighet. Vi, som företräder de olika delarna av den bransch som faktiskt berörs, är dock övertygade om att en Publishers’ Right kommer att vara ett viktigt instrument för att kunna se till att användning av journalistiskt material sker på rimliga villkor.

Vi ber dig därför, som en viktig investering i framtidens kvalitétsjournalistik, att rösta för införandet av en Publishers’ Right så som det presenteras av rapportör Axel Voss.

(pdf-version)

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Stibo Complete AB

  Som tidskriftstryckeri har Stibo Complete varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över. Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  Mediakraft

  Vi kan media och kommunikation och är ledande i landet när det gäller annonsförsäljning. Vi ger er mesta möjliga intäkt på er mediesatsning, oavsett om det gäller traditionella annonser, platsannonser eller content marketing.