fbpx

Frågan om tryckerimomsen till JK

Onsdag 15 juni 2016

En ansökan har skickats in till JK om ersättning från svenska staten för de konkursdrabbade tryckerierna i den så kallade tryckerimomshärvan. Sveriges Tidskrifter ringde upp advokaten Bertil Hübinette för en lägesrapport.

”Tryckerikunderna har mycket goda rättsliga argument för sitt krav”

Advokat Bertil Hübinette på advokatfirman Janné Nyberg & Hübinette, som Sveriges Tidskrifter anlitat för att svara på medlemmarnas frågor kring tryckerimomsen, driver processer åt tryckerikunderna. Senaste nytt är att en ansökan i fredags skickades in till JK om ersättning från svenska staten. Huvudfrågan, understryker Bertil Hübinette, är att om man har betalt för mycket så har man rätt att få pengar tillbaka.

– Jag anser att tryckerikunderna har mycket goda rättsliga argument för sitt krav. Det skulle förvåna mig mycket om de sökande inte skulle få kompensation utav staten.

Du låter hoppfull?

– Jo då, men jag lever inte på hoppet utan på det som jag kan. Och det jag vet är att argumenten med stor kraft talar om att tryckerikunderna kommer att få kompensation – förr eller senare.

När tror du att det kan bli ett besked från JK?

– Vi som har arbetat med det här har ansett att det varit viktigt att vara utförlig och detaljerad i vår framställan. Men JK har goda kunskaper på området. Och där finns skickliga jurister. Jag tror att vi kommer få ett besked i slutet av sommaren.

Bertil Hübinette säger också att det är viktigt att de av Sveriges Tidskrifters medlemmar som drabbats av tryckerikonkurs under tryckerimomsprocessen fortsättningsvis inte väntar med mössan snällt i hand, utan faktiskt aktivt begär kompensation.

– Den som är drabbad ska göra allt för att försöka få kompensation, så enkelt är det. Men vänta inte. Det gäller att göra en framställning till JK och processa. Tryckerikunderna måste stå på sig.

Bakgrund

— En EU-dom 2010 slog fast att den grafiska branschen ska betala 6 procents moms på allt utom reklamtryck. Momsen gäller retroaktivt, vilket gör att tryckerier kan begära tillbaka skillnaden mellan 25 procents moms och 6 procents moms för åren 2004-2007. Domen har lett till att Skatteverket har riktat krav på tryckerikunderna om att betala mellanskillnaden. De som köpt tryckeritjänsterna har i många fall efterbeskattats med motsvarande belopp. HD:s dom innebär att de kan återkräva tryckerierna på pengarna. Totalt rör det sig om cirka 3,3 miljarder kronor. Sörmlands Grafiska AB gick emellertid i konkurs den 5 januari och många tryckerikunder står nu som fordringsägare i konkursen. Ett antal tryckerikunder kräver att få tillbaka momsen nu genast. Och med stöd av EU-rätten kräver de ersättning av staten motsvarande momsen, eftersom tryckeriet inte kan betala vad domstolarna dömt ut.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  V-TAB

  Nordens största tryckerikoncern. Tänk tryck. Tänk V-TAB. Hos oss har du tillgång till all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga och omöjliga former.

 • Annons
  Flowy

  En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.

 • Annons
  Another Media Group

  Vi är en företagsgrupp med en gemensam vision att hjälpa mediebranschen att transformeras, utvecklas och innoveras för att stå stark idag och imorgon.