Fem insikter om Readly exclusive

Torsdag 15 november 2018


På ondagens digifrukost gästades Sveriges Tidskrifter av Alrik Söderlind chefredaktör på Auto motor & sport samt Daniel Hamrin, content manager på Readly. Under de senaste åren har Readly expanderat med mål att bli magasinvärldens Spotify. Idag kan användaren för 99 kr/månaden läsa ungefär 3500 olika magasin på plattformen. Magasinet Auto motor & sport använder sig av Readlys tjänst exclusive, där en av anledningarna är att kunna tjäna nya pengar på befintligt material.

Efter att skapat en tidning i många år finns det ett oändligt arkiv med material som ingen läser, där en möjlighet sågs att återanvända detta. Auto motor & sports hade främst artiklar om olika bilmärken som de ville använda för att skapa nischade magasin utav.

– Man ville göra något mer med det material vi har menar Alrik Söderlind något som Readly kunde hjälpa till att förverkliga.

Genom att sammanställa samtliga artiklar som redan finns inom ett visst ämne kan en tidning skapas på en dag och publiceras exklusivt på Redalys plattform. Exklusivt innebär att det endast finns att läsa hos Readly och inte som en printupplaga.

Genom att göra digitalt material blir det mer levande menar Alrik Söderlind. Små ändringar som att ändra layouten kan öka läsartiden, Auto motor & sport har sett att korta rutor med mycket fakta och bra rubriker funkar och gör att läsaren stannar. Då Readly kan se läsarbeteende direkt krävs inte lika mycket analys, utan informationen om läsaren skapas direkt och artiklar kan enkelt justeras för att anpassas utefter det.

Fem insikter om hur du kan tjäna pengar på befintligt material:

• Effektivt sätt att använda tidigare material då det går fort att sätta ihop en tidning.

• Genom att sälja annonser i specialtidningarna kan annonsintäkterna öka, då nya annonser säljs på gammalt material.

• Readly kan hjälpa till att analysera läsarna och dess beteende, vilket gör att digitalt material kan anpassas utefter det.

• Bygga varumärke. Där Readly kan bidra med att bygga varumärke då nya läsare kan nås via plattformen som annars inte skulle hittat till tidningen. Men också där informationen som genereras är en viktig del för att stärka ett redan existerande varumärke.

• Minska reklamtrötthet hos läsarna. Genom att se hur länge en konsument kollar på en annons kan de skräddarsys kopplat till målgrupp och de magasin som är främst lämpad. Läs mer om hur Readly anpassar annonserna utefter läsarna här. 

Intäkterna fördelas genom att Readly tar 30 procent och förlaget de resterande 70 procenten av intäkterna.

Text och bild: Elin Dannapfel, Sveriges Tidskrifter.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • PositionEtt

    PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.

  • Anygraaf

    Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

  • Annonskraft

    En erfaren och engagerad säljkår som trivs på jobbet och drivs av nytänkande. Vi har sedan 2000 samarbetat med flera av de stora medieaktörerna, både vad gäller print och digitalt.