fbpx

Efter tunga coronavåren – digitala intäkter ökar för tidskrifter

Torsdag 3 december 2020
Ansvarig utgivare: Barbro Janson Lundkvist, Allt om tidskrifter

Den värsta nedgången av medieinvesteringarna till följd av coronapandemin verkar passerad. För digitala tidskrifter inom populär- och fackpress växer annonsintäkterna, enligt IRM:s rapport för tredje kvartalet 2020. För första gången är de digitala annonsintäkterna större än intäkterna i print för tidskrifterna.

Text: Matilda Nilsson, Allt om Tidskrifter

– Det står helt klart att nu är tidskriftsbranschen en digital first-bransch, i alla fall på annonssidan. Det är en milstolpe som har passerats, säger Madeleine Thor, vd för IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik).

Under tredje kvartalet 2020 var omsättningen för annonser 138 miljoner kronor digitalt och 123 miljoner kronor i print för tidskrifter i populär- och fackpress.

– Nu är digitalt den huvudsakliga annonsintäktskällan för tidskrifterna. Det betyder i förlängningen ett ökat fokus på det digitala.

Generellt är medieinvesteringarna fortsatt påverkade av coronapandemin. IRM:s halvårsrapport (Q2) visade på ett historiskt annonstapp, men nu ses en återhämtning i den senaste kvartalsrapporten (Q3).

– Generellt är utvecklingen bättre i Q3 än i Q2. Det har gått bättre överlag och det beror mycket på att de digitala intäkterna växer, även för tidskrifterna, säger Madeleine Thor.

För fackpress och populärpress fortsätter den negativa trenden för printannonser från första halvåret, med ett tapp på 25 procent, medan för digital annonsering ses en positiv tillväxt på 3,6 procent.

– Printintäkterna har minskat under väldigt många år. Men vi ser också en motsatt rörelse för de digitala intäkterna. Sedan vi började vår mätning av digitala intäkter 2012 har de digitala annonsintäkterna ökat stadigt.

Under fredagen publicerar IRM en årsprognos för 2021. För tidskriftsbranschen innehåller den en glädjande nyhet.

– Branschens totala intäkter spås öka vilket ju är positivt. De digitala intäkterna kommer öka mer än vad de i print kommer minska. Vi tror på ett överskott för branschen för nästa år.

Digitalt står för störst del av annonskakan för tidskrifter med 52,8 procent av omsättningen, jämfört med 47,2 procent för tryckta tidningar under tredje kvartalet 2020. Gratistidningar som till exempel Buffé ingår inte i siffrorna ovan. Siffrorna inom parentes är för tredje kvartalet 2019.

 

 

 

 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  P1 Prenumeration

  PositionEtt AB är ett företag som under många år utvecklat och levererat P1 Prenumeration till tidningsförlag.

 • Annons
  Readly

  Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.