fbpx

Uppdaterad lista: Det behövs ett krispaket nu!

Torsdag 23 april 2020

Läs Sveriges Tidskrifters uppdaterade åtgärdslista! (3 april 2020)

Just nu förvärras läget snabbt för landets mediaföretag. Annonsintäkterna faller fritt. Inställda event ger stora intäktsbortfall. Journalister permitteras. Nästan hälften av landets frilansar har redan förlorat uppdrag till följd av corona. Mediebranschen behöver ett eget krispaket med såväl långsiktiga som kortsiktiga åtgärder.

Medierna är demokratins ryggrad. Regeringen behöver agera snabbt för att säkra att mångfalden i vår svenska mediebransch överlever coronakrisen. Ett krispaket behöver innehålla snabbverkande åtgärder, men även skapa rimliga förutsättningar för branschen på längre sikt. På detta vis stärks branschen i den lågkonjunktur som corona orsakat.
Sveriges Tidskrifters medlemmar blir hjälpta av den möjlighet som redan finns till sänkta arbetsgivaravgifter. Korttidspermittering är också ett verktyg som kan användas av vissa företag, men journalisterna behövs i arbete i dessa tider när kravet på ständig, trovärdig och uppdaterad journalistik är större än någonsin i alla nischer på marknaden.

Här presenterar vi en uppdaterad lista på åtgärder för att stötta tidskriftssektorn.

Snabba åtgärder:

1. Kompensera tidskrifter (tryckta och digitala) för annonstappet under kvartal 2 och 3 2020.
80% kompensation för den samlade nedgången i annonsintäkter överstigande 20 %.

2. Returpappersförordningen.
Förordningen som träder i kraft 2021, kommer att slå hårt mot den printberoende tidskriftbranschen.  Avskaffa förordningen, den behövs inte, vi når redan insamlingsmålen för tidningspapper. Undanta oss från förordningen om hushållsnära återvinning.

3. Distributionsstöd
Vår bransch är starkt beroende av prenumerationer.
Vid årsskiftet genomförde Postnord stora ökningar av posttidningsportot. Detta slår hårt mot tidskrifternas lönsamhet.
Se till att distributionsstöd kan ges till tidskrifter från 1 januari 2021.

4. Stöd vid intäktsbortfall
Ge våra medlemmar möjlighet att söka kompensation för det bortfall av intäkter från event och läsarresor, som direkt kan hänföras till myndigheternas rekommendationer.

5. Skattebefrielse för moms
För våra medlemmars ofta upplageberoende affärsmodell, skulle detta vara ett snabbt och effektivt stöd.

6. Subvention för utbetalda frilansarvoden
För att både värna frilansarna och samtidigt se till att hålla hög kvalitet på produkterna förespråkar vi ett särskilt, tidsbegränsat stöd kopplat till utbetalda frilansarvoden. En tidskrift, tidning eller förlag med anställda har fått lättnader kopplat till just de anställda, nu behövs lättnader även för de som är beroende av och vill bidra till en levande frilansmarknad. På så sätt stöttas både de medieägare som väljer att värna frilansar samtidigt som frilansar kan fortsätta försörja sig och bidra med sin kompetens.

Långsiktiga åtgärder:

6. Dubblera mediestödet och inför regeländringar
Rikta en större del av det ökade stödet mot innovation och se till att reglerna gör det möjligt för tidskrifter att söka.
 
7. Postutredningen
Skriv in i direktiven till den stundande postutredningen att i samhällsansvaret ligger också skyldighet att dela ut tidskrifter runtom i Sverige.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter
Helle Klein, ordförande Sveriges Tidskrifter

Den 2 april 2020

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Aktuellt

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Sörmlands Printing Solutions

  Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör. 

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.