Beslut fattat om sänkt digitalmoms

Torsdag 21 februari 2019

Regeringen fattade idag det formella beslutet om att sänka momsen på digitala publikationer till sex procent från och med den 1 juli i 2019.

“Äntligen fick vi idag det beslut som branschen så länge väntat på. En teknikneutral och låg moms för tidskrifter är avgörande för våra medlemmars framtid”, säger Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter.

Frågan har utretts under många år inom EU. Sveriges Tidskrifter har under dessa år bedrivit ett aktivt lobbying-arbete för att EU skulle fatta de beslut som krävdes för att medlemsländerna skall kunna sänka digitalmomsen, idag 25 procent, till samma nivå som idag gäller för pappersutgivning.

I oktober förra året kom äntligen det beslut som vi väntat på.Den svenska regeringen har varit aktivt pådrivande inom EU i denna fråga. De var också snabba med att skicka ut digitalmoms-frågan på remiss efter att EU-beslutet var fattat.Och idag fattade alltså regeringen det formella beslutet om att sänka momsen för digitala tidningar, tidskrifter och böcker.

“Dagens beslut uppmuntrar våra medlemmar i deras ambitioner att förse läsare med journalistiskt innehåll på alla plattformar, och det ger dem incitament att investera i digital teknik”, säger Kerstin Neld.

För frågor kontakta Kerstin Neld:
e-post: kerstin.neld@sverigestidskrifter.se
mobil: 070 570 41 08

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  Mediakraft

  Vi kan media och kommunikation och är ledande i landet när det gäller annonsförsäljning. Vi ger er mesta möjliga intäkt på er mediesatsning, oavsett om det gäller traditionella annonser, platsannonser eller content marketing.

 • Annons
  PositionEtt

  PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.