Remissyttrande angående inskränkningar i upphovsrätten (SOU 2024:4)

Opinion 2024 28 maj
Remissyttrande angående inskränkningar i upphovsrätten (SOU 2024:4)
Sveriges Tidskrifter har till Justitiedepartementet lämnat ett remissyttrande över SOU 2024:4 - Inskränkningar i upphovsrätten.

Sveriges Tidskrifter är landets största branschorganisation inom medieområdet och representerar över ca 370 tryckta och digitala konsument-, fack-, organisations- och kulturtidskrifter. Tidskriftsbranschen omsätter årligen 6,6 miljarder kronor och Sveriges Tidskrifters medlemmar representerar cirka två tredelar av denna omsättning.

Sveriges Tidskrifter har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter avseende den ovan nämnda utredningen och ber att få anföra följande:

Sammanfattning

  • Sveriges Tidskrifter tillstyrker utredningens förslag om säkerställande av användning av upphovsrättsligt skyddat material i samband med nyhetsrapportering.
  • Sveriges Tidskrifter tillstyrker utredningens förslag om utökning av panoramafriheten.
  • Sveriges Tidskrifter tillstyrker utredningens förslag om ny inskränkning för användning av verk i karikatyr-, parodi- och pastischsyfte.
  • Sveriges Tidskrifter avstyrker införandet av den så kallade trestegsregeln.
  • Sveriges Tidskrifter avstyrker utredningens förslag om namn- och källangivelse går för långt och att de nuvarande reglerna bör bibehållas.
  • Sveriges Tidskrifter tillstyrker utredningens förslag om inskränkning för forskning men har vissa påpekanden och reservationer rörande förslaget.

Här finns hela remissyttrandet i pdf-format.

Till arkivet
GUIDE: Så preppar du tidningen för kris och krig
Hur vet man om det är kris, vilka lagar gäller och vad ska du och din kollegor göra för att förbereda verksamheten? Ta hjälp av vår nya guide där du får råd av experter samt får reda på hur Polistidningen och Läkartidningen agerar.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här