Opinion
Tillsammans är vi starka
Sveriges Tidskrifter driver löpande frågor som har stor betydelse för en positiv utveckling av branschen. Vi uppvaktar regelbundet politiker och beslutsfattare i branschaktuella frågor, representerar den svenska tidskriftsbranschen i europeiska och internationella sammanhang och samlar företrädare för branschen för att enas kring gemensamma frågor och ställningstaganden.

Besök vårt PRESSRUM för de senaste pressmeddelandena.

Läs våra DEBATTARTIKLAR OCH UTTALANDEN i aktuella frågor

DSM-direktivet och Publishers Right 

Just nu ägnar vi stort fokus på EU:s DSM-direktiv. (the Directive on Copyright in the Digital Single Market 2016/0280(COD)). Det är ett direktiv som syftar till att ytterligare harmonisera upphovsrättslagstiftningen inom Europeiska Unionen i syfte att underlätta att EU ska bli en gemensam marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material. DSM står för ”Digital Single Market”.

DSM-direktivet består av många olika delar. För vår bransch är den s k Publishers Right i artikel 11 den viktigaste. En ”publishers right” en ny närstående rättighet “i form av en utgivarätt för tidskriftsföretag”. I medierna refereras artikel 11 ibland felaktigt som ”länkskatt”. Den och artikel 13 – som ska reglera plattformarnas ansvar att bidra till att stoppa otillåtet material – sägs av motståndarna ”förstöra internet”.

Vår branschorganisation i Bryssel, EMMA, har tillsammans med oss olika länder och andra mediers organisationer lagt ner ett enormt arbete på att få igenom artikel 11. Det första förslaget från kommissionen kom 2016 och sedan dess har det skett ett intensivt påverkansarbete. I juni 2018 accepterades ett förslag av EU-parlamentets  ”Committee on Legal Affairs” där en ny närstående rättighet var en del. I början av juli 2018 sköt dock parlamentet upp frågan om att besluta om direktivet till den 12 september 2018 då en majoritet ansåg att det krävdes förändringar i det liggande förslaget.

Den 12 september röstade en majoritet av parlamentet ja till förslaget – förslaget måste godkännas av både Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för att träda i kraft. Förslaget förhandlas inom EU under hösten 2018 och början av 2019.

Sveriges Tidskrifter har aktivt uppvaktat våra svenska politiker och parlamentariker kring denna fråga. Läs vårt remissvar kring Eu-kommissionen förslag från 2016.

Vi deltar löpande genom bland annat möten med politiker och techbolag.

Free Dawit Isaak

Free DawitSveriges Tidskrifter har under många år varit aktiv i stödgruppen Free Dawit. Tillsammans med ett antal andra medieorganisationer ser vi till att frågan om Dawit inte faller i glömska. Varje vecka turas vi om att uppvakta Eritreas ambassad med ett brev där vi kräver att han släpps fri. Vi skriver debattartiklar, uppvaktar UD och har genomfört ett flertal uppmärksammade aktiviteter och kampanjer.

Allt om branschens största dag och kväll!
Läs vad som hände på Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan, se mingelbilderna och vilka som vann Tidskriftspriset 2022!
Läs mer här

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här