Remissvar
Här hittar du Sveriges Tidskrifters remissvar inom ett flertal ämnen, både för svenska och EU-ärenden. De remissvar som lämnats via Utgivarna och Bonus Copyright Access redovisas på dessa organisationers sajter.

2023

Remissyttrande avseende slutbetänkandet En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2023:39), Dnr Fi2023/02280

Utgivarnas remissyttrande angående ”Betänkande av Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott” (SOU 2023:17).

Sveriges Tidskrifter remissyttrande Postfinansieringsutredningen

Sveriges Tidskrifter remissyttrande föreskrifter mediestöd MPRT 230901

2022
Remissyttrande avseende En oavvislig ersättningsrätt

Sveriges Tidskrifter remissyttrande Ett hållbart mediestöd för hela landet

Remissvar SOU 2022-02 justitiedepartementet straffrättsenheten

2021
Över lagförslag och författningskommentarer redovisade i departementspromemorian i DS 2021:30 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden.

2020
Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke)

2019
Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

2018
Remissyttrande Sveriges Tidskrifter returpapper

Kommissionsförslag om mervärdesskattesatser

2017
Remissvar på Medieutredningens slutbetänkande

Kommissionens förslag om mervärdesskattesats för böcker, tidningar och tidskrifter

2016
EU-kommissionens förslag till modernisering av EU-s upphovsrättsreglering

SOU 2016-58- ändrade mediegrundlagar

Remissvar på betänkandet (SOU 2016-27)

SOU 2016-7- Integritet och straffskydd

Remissvar på promemorian om sänkt reklamskatt (Fi2016:01415:S2)

Remiss- EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten

Remissvar på Delbetänkandet (SOU 2016-27) Som ett brev på Posten

2015
Betänkande av utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning

Betänkande av utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

2013
Under året yttrade sig Sveriges Tidskrifter via Utgivarna gällande spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet samt via Bonus Presskopia gällande herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar.

2012
Europeiska kommissionens förslag till dataskyddsförordning

2011
The Green Paper on the future of VAT, COM (2010) 695

2010
Leveransplikt för digitala dokument

2009
Nya villkor för statligt stöd till kulturtidskrifterna och Driftsstöd till dagspressen

Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här