Remissvar
Här hittar du Sveriges Tidskrifters remissvar inom ett flertal ämnen, både för svenska och EU-ärenden. De remissvar som lämnats via Utgivarna och Bonus Copyright Access redovisas på dessa organisationers sajter.

2020
Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke)

2019
Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

2018
Remissyttrande Sveriges Tidskrifter returpapper

Kommissionsförslag om mervärdesskattesatser

2017
Remissvar på Medieutredningens slutbetänkande

Kommissionens förslag om mervärdesskattesats för böcker, tidningar och tidskrifter

2016
EU-kommissionens förslag till modernisering av EU-s upphovsrättsreglering

SOU 2016-58- ändrade mediegrundlagar

Remissvar på betänkandet (SOU 2016-27)

SOU 2016-7- Integritet och straffskydd

Remissvar på promemorian om sänkt reklamskatt (Fi2016:01415:S2)

Remiss- EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten

Remissvar på Delbetänkandet (SOU 2016-27) Som ett brev på Posten

2015
Betänkande av utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning

Betänkande av utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

2013
Under året yttrade sig Sveriges Tidskrifter via Utgivarna gällande spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet samt via Bonus Presskopia gällande herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar.

2012
Europeiska kommissionens förslag till dataskyddsförordning

2011
The Green Paper on the future of VAT, COM (2010) 695

2010
Leveransplikt för digitala dokument

2009
Nya villkor för statligt stöd till kulturtidskrifterna och Driftsstöd till dagspressen

    Vill du bli medlem? Gör en intresseanmälan så återkommer vi.

    Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev


    Lyssna på Publicistpodden

    Lyssna här