Verksamhetsberättelse 2023
Sveriges Tidskrifter är en ideell förening (Föreningen Sveriges Tidskrifter) som bildades 1997 när Föreningen Svensk Fackpress (Fackpressen) och Veckotidningarnas utgivareorganisation (VECTU) gick samman. Föreningen Svensk Fackpress bildades 1931. Verksamheten bedrivs i huvudsak genom det helägda Sveriges Tidskrifter AB. Verksamhetsberättelsen beskriver det gångna årets arbete, oberoende av om verksamheten fallit inom föreningens eller dess bolags ansvarsområde.

Vd Kerstin Neld har ordet
2023 har varit ett tufft år för mediebranschen i stort. Ett år som präglats av lågkonjunktur, omorganisationer och kostnadsökningar i mediebranschen och krig och ökad polarisering i omvärlden. Annonsinvesteringarna störtdök redan i början av året och de totala medieinvesteringarna minskade med två procent. Intressemedier, som tidskrifter kallas i mätinstitutet IRM:s rapporter, drabbades hårt och både printannonsering och digital annonsering minskade tvåsiffrigt under året.

OpenAI lanserade ChatGPT i slutet av 2022 och på rekordtid kom AI-frågan i allmänhet och generativ AI i synnerhet, i fokus i alla delar av samhället. AI-tekniken innebär både ett hot och en möjlighet, särskilt när det kommer till medier och journalistik. Under 2023 väcktes många frågeställningar kring bland annat källskydd, immaterialrätt och etiska aspekter på hur de olika AI-modellerna fungerar och används. Parallellt började allt fler medier använda den nya tekniken konkret i sitt redaktionella arbete där AI-stöd tog plats för att utföra till exempel automatiska summeringar, grävjobb och skrivstöd för reportrar.

Vi på Sveriges Tidskrifter fångade upp våra medlemmars efterfrågan på att lära sig mer inom AI-området, både ur ett större trendperspektiv och på en mer konkret nivå.

Detta gjorde vi framförallt under Tidskriftsdagen då flera programpunkter präglades av AI-teknikens möjligheter och debatten kring dess framfart. Vi publicerade även flera reportage och artiklar med AI-tema på vår sajt under vinjetten ”Guider & Verktyg” där läsaren fick tips om allt ifrån hur man tar fram en AI-policy till hur man jobbar med AI i produktionen av redaktionellt innehåll. Vi bevakade även löpande AI-debatten genom vårt nyhetsbrev och följde den internationella diskussionen om techjättarnas hantering av AI-frågan.

Vid årsskiftet 2022/2023 trädde den nya upphovsrättslagen i kraft. Lagen ger s k presspublicister (exempelvis tidskrifter och dagstidningar) en ny närstående rättighet, en utgivarrrätt . Den här utgivarrätten ger presspublicister en egen rätt i relation till plattformsföretagen för visst onlinenyttjande. Mot bakgrund av detta startade vi och Tidningsutgivarna under 2023 den ekonomiska föreningen Sveriges publicisters kollektiva förvaltningsorganisation (SPCMO). SPCMO har till uppgift att sköta förvaltningen av den nya utgivarrätten för sina medlemmar. De ska förhandla och skriva avtal med digitala plattformar samt inkassera och fördela de medel som kommer in via licensavtalen. På många olika håll inom EU finns nu liknande organisationer. Ett antal tidskriftsförlag blev medlemmar i SPCMO under året och våra medlemsförlag finns nu representerade i SPCMO:s styrelse.

I juni tillsatte den nya regeringen en särskild utredning om ett eventuellt övergångsstöd för vissa tidskrifter. Flera år av lobbyingarbete från vår sida gav resultat. Vi har länge verkat för att mediestödet skall öppnas upp för tidskrifter, men när mediestödsutredningen presenterades 2022 hade de inte tagit hänsyn till vår argumentation. En särskild utredning av vår branschs behov är ändå ett erkännande av tidskrifternas betydelse för vår demokrati och välkomnades av branschen. Under hösten jobbade tre olika medlemsgrupper med underlag till utredningen. Vi träffade utredaren vid två tillfällen för att gå igenom underlagen och dela siffror från vår årliga branschunderökning av branschens omsättningsutveckling. Vi ser fram emot att ta del av utredarens förslag som ska presenteras i mars 2024.

Kontor
Sveriges Tidskrifter har haft kontor på Kammakargatan 7 i Stockholm. Personalen har bestått av Kerstin Neld, vd, Mia Dahl, projektledare, Hanna Hallerheim, projektledare, Elin Sibbern, kommunikatör (jan-oktober, vikarie för Fredrik Wass som varit tjänstledig) och medlemskoordinator (november-december), Fredrik Wass, kommunikatör (november-december) Anna Öqvist, medlemskoordinator (januari – oktober, vikarie för Elin Sibbern som varit kommunikatör) och Niklas Briselius, jurist (jan-oktober).Win Win Ekonomi AB har ansvarat för ekonomi och bokföring.

Avgifter
Avgifterna har bestått av en medlemsavgift på 700 kr/ titel och en serviceavgift som beräknats utifrån utgivande förlags omsättning och är densamma oavsett hur många tidskrifter från ett och samma förlag som är medlemmar. Serviceavgiften höjdes med 5 procent under 2023. Medlemsavgiften var oförändrad. Hur stor serviceavgiften blir framkommer i en 33-stegstrappa för omsättning respektive serviceavgift. Intervallerna för omsättningen var under 2023 mellan 499 999 kr – 750 000 000 kr eller högre och för serviceavgiften mellan 1 000 kr – 175 000 kr. För medlemstitlar som inte ligger i eget bolag, beräknades serviceavgiften antingen utifrån en upplagebaserad beräkning (intäktsberäkning) eller en redovisningsbaserad beräkning (kostnadsberäkning).

Medlemmar
Under 2023 blev 12 tidskrifter nya medlemmar. Vid årsskiftet 2023/24 var medlemsantalet 367 titlar.

Följande medlemmar har tillkommit under året:
Byggkoll, Bättre stadsdel, Dagens Arbetsmiljö, Dietisten, Hamnen, Hippson, Kloka hem, Sydasien, Tidningen Jazz, Travel News, Vi Lärare och Äldre i Centrum.

Följande titlar har begärt utträde:
CAP & Design, Hamnen, IDG.se, CIO, CS, M3, MacWorld, PC för alla, SmartWorld och Tidningen Jazz.

Följande titlar har lagts ner:
Aktiv Träning, Bagaren och Kocken, Dagens Arbetsmiljö, Impuls, Militärhistoria, Motorföraren, National Geographic, Power, Tidningen Omvärlden, Topphälsa, Vi Föräldrar,

Arrangemang
Vi har arrangerat många olika slags event under året såsom Digifrukostar, kurser, Organisationspressdagen samt Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan.

 • 19 januari: MediaAW
  AW i samarbete med 720gruppen.
 • 20 januari: DSM-direktivets genomförande innebär nya regler för upphovsrätten
  Webinar med Niklas Briselius, Sveriges Tidskrifter och Magnus Tonell, Next Advokater. Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 26 januari: Webbanalysverktyg och GDPR – så valde vi!
  Digifrukost med Caroline Olstedt Carlström, Cirio Nicklas Larson, och Daniel Ford, LRF Media, Linda Svensson, Hotellrevyn och Susanne Claesson, Magasin K. Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 15 februari och 14 mars: Ledarskap för chefredaktörer
  Tvådagarskurs med Elisabeth Palombo, ledarskap- och förändringskonsult.
 • 16 februari: Nyhetsmagasinet Fokus digital first-resa
  Digifrukost med Julia Lundmark, Fokus och Sebastian Tibbling, Another Media Group.
 • 22 mars: Hur man gräver och avslöjar via metoder
  Halvdagskurs med Jenny Küttim, SVT Nyheter.
 • 30 mars: Branschrapport 2023 – Tidskriftsbranschen i siffror
  Webinar med Per Henckel, IRM, Hannes Andersson, Everysport Group, Annika R Hermanrud, LRF Media och Anders Juhlin, Keesing Media Group. Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 18 april: Grunderna i webbanalys och datadrivet arbetssätt
  Halvdagskurs med Sebastian Tibbling, Another Media Group.
 • 19 april: Sveriges Tidskrifters årsmöte
 • 20 april: Därför satsar Vi på ljud
  Digifrukost med Unn Edberg, Vi och Rickard Henley, Media720. Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 26 april Organisationspressdagen
  Halvdagsevent med Anne Lagercrantz, SVT Nyheter, Thord Eriksson och Annika Clemens, Biblioteksbladet, Fredrik Karlsson, Elinstallatören, Jonas Elgh, Mediamentorerna, Unn Edberg, Vi Media, James Savage, The Local och Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter. Moderator: Jonas Nordling, frilans och Publicistpodden.
 • 3 maj: En eftermiddag och AW för pressfriheten
  Eftermiddagsevent i samarbete med Medieinstitutet Fojo, Publicistklubben, Reportrar utan gränser, Svenska Journalistförbundet, Svenska Unescorådet, Tidningsutgivarna och Utgivarna.
 • 4 maj: Så utvecklas poddbranschen
  Frukostevent i samarbete med IAB. Medverkande: Madeleine Thor, IRM, Anna Careborg och Adam Svanell, Svenska Dagbladet, Tobias Regnell, Offside, Jenny Rahm, Acast och Frida Klevemark, Third Ear. Moderatorer: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter och Kenneth Danielsson, IAB.
 • 5 maj: Robotjournalistikens möjligheter och risker
  Digifrukost med Thomas Sundgren, United Robots och Hannes Andersson, Everysport Group. Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 10 maj: Webinar om annonsering & effekt i tidskrifter
  Webinar med Staffan Hultén, RAM. Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 16 maj: Hur kan man använda Googles digitala verktyg för redaktionella syften?
  Frukostmöte med Mia Sahl, Google News Lab.
 • 24 maj: Trendrapporten – Så har de digitala läsarintäkterna utvecklats under året
  Digifrukost med Lars Dahmén och Fredrik Agrén, HiGear, Lilian Almroth, ATL och Joakim Svensson, Travronden. Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 24 maj: MediaAW
  AW i samarbete med Adviser och A_Delivery.
 • 25 maj: Datadrivet arbetssätt & data storytelling
  Halvdagskurs med Sebastian Tibbling, Another Media Group.
 • 31 maj: Så skapar du framgångsrika nyhetsbrev
  Heldagskurs med Anna Holmquist och Åsa Lekberg Steinsvik, Gazzine.
 • 23 augusti: MediaAW
  AW i samarbete med Printpool.
 • 30 augusti: AI för redaktioner
  Webinar med vår partner Labrador.  Medverkande: Reidar Hammerfjeld, Labrador och Viktor Krylmark, Ny Teknik. Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 27 september och 8 november: Ledarskap för chefredaktörer
  Tvådagarskurs med Elisabeth Palombo, ledarskap- och förändringskonsult.
 • 28 september: Få svar på dina frågor om digital bildrätt
  Digifrukost med Magnus Tonell, Next Advokater och Niklas Briselius, Sveriges Tidskrifters. Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 4 oktober: Så skapar du framgångsrika nyhetsbrev
  Heldagskurs med Åsa Lekberg Steinsvik, Gazzine.
 • 12 oktober: Kurs för att stärka journalister som drabbats av hot och hat
  Lunch till lunch-kurs med Hanna Stjärne, SVT, Irena Požar, VeckoRevyn, Ulrika Hyllert, SJF, Kerstin Dillmar och Helle Klein, Sigtunastiftelsen, Anne Magnusson, St Lukas-terapeuten samt Jonas Trolle från, Center mot våldsbejakande extremism.
 • 25 oktober: Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
  Seminarium och galamiddag med utdelning av Tidskriftspriset. (Läs mer längre fram).
 • 29 november: Nyckeltalsrapporten – benchmark digitala läsarintäkter
  Digifrukost med Lars Dahmén och Fredrik Agrén, HiGear, Matilda Andersson, Breakit, Julia Lundmark, Fokus och Vetenskapsmedia och Anna Wetterhall, LRF Media. Moderator: Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
 • 5 december: Hur man gräver och avslöjar via metoder
  Halvdagskurs med Jenny Küttim, SVT Nyheter.
 • 14 december MediaAW
  AW i samarbete med 720gruppen.

Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Den 25 oktober arrangerades Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan på Cirkus i Stockholm. Syftet med dagen och kvällen, som engagerar stora delar av branschen, är att sätta tidskrifterna på kartan, att inspirera medlemmarna och att premiera goda insatser.

Vi startade dagen med ett gemensamt AI-block. Sen delades programmet upp i två spår: Satsa i lågkonjunktur och Konvertera mera. Några av talarna var Chris Moran, The Guardian, Agnes Stenbom, IN/LAB, Troels Behrendt Jørgensen, Politiken och Charlotte Mattfolk, IAMAI. Tidskriftsdagens programledare var Camilla Bergman, grundare och vd Loop, Paulina Modlitba, techprofil och investerare och Josefin Sigedal, vd Affärsvärlden. Tidskriftsdagen besöktes av närmare 300 personer.

Tidskriftsgalan programleddes av Emil Persson, poddare och producent och Fredrik Wikingsson, programledare och poddare. Under galamiddagen var det som vanligt stor prisutdelning av Tidskriftspriset. Prisutdelarna på galan var Anne Lagercrantz, Lena K Samuelsson, Patrik Hadenius och Anna Holmquist.På kvällens galamiddag deltog strax över 400 personer.

Tidskriftspriset
Tidskriftspriset verkar för en hög kvalitet inom tidskriftsbranschen.

2023 premierades följande personer/tidskrifter:

 • Sveriges Tidskrifters Stora Pris:
  Helle Klein
 • Årets Design:
  Jenni Carström, Magasinet Filter
 • Årets Granskning:
  Schysst fasad – skitig baksida
  Mårten Martos Nilsson, Arbetet
 • Årets Grepp:
  Bluffvarningar, Råd & Rön
 • Årets Journalist:
  Mårten Martos Nilsson, Arbetet
 • Årets Kreativa Annonsaffär: 
  Game squad goes fashion – ett samarbete mellan ELLE och Xbox
 • Årets Ljud 
  Podcasten Från golvet, Arbetet
 • Årets Omslag:
  Tidningen Vi, juli 2023
 • Årets Skoltidskrift:
  Åssit, Strömbackaskolan Piteå
 • Årets Rörligt: 
  BUP-Upproret, Femina
 • Årets Tidskrift Fackpress: 
  Ämnesläraren
 • Årets Tidskrift Populärpress 
  Expo

Expertpanel – Juridisk hjälp
Sveriges Tidskrifter har en rad experter knutna till sig inom områden som har betydelse för tidskriftsutgivning. Våra medlemmar kan utan kostnad ta kontakt med en expert och få svar på enklare frågor inom respektive område.

De områden som experterna hjälpt till med under 2023 har varit: affärs- och innehållsutveckling inom ljud och andra digitala mediekanaler, prenumerationer- och affärsmodeller, GDPR-dataskyddsförordningen, ledarskap, moms, tryckeri och papper, digitala drev, kommunikation och sociala medier, marknadsrätt, digitala strategier och upphandling av webb och annan it för tidskrifter, affärsjuridik, utgivarfrågor, yttrandefrihet och pressetik och medie- och immaterialrätt.

Tidskriftsbranschen i siffror
För sjunde året i rad presenterade vi branschrapporten Tidskriftsbranschen i siffror tillsammans med undersökningsföretaget IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik). Undersökningen genomfördes för första gången 2017.

Genom branschrapporten vill vi som branschorganisation stärka befintliga aktörer i branschen med färsk och uppdaterad statistik över omsättning och intäktsfördelning, visa på trender över tid samt förändra den traditionella bilden av vad en tidskrift är.

Vi presenterade undersökningen på ett webinar under våren. IRM gjorde även rapporten Annonsmarkanden för podcasts där vi samarbetade med IAB.

Tillsammans med HiGear producerades ytterligare två rapporter under året: Nyckeltalsrapporten – Benchmark för digitala läsarintäkter och Trendrapport – digitala läsarintäkter. Rapporterna presenterades på varsin digifrukost

Presskort
Under 2023 utställdes två nya presskort. Presskorten som bär respektive medlems titel, utfärdas till anställda journalister efter intyg av chefredaktören.

Upplagekontroll
För medlemstidskrifter med en annonsintäkt som underskrider 23 prisbasbelopp (1 207 500 kr 2023) fanns det möjlighet att göra den förenklade TS revisionen – TS-distribution. TS Mediefakta har tagit fram TS-distribution exklusivt för Sveriges Tidskrifters medlemmar. Under 2023 gjorde 11 titlar den förenklade upplagekontrollen.

Nätverksgrupper
Under året drev vi fem nätverksgrupper där syftet varit att utbyta erfarenheter och få inspiration. Till varje nätverksträff har deltagarna valt ut ett för dem angeläget tema som utgångspunkt för diskussion. Två av grupperna som riktade sig till mindre redaktioner, leddes av Susanna Lundell.

Det tredje nätverket som handlade om digitala läsarintäkter, leddes av Lars Dahmén och Fredrik Agrén från HiGear och bestod av 10 deltagare. De har träffats vid fyra till¬fällen och vid varje tillfälle har deltagarna tagit fram ett angeläget tema, som utgångspunkt för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Carl Grape från HiGear har lett det fjärde nätverket som vänt sig till webbredaktörer. Nätverket har bestått av 14 deltagare, som har träffats vid fyra tillfällen under hösten.

Den femte nätverksgruppen är Organisationspressgruppen som startades för många år sen. Nätverkets syfte är bland annat att komma med idéer på projekt att göra eller ämnen att ta upp för att stärka organisationspressen. Bland annat tar de fram programmet till Organisationspressdagen, som vi arrangerar varje år.Gruppen består av chefredaktörer från organisations- och fackförbundstidskrifter.

Våra kanaler
Sveriges Tidskrifter har under året haft en löpande närvaro i en mängd olika kommunikationskanaler. Alla med syfte att lyfta fram branschens aktörer, aktuella

händelser och värdeskapande innehåll för Sveriges Tidskrifters medlemmar, tidskriftsbranschen som helhet och en intresserad omvärld. I vår kommunikation har vi haft ett fortsatt fokus på våra digitala kanaler och event i första hand.

Vårt nyhetsbrev och webbplatsen sverigestidskrifter.se har resursmässigt varit det mest prioriterade tillsammans med Publicistpodden och sociala medier.

Jonas Nordling (frilansjournalist) har fortsatt varit programledare för Publicistpodden. I början av året var podden en panelpodd med de fasta gästerna Helle Klein (då ordförande i Sveriges Tidskrifter samt chefredaktör och vd Dagens Arbete) samt Thomas Mattsson (Senior Advisor Bonnier News). Från våren och framåt övergick podden till att bli en intervjupodd med olika gäster i varje avsnitt.

Närvaron i sociala medier (Facebook, X (fd Twitter), Instagram och LinkedIn) har skett i stort sett varje vecka och har i huvudsak handlat om att berätta om våra event, övrig verksamhet samt uppmärksamma och driva trafik till eget innehåll och de frågor vi driver.

Vi har fortsatt att regelbundet publicera guider och verktyg på vår externa hemsida som hjälper våra medlemmar och branschen i stort med affärs- och målgruppsstärkande aktiviteter inom olika områden.

På grund av minskad relevans för våra målgrupper har närvaron på X/Twitter minskat något under året.

Kort om kanalerna

 • Sverigestidskrifter.se – webbplats som är navet i den digitala kommunikationen som även innefattar eventinformation, dokumentarkiv, riktlinjer, nyhetsflöde, guider och verktyg etc.
 • Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev: Skickades ut i 22 utgåvor och har haft cirka 2 800 prenumeranter. Publicistpodden: Totalt 24 avsnitt producerades där aktuella ämnen inom tidskriftsbranschen lyftes upp. Facebook: Uppdateringar publicerades regelbundet med länkar till redaktionellt innehåll, bilder samt länkar till andra medier.
 • X (fdTwitter:) Ett konto för Sveriges Tidskrifter och ett för Publicistpodden. Korta uppdateringar eller retweets med relevant innehåll för mediebranschen generellt, samt referat från pågående event och händelser.
 • Instagram: ”Bakom kulisserna”-bilder från Sveriges Tidskrifters verksamhet samt marknadsföring av event och aktiviteter. Även puffar för poddavsnitt och redaktionella artiklar förekom.
 • LinkedIn: Vi har fortsatt med frekventa uppdateringar med publicering av våra länkar till vårt redaktionella innehåll, guider, verktyg samt interaktion med andra användare på plattformen. Linkedin har seglat upp som ett av de viktigaste sociala mediern 

Lobbying och opinionsbildning
Lobbyingåret inleddes med att vi träffade vår nya kulturminister. Fokus vid mötet låg på tidskriftsbranschen och medieutredningen. Vi berättade att vi var besvikna på förslagen i Svegfors medieutredning, och förklarade att även vår bransch är i behov av stöd för att kunna ställa om på en snabbföränderlig digitaliserad marknad. Vi framhöll också tidskrifternas betydelse för demokratin och vikten för samhället att ha bevakning av olika nischer på marknaden. Under mötet tog kulturministern upp tankar kring ett möjligt omställningsstöd för samhälls- och nyhetstidskrifter. I maj hade vi ett uppföljande möte med departementet kring vikten av att tillsätta en särskild tidskriftsutredning. Vi blev mycket glada när kulturministern i juni presenterades ett konkret förslag kring detta. Madeleine Sjöstedt utsågs till utredare. Utredaren inledde sitt arbete i september och vi hade under hösten två längre möten med utredningen. Vi försåg dem även med ett stort underlag av siffror från vår branschrapport och annan viktig information som tre olika medlemsgrupper hjälpt oss att ta fram. Utredarens förslag kommer att presenteras i mars 2024.

Sverige var ordförandeland i EU under första halvåret 2023. En viktig akt som drevs framåt under ordförandeskapet var den s k ”European Media Freedom Act (EMFA)”.

Här samverkade vi inom den svenska mediebranschen och deltog på möten med kulturdepartementet där vi alla framhöll vikten av att säkerställa att vår grundlagsreglerade tryck- och yttrandefrihet, självregleringen och ensamansvaret värnas. I juni resulterade glädjande nog ministerrådets position i ett stärkt skydd för medieföretag, journalister och dess källor samt ett säkerställande att varje EU-lands unika medielandskap kan fortsätta att utvecklas utan alltför detaljerade regler. Trilogförhandlingarna gällande EMFA gick i mål strax före årsskiftet 2023/2024.

I februari presenterade Postfinansieringsutredningen sitt betänkande ”Posttjänst för hela slanten – finansieringsmodeller för framtidens samhällsomfattande posttjänst”. Betänkande gick ut på remiss i mars, och som en av remissinstanserna svarade vi på det i början av juni. I vårt svar framhöll vi vikten av att säkerställa att rikstäckande journalistik kan nå ut till alla invånare i landet till rimliga villkor. Vi tillstyrkte utredningens förslag om att i postlagen uttryckligen ange tidningar och tidskrifter som inkluderade i den samhällsomfattande posttjänsten, men avstyrkte utredningens förslag om tre dagars befordringstid. Vi framhöll också att vi anser att regeringen skyndsamt bör tillsätta en särskild utredning om tidningsdistribution inklusive ett särskilt tidskriftsstöd.

Vid årsskiftet 2022/2023 trädde den nya upphovsrättslagen i kraft. Den nya lagen ger presspublicister en ny s k närstående rättighet, en utgivarrätt. Utgivarrätten bygger på artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/790, DSM-direktivet. Det uttryckliga syftet med Utgivarrätten är att skydda publicisternas investeringar i de egna presspublikationerna och den ger presspublicister en egen rätt i relation till plattformsföretagen för visst onlinenyttjande. För att kunna hjälpa tidskriftsbranschens presspublicister att tillvarata denna rättighet, beslutade vår styrelse under 2023 att gå in som s k ”founding partner” i uppsättandet av Sveriges publicisters kollektiva förvaltningsorganisation (SPCMO). SPCMO är en ekonomisk förening som utgör en kollektiv förvaltningsorganisation för presspublicisternas utgivarrätt.

Debatten om yttrandefrihet var i särskilt fokus under året som en följd av de uppmärksammade koranbränningarna som genomfördes runt om i landet. Med anledning av detta bjöds Sveriges Tidskrifter tillsammans med andra delar av mediebranschen in till ett rundabordssamtal med justitieministern och kulturministern i början av september. Vi framförde med en mun hur viktigt det är att regering och riksdag försvarar den svenska tryck- och yttrandefriheten, och inte böjer rygg för totalitära krafter. Sverige behöver ökad öppenhet, fler opinionsyttringar och mer journalistik, inte inskränkningar i våra grundlagar.

Internationellt samarbete
Sveriges Tidskrifter har en styrelseplats i EMMA (European Magazine Media Association) som är vår Europeiska branschorganisation med säte i Bryssel. EMMA arbetar med att identifiera möjligheter och hot på EU-nivå och de för en konstruktiv dialog med EU:s beslutsfattare. EMMA hjälper oss att forma den rättsliga miljön för en fri, oberoende, mångsidig och livskraftig tidskriftbransch i Europa.

Genom EMMA deltar vi i arbetsgrupper och får löpande information om hur lagstiftningsarbetet med olika akter fortskrider i Bryssel samt hur implementerings-processen gällande olika direktiv och förordningar fungerar i olika EU-länder.

Sveriges Tidskrifter är även medlem i FIPP, världsorganisationen för tidskrifter som har sitt säte i London. I juni 2023 var Sveriges Tidskrifter representerade på världskongressen för tidskrifter som hölls i Portugal.

Medieetik och mediefrihet
Sveriges Tidskrifter är en av huvudmännen bakom det medieetiska systemet och innehar tre styrelseplatser i den ideella föreningen ”Medieetikens Förvaltningsorgan” (MEFO), som förvaltar systemet.

Systemet består av en Medieombudsman (MO) vars uppgift är att se till att svenska medier förhåller sig till de etiska riktlinjer som branschen själv dragit upp. Om det inte sker ska enskilda som drabbats av en publicitetsskada kunna få upprättelse. MO är ingen juridisk instans och inte någon myndighet, utan en del av vår bransch eget självsanerande system. Den som känner sig kränkt av något som publicerats och är utpekad med namn, bild eller andra identifierande uppgifter kan göra en anmälan till MO.

Om MO tycker att mediet bör klandras går beslutet per automatik till Mediernas Etiknämnd (MEN) för slutligt avgörande. Sveriges Tidskrifter utser två av de ledamöter i Mediernas etiknämnd som avgör om en publicering ska klandras eller ej.

Sedan många år är Sveriges Tidskrifter representerade i det medienätverk som jobbar för att få Dawit Isaak frigiven.

Avtal med BUS
Sveriges Tidskrifter har ett medlemsavtal med organisationen Bildupphovsrätt. Avtalet ger våra medlemmar rätt att till rabatterat pris publicera ett antal konstnärers konstverk och bilder i tryckt och digitalt redaktionellt material. Avtalet administreras av Sveriges Tidskrifter och bekostas av de berörda tidskrifterna. Ett nytt tvåårigt avtal mellan Bildupphovsrätt och Sveriges Tidskrifters medlemmar trädde i kraft 1/1 2015. Detta avtal har förlängts årsvis och gällde även under 2023.

Upphovsrätt och kopieringsavtal

Sveriges Tidskrifter bevakar och beslutar i vissa upphovsrättsfrågor på uppdrag av organisationens medlemmar. Sveriges Tidskrifter AB har av sina medlemmar fått i uppdrag att upplåta rättigheterna till medlemmarnas verk och andra närstående rättigheter för undervisningsändamål i bland annat skolor, universitet och högskolor samt på arbetsplatser.

Sveriges Tidskrifter AB är i sin tur medlem i organisationen Bonus Copyright Access (Bonus), en kollektiv förvaltningsorganisation. Bonus har 14 medlemsorganisationer som i sin tur representerar rättighetshavare inom områdena text, bild och not. Bonus uppdrag är att på uppdrag av sina medlemsorganisationer förhandla och ingå avtal med olika motparter samt att inkassera, förvalta och fördela medlen till rättighetshavarna enligt fastlagda principer. Till grund för fördelningen görs årliga statistiska undersökningar inom utbildningsområdet och på arbetsplatser.

Den största avtalsparten är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Avtalet gäller sådan utbildning som kommunerna ansvarar för, bland annat förskola, grundskola, gymnasieskola, Komvux, och Yrkeshögskoleutbildning. Nuvarande avtal löper vidare till dess att någon av parterna säger upp det.

Avtalen med kommunerna ger lärare och elever i skolorna rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material inom områdena text, bild och not, såväl analogt som digitalt, i undervisningen. Avtalet inbringade under 2023 drygt 184 miljoner kronor. Motsvarande avtal med majoriteten av landets friskolor inbringade 2023 närmare 32 miljoner kronor.

Även med SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) hanterar Bonus för sina medlemmars räkning ett löpande avtal med möjlighet till uppsägning årligen. Avtalet ger lärosätena möjlighet till såväl analog som digital kopiering. Under 2023 uppgick ersättningen från denna sektor till närmare 81 miljoner kronor.

Sedan många år erbjuder även Bonus en särskild licens för rätten att kopiera och dela ur exempelvis tidningar, tidskrifter och böcker internt på företag, organisationer och myndigheter – arbetsplatslicensen. Upplåtelsen sker med separat avtal för varje verksamhet. Under 2023 var inkasseringen drygt 14 miljoner kronor. Även denna licens ger en rad digitala möjligheter som att ladda ner, skriva ut, skanna och kopiera för att lägga in texter och bilder i presentationer vid interna utbildningar och internkonferenser. Det är också tillåtet att spara digitala kopior på interna nätverk eller dela material i digitala grupper på arbetsplatsen.

Förutom dessa avtal tillkommer flera olika avtal för exempelvis arbetsmarknadsutbildning, studiecirkelverksamhet och flera olika digitaliseringsavtal. Sammanlagt för dessa mindre avtal kom det in drygt 15 miljoner kronor 2023.

Slutligen inkasserade Bonus under året över 13 miljoner kronor i ersättningar för kopiering av utländska verk, som slussas vidare till utländska upphovsrättsinnehavare.

Totalt inkasserade Bonus under 2023 (inklusive utländska medel) över 340 miljoner kronor. Huvuddelen av ersättningen fördelas till rättighetshavare inom läromedelsområdet. Sveriges Tidskrifters andel av Bonus årliga inkassering har historiskt legat på mellan två och tre procent, 2023 var det närmare tre procent.

Nya fördelningsprinciper
Fördelningen mellan Bonus medlemsorganisationer bygger som redovisats ovan på statistiska undersökningar om användning av de olika materialkategorierna (press, läromedel, not- och sångtext, bild och fack- och skönlitteratur) inom respektive användningsområde (utbildning, arbetsplats etc.). Under 2016 inleddes ett omfattande undersökningsarbete som successivt genererat ett stort statistiskt underlag. Undersökningarna görs årligen och resultatet förs numera löpande in i analysmodellen för att så långt möjligt avspegla det aktuella kopieringsbeteendet. Ett tillfälligt beslut om nya fördelningsprinciper togs hösten 2019 och en ny fördjupad genomgång av såväl analysmodell som lagstiftning och statistiska underlag gjordes av medlemsorganisationerna under 2021 och 2022. I september 2022 enades Bonus medlemsorganisationer om nya principer för fördelning av medel rörande skola och lärosäten, en modell som är tänkt att gälla fram till 2033. Motsvarande arbete kommer nu att genomföras för arbetsplatslicensen.

Lars Salviusföreningen
Genom Lars Salviusföreningen, som drivs gemensamt av Sveriges Tidskrifter, Svenska Förläggareföreningen och Författarförbundet, administreras upphovsrättsmedel för kopiering av särskilt kopieringskänsligt material ur vetenskapliga tidskrifter. Föreningen delar årligen ut stipendier, projektbidrag och ett särskilt pris, Lars Salviuspriset.  Även författare och utgivare som inte är medlemmar i eller på annat sätt är knutna till stiftarorganisationerna  har rätt att söka och erhålla stipendier och projektbidrag. Lars Salviusföreningen delade under 2023 ut sammanlagt 900 000 kr, varav 520 000 kr i stipendier, 280 000 kr i projektbidrag samt 100 000 kr till Lars Salviuspriset.

Lars Salviuspriset
Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. 2023 års pris om 100 000 kronor överlämnades till redaktör Magnus Linton vid en lunch i Stockholm den 8 juni.
Juryns motivering löd : ”Lars Salviuspriset 2023 tilldelas redaktör Magnus Linton för hans uthålliga, handfasta och inspirerande insatser för ökad lust, högre kvalitet och större mod i det vetenskapliga berättandet.”

Så används upphovsrättsersättningarna
Den första januari 2017 trädde en ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt i kraft. Lagstiftningen, som baseras på ett EU-direktiv, syftar till att garantera en välfungerande kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vid årsstämman 2018 antog Sveriges Tidskrifter därför principer och strategier för kollektiv rättighetsförvaltning som anpassade verksamheten till de nya reglerna. Dessa principer uppdaterades senast på 2022 års stämma.

Sveriges Tidskrifter hade 379 medlemmar vid ingången av 2023. Dessa står för nästan 70 procent av omsättningen för tidskrifter – tryckta och digitala – i Sverige. I princip alla titlar som har någon större ekonomisk omsättning är medlemmar i organisationen.

De avtalslicensbestämmelser i upphovsrättslagen, som reglerar den kopiering av upphovsrättsligt skyddat material ur bl.a. tidskrifter som görs inom utbildningsområdet och internt inom företag, är utformade så att den organisation som representerar ett flertal av tidskrifterna anses representera samtliga.

Någon information om ur vilka tryckta och digitala titlar kopiering sker finns inte i dagsläget. Någon form av individuell fördelning per titel går således ej att genomföra. Det innebär att Sveriges Tidskrifter istället använder de medel man erhåller till aktiviteter som gynnar hela branschen, inte bara de egna medlemmar-na.

Som exempel kan nämnas följande: 

 • Sveriges Tidskrifter är remissinstans i frågor som rör tidskriftsbranschen. Vi arbetar med påverkansarbete för att lyfta och synliggöra frågor av vikt för branschen. Påverkansarbetet bedrivs både i Sverige och på interna-tionell nivå. En utförligt beskrivning finns under rubriken ”Lobbying och Opinionsbildning”.
 • Sveriges Tidskrifter stöttar branschen gällande den nya närstående upphovsrätt som presspublicister fått i den upphovsrättslagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet 2022/2023. Under 2023 har vi som ett led i detta varit med och startat upp SPCMO (Sveriges publicisters kollektiva förvaltningsorganisation).
 • Sveriges Tidskrifter är en av grundarna av Utgivarna och är med och finansierar det publicistiska lobbyingarbete som drivs inom ramen för denna organisation.
 • Sveriges Tidskrifter är en av de organisationer som finansierar det självsanerande medieetiska systemet med Medieombudsmannen (MO) och Mediernas Etiknämnd (MEN). Sveriges Tidskrifter är även med och finansierar Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) och RO (Reklamombudsmannen).
 • Sveriges Tidskrifter är en av organisationerna i Lars Salvius-föreningen som årligen delar ut stipendier och projektbidrag till vetenkapsjournalistik, på över en miljon kronor.
 • Sveriges Tidskrifter genomför varje år en större branschundersökning som kartlägger branschens intäkter och digitala transformation.
 • Sveriges Tidskrifter genomför årligen ett evenemang under namnet Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. Evenemanget innehåller bl.a. föredrag och utdelning av Tidskriftspriset i ett antal klasser. Såväl tävlingen som evenemanget i övrigt är öppet för alla i Sverige utgivna tidskrifter. Sveriges Tidskrifter delar årligen ut Sveriges Tidskrifters Stora Pris till en person, en tidskrift eller ett företag inom vår bransch som gjort betydande insatser för tidskriftsbranschen. Det kan också tilldelas en extern person/organisation som på ett förtjänstfullt sätt synliggjort och verkat för tidskrifternas roll och betydelse i samhället.
 • Sveriges Tidskrifter bevakar och informerar om utvecklingen inom tidskriftsbranschen genom ett nyhetsbrev och en podd. Informationen går ut till såväl medlemmar som icke medlemmar.

Styrelsen, revisorer mm

Sveriges Tidskrifters styrelse har haft sex sammanträden under året.

Styrelsens ledamöter har bestått av:
Styrelseordförande: James Savage, The Local.
Personlig suppleant: Thomas Peterssohn, Ny Teknik Group.

Vice styrelseordförande: Unn Edberg, Vi Media.
Personlig suppleant: Robert Jonsson, LO Mediehus.

Ledamot: Annika R Hermanrud, LRF Media.
Personlig suppleant: Hannes Andersson, Everysport Group.

Ledamot: Bella Levy, Expressen Lifestyle Bonnier News.
Personlig suppleant: Anna Joneby, Expressen Lifestyle, Bonnier News.

Ledamot: Brit Stakston, Blankspot.
Personlig suppleant: Anders Juhlin, Keesing Media Group.

Ledamot: Camilla Sjöberg, Albinsson & Sjöberg.
Personlig suppleant: Martin Källberg, Svensk Jakt.

Ledamot: Cissi Elwin, Chefakademin.
Personlig suppleant: Ola Carlson, Offside Press.

Ledamot: Estelle Ejdeholm, Story House Egmont.
Personlig suppleant: Per Kjellander, Story House Egmont.

Ledamot: Helena Ingvarsdotter, Kollega.
Personlig suppleant: Maria Blom, Sveriges Arkitekter.

Ledamot: Cia Jansson, Aller Media
Personlig suppleant: Lotta Cederbom, Aller Media.

Ledamot: Jon Åsberg, Fokus och Vetenskapsmedia.
Personlig suppleant: Josefin Sigedal, Affärsvärlden.

Revisorer har varit:
Auktoriserade revisorn Lena Norman och Karin Stare, Story House Egmont, med auktoriserade revisorn Katarina Nyberg och Linda Svensson, Hotellrevyn som suppleanter. 

Verkställande direktör har varit Kerstin Neld.

Publiceringsetiska rådet har utgjorts av:
Martin Ahlquist, Svenska Dagbladet, fristående sakkunning.
Martin Källberg, Svensk Jakt
Susanna Lundell, Susanna Lundell AB.
Susanna Skarrie, Hem & Hyra.

Valnämnden har utgjorts av:
Alexander Armiento, Publikt, sammankallande.
Lena Thelenius, Keesing Media Group.
Yasmine Winberg, Resumé.

Advisory board Tidskriftsdagen:
Josefin Sigedal, Affärsvärlden.
Julia Lundmark, Fokus.
Camilla Bergman, Loop.
Nicklas Hermansson, NomoFomo.
Jonas Nordling, Publicistpodden.

Sveriges Tidskrifter har representerats av följande personer i:

BONUS Copyright Access styrelse:
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (suppleant).

BONUS Copyright Access Pressdigitaliseringgrupp:
Niklas Briselius, Sveriges Tidskrifter.

European Magazine Media Association (EMMA):
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (ledamot).

Föreningen NIX-telefons styrelse:
Niklas Briselius (ledamot)
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (suppleant).

Grafiska Kammaren:
Anders Forsström, Spearhead Production.

IRM:s styrelse:
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (ledamot).

Kantar Media Audit Advisory board:
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.

Lars Salviusföreningens stipendiejury:
Cecilia Odlind, Medicinsk Vetenskap.

Lars Salviusföreningens styrelse:
Björn Fjæstad, Sans Magasin (ledamot)
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (suppleant).

Mediernas Etiknämnd (MEN):
Hermine Coyet-Ohlén, journalist, (ledamot)
Anna Hjort, journalist, (ledamot).

Medieetikens Förvaltningsorgan (Mefo):
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, (ledamot)
James Savage, The Local, (suppleant)
Camilla Sjöberg, FABAS, (suppleant).

NDM (Näringslivets Delegation för marknadsrätt):
Niklas Briselius, Sveriges Tidskrifter.

SPCMO:s styrelse (Sveriges Publicisters kollektiva Förvaltningsorganisation):
Thomas Petersohn, Ny Teknik group (vice ordförande)
Hannes Andersson, Everysport group ( ledamot)
Cia Jansson, Aller Media (ledamot)

Utgivarnas styrelse:
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (ledamot samt i presidiet),
James Savage, The Local (ledamot)
Unn Edberg, Vi Media (suppleant)
Cissi Elwin, Chefakademin (suppleant)

Verksamhetsberättelsen 2023 kan laddas ner här. (pdf)

GUIDE: Så preppar du tidningen för kris och krig
Hur vet man om det är kris, vilka lagar gäller och vad ska du och din kollegor göra för att förbereda verksamheten? Ta hjälp av vår nya guide där du får råd av experter samt får reda på hur Polistidningen och Läkartidningen agerar.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här